2019. gada 30. okt.

UZ BIBLIOTĒKU PIRMOREIZ

Šodien mūsu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu pirmoreiz apmeklēja Viļānu viduskolas pirmklasnieki   skolotāju Anitas Runčas un Lidijas Barkānes vadībā. Šeit viņus sagaidīja laipnas bibliotekāres Ināra Mičuliša un Ināra Zepa, kā arī neparasta viešņa- Sarkangalvīte no populārās un visu iemīļotās pasakas.
 Sarkangalvīte, protams, izstāstīja savu aizraujošo piedzīvojumu stāstu  un kopā ar bērniem apskatīja bibliotēku. Pēc tam pirmklasnieki uz tāfeles veikli   veidoja vārdus no dotajiem burtiņiem.
Bibliotekāre Ināra Mičuliša pastāstīja par lasītavas izmantošanas iespējām. Savukārt  Ināra Zepa piereģistrēja lasītgribētājus, iepazīstināja ar pieejamajām grāmatām un izsniedza tās uz mājām.
Katrs apmeklētājs saņēma arī nelielu dāvaniņu- skaistu grāmatzīmi. Tās šim apmeklējumam par godu bija darinājuši Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

2019. gada 28. okt.

ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Rudens motīvi dzejā... Vietējo autoru dzejoļu cikls vēl nav izsmelts. Tālāk to turpinās radošās kopas "Atļaujies ienākt" krievu tautības autoru dzeja.


 ПАВЕЛ ПЛОТНИКОВ

В экстазе
Час расставания настал-
деревья гнулись и стонали,
они с одёженькой прощались,
а ветер всё крепчал, крепчал...
Как не терпелось дурачку
стриптизом вдоволь насладиться,
он как пацан засуетился,
сорвать ещё бы парочку
листочков тех, что наготу
собой тактично прикрывали,
стыдливо ветви открывали
на ветра глядя суету.
А тот уже в кураж вошёл
на карнавал осенний глядя, 
он не скрывал свою досаду-
то, что желал, не приобрёл.
19.09.2019

Сентябрьское
Грустит моя осенняя мелодия, 
озвучивая свой прощальный блюз,
и ощущение, чего- то я боюсь,
иль этой грусти, или одиночества,
а может быть того, что не успею
понять всю красоту прощания,
так ясно вижу это увядание,
но уходящее остановить не смею...
жду бабье лето с паутиною,
 кусочком лета жажду насладиться,
и он уже, признаюсь, ночью снится,
 в нём вижу стаю журавлиную,
вернее клин со мною говорящий
своим курлыканьем, зовущим в синеву
и вижу, как над ними облака плывут,
а здесь внизу с деревьев лист летящий.
21.09.2019
 
 

2019. gada 23. okt.

DEG LAPU ZELTĀ OKTOBRISBetija Berga
***
Lapas vēl turas
tik tikko turas
Nogurušiem zaru pirkstiem
Trīs vējā
Dreb lietū
Pirms krīt
Īss lapu ziedēšanas laiks
Pirms kritiena vai 
tomēr
 lidojuma sāpēm 
Mums tieši zem kājām trāpīt
Klejot 
Nerātnā vējā
Pat dejot
Vai izkūpēt dūmos sūros
Vai saldos
Tuvās ziemas vai
tālā aprīļa maldos
Dzeltenas lapas
dažas spītīgi turas
Tad gunskuros kuras
Sīvos dūmos 
kā raganas buras.
11.10.2019


***
Deg saules apskauts 
Vara spozmē
 Rudens 
San lapu spārni 
Pieskaroties man
Līst plaukstās debesis
Pil sudrablāsēs ūdens
Un katra diena
 Katrs smeldzīgs vakars
Nes nakti
Rīta piedzimšanā skan
Tik dārgas sudraba
un vara naudas
Tik rubīnsārti novakari deg...
Bet sauli nenopirksi
Saule bēg...
Es nezinu 
cik grūti mostas diena
Es nezinu
 cik smagi vakars nāk
Tik neiespējami
Tik tik truli
viena
   viena...
Dzimst diena
Pirmais kliedziens sāp!
 08.10.2019

 
P.s. No radošās kopas "Atļaujies ienākt" autoru dzejoļu cikla par rudeni
 

2019. gada 22. okt.

PĀRDOMAS RUDENĪGĀS KRĀSĀS


IVETA DIMZULE

***
Dvēsele... Tā allaž sliecas virzienā,
Kas nolūkots pirms aizlaika, 
Kā vēja balss, kā sniega raksts,
Kā saules stars tā dzimusi...
Trauc vēja brāzmas pār zemi kā liesmas,
Rauj kokiem nost tērpus, liek kailās aprises rādīt.
Viss izgaismots kļūst, no ēnas tiek izcelts,
Tiek atklātas rētas, zelta acis pasaule skata.
Tā cilvēka garu kā aptiekārs rūpīgs
Klints lieluma notikums smalki norūdīt prot, vien...
Pat liesmas spārni nemaina cilvēka garu,
Vien precizē smalki- kāds tas šeit ir :
Kā vēja balss, kā sniega raksts,
Kā saules staru smalkais zīds.

11.10.2019


P.s. No radošās kopas "Atļaujies ienākt" autoru dzejoļu cikla par rudeni

2019. gada 21. okt.

RADOŠAI KOPAI DESMITGADĒ


 Pavisam drīz oktobra mēnesī radošā kopa "Atļaujies ienākt" svinēs savu desmitgadi.
2009. gada 23.oktobrī bibliotēkas lasītavā pulcējās novada un pārnovadu radošie cilvēki ar nolūku izveidot literātu klubiņu. 
Nemanot aizsteigušies gadi, aktīvi darbojoties, rīkojot  dzejas vakarus, grāmatu prezentācijas, uzklausot un atbalstot vienam otru izaugsmē. Cik daudz jaunu dzejoļu ir skandēts un apspriests kopējās tikšanās reizēs, saskaitīt nevar.
Joprojām kopas dalībnieki sanāk reizi ceturksnī, līdzi ņemot jaunas idejas, uzmundrinošus vārdus un gatavību turpināt pilnveidoties.
Pēdējās tikšanās laikā (2019.gada 11. septembrī) valdīja rudenīga noskaņa: gan ar zināmu skumju akcentu par aizejošo vasaru, gan ar optimistisku skatu uz notiekošajām pārmaiņām dabā un cilvēka dzīvē.
Ieskatam daži Marutas Avramčenko dzejoļi.


GĀJPUTNI AIZLIDOmainīgu gleznu
gājputnu dzīvība glezno
šai zemei
savu dziesmu izdziedot
dzirksteļojošā lokā
zila debess
pāri tiem liecas
putni sasist spārnus
citu dziesmu
dziedās citi putni
RUDENS TVANĀ


kad aizsapņojies pazūdi
rudens zeltītā smacējošā tvanā
no matu galiņiem līdz pazolēm
debesis aiz apjukuma
krīt un apmaldās
sidrabotā vientulības stundā
pašapziņa spoguļojas
 RUDENS ROTAS
pilna debess sidraba grašu
rudens rudas rotas tvarsta
raudzīdamies debess jumā
putni sēžas vēju karuseļos
dzeltenās smilgas čukst ilgas
no mana skursteņa dūmi veļas
zinu, ka tagad varu
atspiesties uz dzejas stara


 RUDENĪ


vēsums rudenīgs dveš
jau krāšņas lapas raisās
un vējš asāks vaigam kļaujas
vēsums rudenīgs plešas
uz tīkla salīgotā
kust zirneklis un met skatus
kurš mezgls jāpārtaisa
sev viļņainu segu uzsedz
un aizmigt draud
vēsums rudenīgs klīst
miglāja plīvurs to ietin 

2019. gada 17. okt.

DARĪSIM LABU DABAI
15. oktobrī Viļānu pilsētas bibliotēkā notika tikšanās ar  Vides izglītības projektu vadītāju Elīnu Pekšēnu. Pasākums tika rīkots Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda iniciatīvas DARU LABU DABAI  ietvaros. Klātesošajiem bija iespēja noklausīties interesantu lekciju par dabas piesārņotības problēmām globālā mērogā . Sarunas gaitā tika daudz runāts par lietām, par kurām mēs ikdienā ne īpaši aizdomājamies. Viens no šiem jautājumiem ir: kādu ļaunumu ilgtermiņā nodara pesticīdi zemei, gruntūdeņiem, upēm un ezeriem, visai dzīvajai dabai t.sk. arī mums. Ko tad mēs ikviens varam darīt, lai atveseļotu vidi, kurā dzīvojam? Lektore rosināja rīkot talkas savas tuvākās apkārtnes dabai nodarītā kaitējuma likvidēšanai. Pasaules dabas fonds ir gatavs piešķirt līdzekļus šo talku rīkošanai.
Savukārt skolas vecuma bērniem bija iespēja darboties praktiski, gatavojot ekoklades. 
Katram skolēnam bija iespēja izgatavot glītu,oriģinālu piezīmju burtnīcu no reiz jau izmantotiem kartoniem, papīra atgriezumiem, grāmatu vākiem un auduma gabaliņiem. Šīs pašu izgatavotās klades varēs izmantot dabas novērojumu pierakstiem. Tā savā veidā bija īsta paraugstunda saudzīgai attieksmei pret dabas resursiem.