2017. gada 31. aug.

JAUNS SĀKUMS!..

Ir sācies jauns mācību gads, un tas allaž ir tāds neziņas pilns, kāds tas būs, ko viņš atnesīs? Mājās palikt tad vairs negribas, bet doties uz skolu. Iegūt jaunas zināšanas, satikt savus draugus, iepazīties ar jauniem.
Lai bērni būtu veiksmīgi sagatavoti dzīvei pietiekami sarežģītajā, mainīgajā šodienas un rītdienas pasaulē, ir jāapgūst daudzpusīgas, pamatīgas zināšanas, jaunas prasmes, kā arī attieksmes un vērtības.Tas ir izaicinājums gan skolotājiem,gan vecākiem un, protams, bērniem.
Jēzus saka: Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Šajā jūsu dzīves notikumā, Jauna mācību gada iesākumā arī Jēzus vēlas būt līdzdalīgs kā labs draugs. 
Bet kā Viņš var palikt kopā ar jums...? Tikai tā, ja jūs Viņu ielaižat savā sirdī. Viņš stāv durvju priekšā un klaudzina, un gaida, kad jūs Viņam atvērsiet savas sirds durvis.
Draudzība ir kas ļoti dārgs. Mēs esam priecīgi, ja mums skolā ir draugi, jo tas  palīdz veiksmīgāk tikt galā ar mācību uzdevumiem.
Jaunais mācību gads iesākas arī Luterāņu draudzē, Viļānos Celtnieku ielā 7-31. Mēs gaidīsim jūs uz dievkalpojumiem mēneša 4. svētdienā plkst. 16.00.
Vārds "dievkalpojums" rosina dažādas asociācijas. Bieži mēs domājam, ka mēs esam tie, kas dievkalpojumā kalpojam Dievam. Tā tikai daļēji ir taisnība. Dievkalpojumā Dievs kalpo mums- Dievs uzrunā mūs caur saviem vārdiem, rosina uz pārdomām, piedod grēkus, svētī, pasniedz Savas dāvanas. Dievkalpojumu apmeklē dažādi cilvēki. Mūs vieno tas, ka mēs vēlamies piedzīvot Dieva spēku savā dzīvē. Dieva bauslis saka: "Tev būs svēto dienu svētīt!" Paklausot šim Dieva pamudinājumam, kristieši svētdienās pulcējas dievnamos, lai svinētu Kristus augšāmcelšanos, lūgtu Dieva svētību sev un citiem. 
Dievkalpojumā draudze tiekas ar Dievu, bet pēc dievkalpojuma draudze sanāk kopā uz sadraudzību. Tā ir iespēja parunāties pie kafijas vai tējas krūzes. Un kā liels pluss ir iespēja parunāties ar mācītāju par dažādiem jautājumiem nepiespiestā gaisotnē. "Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās."
Pēc dievkalpojuma draudzē notiek Iesvētes mācības, kuras iesāksies ar 24. septembri, mēneša 4. svētdienā plkst. 16.00. Iesvēte ir Kristības turpinājums, kad ir jāpieņem personisks lēmums saistīt savu dzīvi ticībā Dievam.  Tā ir iepazīšanās ar kristietības pamatiem(Ticības apliecību, baušļiem, lūgšanu, sakramentiem, Bībeli, dievkalpojumu u.c.). Iespēja izvērtēt līdzšinējo dzīves pieredzi un veidot Garīgas pieaugsmes pieredzi, kas notiek sarunās par garīgās dzīves jautājumiem. Tā ir iespēja noskaidrot dažādus garīgus jautājumus, atbildēt uz dzīves jēgas meklējumiem, izprast baznīcas, dievkalpojuma un draudzes nozīmi.
Iesākot Jauno mācību gadu, vēlu Dieva svētību gan bērniem, gan vecākiem un skolotājiem. Paliekot aizlūgšanā par Jauno mācību gadu, gaidīsim jūs mūsu Viļānu evanģēliski luteriskajā draudzē.

Viļānu ev. lut. draudze mācītājs Āris Kronbergs

2017. gada 28. aug.

Mazo rikaviešu veltījumi grāmatu svētkiem

Vien desmit dienas pagājušas no XVI Rēzeknes un Viļānu novadu grāmatu svētkiem, bet ir saņemtas daudzas jo daudzas pozitīvas atsauksmes. Īpaši priecē Rikavas jauno literātu kopas dalībnieku gūtie iespaidi, jo tie ir izteikti jaukās, sirsnīgās  dzejas rindās. Tad nu ar mazo rikaviešu veikumu gribas iepazīstināt visus mūsu emuāra lasītājus.
Dace Vilcāne
GRĀMATAS UN SVĒTKI
 Grāmatas ir dažādas:
Grāmatas ir par kulināriju,
Grāmatas ir oficiālas,
Grāmatas ir pasakainas,
Un visām šīm grāmatām
Ir savi GRĀMATU SVĒTKI.

Diāna Dimzule 
GRĀMATU SVĒTKI
 Viļānos Grāmatu svētkos
Dzirdēju dzejoļus daudzus,
Pati gatavoju pūcīti,
Kura vienlaikus ir kaklarota,
Var būt broša un adatu spilventiņš.
Viļānos pirmo reizi dzīvē filcēju,
Bērnu rakstnieci klausījos.
Garšīgas pusdienas ēdu
Un saldējumu nopirku.
Man patika Viļānos būt!
  Jāpiebilst,ka kopas dalībnieki bija ļoti sajūsmināti par interesanto tikšanos ar bērnu rakstnieci Eviju Gulbi un viņas stāstījumu par žurkulēniem Koko un Riko. Bet par to lai vairāk stāsta bērnu dzeja.

Diāna Dimzule
KOKO PIEDZĪVOJUMI
Dzīvoja kāds žurkulēns,
Kura  vārds bij Koko.
Visas dienas žurcītim vienādas bija.
Tad kādā vakarā
Aizmirsa saimniece būri aizvērt...
Nu blēņas koko sadarīja
Un ļoti pēc tam bēdājās,
Jo sadarīja blēņas
Un saimnieci sabēdināja.
Inga Strogonova
KOKO UN RIKO
Vienai tantei bija maza žurciņa,
Tantes meita žurciņu palaida
Ārā no būra uz brīdi.
Žurciņa aizmuka,
Meitene bēdājās.
 Meitenēm ļoti patika piedalīties arī filcēšanas prasmju apguvē.Viņu dzejoļos visos sīkumos aprakstīts filcēšanas process un gūtais prieks no paveiktā darbiņa.

 Diāna Dimzule
FILCĒŠANA
Pirmo reizi es-
Filcēju! Filcēju!
Ko tur vajag?
Vajag adatiņu asu,
Vilniņu un filca audumu.
Kā tur vajag?
Tu dursti, dursti un atrauj,
Kamēr zīmējums sanāk.
Patika man filcēšana,
Iesaku es citiem to!

Dace Vilcāne 
PIRMĀ FILCĒŠANA
Vispirms koppapīrs rokā tiek,
Pēc brītiņa vēl zīmulīts
Un arī, protams, irbulīts!
Uzzīmē uz filca glezniņu,
Tad izkrāsot to vajag ar vilnu,

Kas ir ar citu krāsu dažādību.
Un iznācis tev ir mazs
Tavas dvēseles gabaliņš!

P.s. Kopas vadītājas Ivetas Dimzules fotogrāfijas


 
 

2017. gada 24. aug.

Daži fotomirkļi no GRĀMATU SVĒTKIEM 2017


Cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nejutīsies vientuļš. Grāmatas iepazīstina mūs ar citiem cilvēkiem, viņu domām un jūtām. Tās aizved mūs tālās zemēs un jūrās, palīdz izprast apkārtējo pasauli un arī sevi šajā pasaulē.
Rēzeknes un Viļānu novada XVI grāmatu svētkos tikāmies gan ar labu grāmatu, gan ar intersantiem cilvēkiem.
Pieaugušajiem visas dienas garumā bija iespēja apskatīt arī 2 unikālas izstādes. Savukārt bērniem apgūt dažādas prasmes vairākās meistardarbnīcās.
Pasākuma svinīgo daļu ievadīja Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas , Rēzeknes novada pašvaldības Bibliotēku informācijas speciālistes Valentīnas Višas un Viļānu pilsētas bibliotēkas vadītājas Zelmas Tučes sirsnīgās uzrunas grāmatu svētku dalībniekiem. Savus novēlējumus dzejā izteica arī radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieki.
Grāmatu svētkos varēja iegādāties  interesantas jaunās un iepriekšējos gados izdotās grāmatas par zemām cenām. Tās piedāvāja izdevniecības "Latvijas Mediji" un "Latvijas Grāmata".
Saistošs un asprātīgs bija rakstnieces Ingunas Baueres stāstījums par viņas ceļu uz rakstniecību, par publicētajām grāmatām un nākotnes plāniem. Paldies rakstniecei par viņas izcilajiem kultūrvēsturiskajiem romāniem, no kuriem uzzinām tik daudz par Latvijas vēsturi, skaisto un kultūras tradīcijām bagāto Vecpiebalgas novadu, par ievērojamiem cilvēkiem, viņu dzīvesbiedrēm, tuviniekiem un laikabiedriem. Ar nepacietību gaidīsim viņas jaunos romānus.
Apmeklētāju netrūka arī Nacionālā Botāniskā dārza direktoram Andrejam Svilānam,kurš bibliotēkas āra lasītavā dāsni dalījās pieredzē par ziedošu koku un krūmu iegādi, audzēšanu un kopšanu. Jautājumu bija ļoti daudz. Uz visiem tika atbildēts izsmeļoši un saprotami.
Latgales novada vēstures pētniekiem un Viļānu novada patriotiem īpaši nozīmīga bija Stefānijas Uļanovskas grāmatas "Lotysze Inflant polskich"prezentācija Viļānu novadpētniecības muzejā.
Skolēni bibliotēkas telpās varēja noklausīties un apskatīt, kā top bērnu grāmatas ilustrācija, jo svētkos pie mums viesojās māksliniece Signe Ērmane.
  Tāpat mazajiem lasītājiem notika interesanta tikšanās ar rakstnieci, iemīļotās grāmatas  "Žurkulēnu Koko un Riko piedzīvojumi un nedarbi" autori, Eviju Gulbi.
Brīžiem nopietna, brīžiem jautra un nebēdnīga,  bet kopumā sirsnīga un emocionāla izskanēja rakstnieces Daces Judinas un komponista Artura Nīmaņa literāri muzikālā koncertprogramma "Simtgades stāsti un dziesmas". Aktīvākie skatītāji saņēma balvās Daces Judinas romānus.

Kamēr pieaugušie kultūras namā baudīja jauko koncertprogrammu, tikmēr bērni čakli darbojās, apgūstot iemaņas filcēšanā, dažādu papīra rotājumu un rotaļlietu izgatavošanā profesionālu skolotāju un meistaru vadībā.
Svētku noslēgumā kā vienmēr bija grāmatu izloze. Izdevniecības šogad bija īpaši dāsnas, piešķirot loterijai labas grāmatas ievērojamā daudzumā.

P.s. Ināras Svilānes un Ivetas Dimzules fotogrāfijas

2017. gada 7. aug.

Tuvojas Grāmatu svētki

Pavisam drīz, pēc nepilnām divām nedēļām, mūsu pilsētā  pulcēsies grāmatu draugi no Viļānu un Rēzeknes novadiem uz XVI Grāmatu svētkiem. Piedāvājam iepazīties ar šī pasākuma programmu gan pieaugušajiem, gan bērniem! Piedalieties šajā interesantajā kultūras notikumā!