2011. gada 20. sept.

Varavīksnes tiltus celiet!

Radošās kopas "Atļaujies ienākt" dzīvē ir divi patīkami un nozīmīgi notikumi. Margarita Krole ir atlasījusi un publicējusi savus skaistākos dzejoļus izdevuma "Mana grāmata"3.sējumā. Savukārt Pāvels Plotņikovs vasaras nogalē ir saņēmis Rēzeknes dzejas festivāla galveno balvu. No sirds sveicam abus dzejniekus un vēlam jaunus radošus panākumus!


Margarita Krole
Līst Jāņu dienas lietus,
Čukstot lapotnēs.
Līgo, līgo!
Varavīksnes tiltu pārcel
Raižu smagumam.
Līgo, līgo!
Lauku puķe uzzied
Rozes cēlumā.
Līgo, līgo!
Un pļavas smilgā
Redzam dabas skaistumu.
Līgo, līgo!
Ja Latvju tauta
Atgūs savus tikumus.
Dziesmas skanēs
Rasas pērles dzidrumā.
Līgo, līgo!

Павел Плотников


Улыбка
Как много в ней заключено,
как всесторонне многогранна,
нежна, скупа, немного странна,
а то, как терпкое вино...
Хитра, умна и саркастична,
язвительна и лицемерна,
прикрыта маской- тоже скверно,
То неожиданна, привычна...
А сколько доброты порой
своим собратьям посылает,
и темень в светлый день меняет,
несёт желанное собой.
Так будем же её дарить,
не вызывая нить сомнений...
Пусть будет больше в ней мгновений
прекрасного, так лучше жить!

Nav komentāru: