2011. gada 19. sept.

Trešā sezona sākusies

Ināras Svilānes foto
Piektdien 16. septembrī pēc garām vasaras brīvdienām mūsu bibliotēkas lasītavā pulcējās radošās kopas "Atļaujies ienākt"dalībnieki. Šī tikšanās bija priecīga, arī sengaidīta. To atzina visi klātesošie.
Septembris Latvijā tradicionāli ir Dzejas dienu mēnesis.Atsaucoties uz šo svarīgo notikumu valsts kultūras dzīvē, tikšanās laikā tika runāts gan par dzejas tapšanas procesu, gan tika skandēta dzeja.
Visi klātesošie ir tikuši lieliski galā arī ar mājas uzdevumu. Proti,pēc Pāvela Plotņikova ierosinājuma katram kopas dalībniekam vasaras laikā bija jāuzraksta dzejoļi, veltīti Līgo svētkiem un smaidam.
Betija Berga atzina, ka šis uzdevums viņai bijis sarežģīts ar to, ka nav radusi rakstīt pēc pasūtījuma, un tomēr visus klātesošos viņa pārsteidza ar dzejoli, uzrakstītu krievu valodā, apvienojot tajā abas minētās tēmas.
Vēl tikai jāpiebilst, ka katra autora rakstītajā jaušama gan viņa attieksme pret dzīvi, gan personīgās izjūtas un izteiksmes veids,gan arī ievērojama izaugsme.
Cienījamie emuāra apmeklētāji!
Turpmāko pāris nedēļu laikā jūs varēsiet iepazīties ar minētajiem dzejoļiem.Varbūt kāds no jums beidzot uzdrošināsies pievienoties draudzīgajam radošās kopas desmitniekam.
"Atļaujies ienākt!"-šī devīze joprojām skan kā sirsnīgs uzaicinājums ikvienam, kurš nodarbojas ar literāro jaunradi un ar atvērtu sirdi ir gatavs pievienoties minētajam literātu pulciņam, kurš šogad ir uzsācis savas darbības trešo sezonu.
Anda Skrindževska

Nav komentāru: