2017. gada 25. apr.

DZĪVE ATCERAS VISU!21. aprīļa pēcpusdienā Viļānu pilsētas bibliotēkas lasītavā pulcējās Pāvela Plotņikova dzejas talanta cienītāji. Tika svinēti dzejnieka sestās grāmatas "Мысли длиною в жизнь или философия любви" atvēršanas svētki.
 Pāvels Plotņikovs pastāstīja, kā top viņa dzeja. Viņš atzina, ka reizēm ir doma, bet nav atrodami īstie vārdi, lai to ietērptu. Citā reizē ir tā, ka dzimst vārdi dažu rindiņu apjomā, un tad tās var nogulēt mēnešiem ilgi, līdz atnāk viss dzejolis. Pasākumā tika lasīta dzeja -  gan paša autora, gan literārās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieku izpildījumā. Svētkus kuplināja vokālais ansamblis “Sudaruški”. 
 Grāmatā  ir četras daļas. Pirmajā tiek apdziedāta daba, otrajā – mīlestība, trešajā daļā iekļauta dažādu autoru lirika, ko atdzejojis Pāvels Plotņikovs. Viņš spējis tik dziļi sajust “spalvas biedru” dvēseles, ka pasākumā ne vienam vien noritēja kāda asara. Tik izteiksmīgi atdzejot spēj tikai īsts vārda meistars! Savukārt ceturtā grāmatas daļa veltīta pārdomām dzīves garumā.
Pasākuma laikā risinājās arī neliela viktorīna, kas bija veltīta Pāvela Plotņikova dzīvei un daiļradei. Viktorīnas laikā visi kopā noskaidrojām, ka Pāvels nāk no kuplas – 5 bērnu ģimenes, dzimis Baltkrievijā, bet uzaudzis Lietuvā. Savulaik gatavojies iestāties Viļņas konservatorijā, bet pats mainījis savu likteni, jo devies padomju armijas dienestā. Tas viņu atvedis uz Rīgu, kur satikta dzīvesbiedre Inese. 
Tieši dzīvesbiedrei pasākuma nobeigumā Pāvels Plotņikovs veltīja izjustus pateicības vārdus dzejā. Viņš pateicās par pacietību, kura Inesei bija vajadzīga tad, kad ģimene dzejniekam bija palikusi otrā plānā. Pateicās par mīlestību, kura pārmaiņu laikos pasargāja Pāvelu no liktenīgām kļūmēm.

Pāvelu Plotņikovu sveica Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova, draugi, domubiedri. Skanēja daudz laba vēlējumu, aicinājumi veidot nākamo dzejas grāmatu. Savukārt dzejnieks klātesošajiem lika pie sirds vienmēr saglabāt cilvēcību, dzīvot un strādāt godprātīgi. Pāvels Plotņikovs novēlēja: “Dzīve par mums atceras visu, tamdēļ allaž savā ceļā vairojiet pozitīvo!”
                                                     Iveta Dimzule


2017. gada 12. apr.

KAS TO LIELDIENU IEŠŪPOJA

Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevi gaida, 
 Visi bērni tevi gaida, 
Aiz vārtiem sasēduši.

 Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā tika rīkota derīgo padomu stunda. Tā iesākās ar Lieldienu vēsturi un ticējumiem par Lieldienām.
Pēc tam vecākā bibliotekāre Ināra Svilāne stāstīja par Lieldienu olu krāsošanu un rotāšanu.
Mūsdienās olu krāsošana joprojām ir populāra, aizraujoša, radoša nodarbošanās. Lieldienas nav iedomājamas bez krāsotām olām. Tās ēd, dāvā par šūpošanu, izmanto rotaļās, ar tām sitas.
3.a klases skolēniem tika sagatavots arī praktiskais darbs- Lieldienu dekoru darināšana un papīra vējdzirnavu pagatavošana.
Katrs bērns savu darbiņu varēja paņemt uz mājām.
Senie latvieši sveica saules atgriešanos Lielajā dienā, jo Lieldienas ir arī Saules svētki. Gaisma un siltums, uzvarējis tumsu, atdod zemei un dabai dzīvību.
Lai jums visiem patīkami svētki!
Ināra Mičuliša

2017. gada 10. apr.

Novadnieka Ivana Koroļkova piemiņai

Piektdien 7. aprīlī par godu rakstnieka Ivana Koroļkova piemiņai mūsu bibliotēkas lasītavā notika  novadnieka Ivana Koroļkova atcerei veltītie lasījumi.
Jūsu uzmanībai Ivetas Dimzules un Jeļenas Tarasovas publikācijas par šo sirsnīgo   pasākumu. 

TIK AUDZ! TAM DZĪVE DOTA!

7.aprīlī Viļānu pilsētas bibliotēkā nu jau otro gadu risinājās viļānieša Ivana Koroļkova daiļradei veltītie literārie lasījumi.

Pasākumu ievadīja Viļānu vidusskolas 8.d klases skolnieka Maksima Ribakova pētījums par I.Koroļkova dzīvi un daiļradi. Visiem klātesošajiem bija iespēja šķirt dzejnieka mūža lappuses, ieskatīties plašajā darbu tematikā.
 Dzejniece Līvija Liepdruviete lasīja I.Koroļkova darbu tulkojumus. Tos viņa bija atlasījusi tā, lai parādītu spalvas meistara darbu dažādo raksturu. Savukārt Pāvels Plotņikovs dalījās atmiņās par to, cik I.Koroļkovs uzmanīgi ieklausījās cilvēku runā, meklēja vārdnīcās jaunus vārdus, lai tekstus radītu pēc iespējas precīzi un kodolīgi. Un vēl! Ivans Koroļkovs savulaik atzinis, ka raksta to, ko jūt dvēsele.

Nazarijs Ribakovs pastāstīja par draudzību, kas viņu un Ivanu Koroļkovu vienoja 56 gadus, kā arī lasīja literāros darbus, kuros atspoguļoja abu pieredzēto darba ikdienā, piedzīvojumus medību gaitās.
 Īpašu dzirksti pasākumam sagādāja jaunāko klašu meiteņu trio. Viņas izpildīja populāru krievu tautasdziesmu, azartiski kuplinot skanējumu ar dažādiem vienkāršajiem mūzikas instrumentiem.


Pasākuma laikā klātesošajiem kopā ar Viļānu vidusskolas audzēkņiem bija iespēja iepazīt visus gadalaikus tā, kā tos redzējis I.Koroļkovs. Savukārt skolas Literārā kluba audzēkņi: Maksims Ribakovs(8.d klase), Marina Sidorova(12. a klase), Natālija Fjodorova(7. b klase), sniedza pasākuma apmeklētāju vērtējumam savus jaunrades darbus par pavasari, par māmuliņas nozīmi katra cilvēka dzīvē.

Šogad uz literārajiem lasījumiem bija uzaicināti Rikavas jauno literātu kopas dalībnieki. Viņi  skandēja jaunrades darbus par to, kādu redz sevi, savu dvēseli, sirdi; par to, cik brīnumaina var būt pasaule mums apkārt, ja paskatāmies uz to caur sirds prizmu.
 Literāros darbus lasīja arī Viļānu literārās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieces. Jefrosinija Belova savu dzeju veltīja Latgales krāšnumam, Iveta Dimzule ļāva paraudzīties uz Latviju kā uz māmuļu, bet Natālijas Jakušonokas vārsmās skanēja dziļi filosofiska doma par to, cik trausls ir cilvēks, viņa dvēsele.

Pasākuma nobeigumā skanēja Ivana Koroļkova vēlējums katram cilvēkam:

"Tik audz! Tam dzīve dota!Vēl iespēsi

Rast to, kurš mīlā tavu darbu svērs.

Un priecājies par to, kas tevī dzīvs,
Un neskumsti par to, kas secen gājis!"

(I.Dimzules tulkojums)

Iveta Dimzule.


 7 апреля в Вилянской городской библиотеке состоялись II литературные чтения, посвящённые творчеству нашего земляка, самобытного поэта, прозаика и художника Ивана Савельевича Королькова. 
 Темой мероприятия стал круговорот времён года на фоне родной латгальской природы, а главное - оригинальная интерпретация всего этого многообразия в прозе и стихах И.С. Королькова. 
Представить на суд публики свои новые произведения получили возможность как начинающие, так и маститые авторы.
С фактами жизни и творчества своего талантливого земляка, собравшихся познакомил Максим Рыбаков, представивший собравшимся презентацию о научном исследовании, проведённом им в текущем учебном году.
С переводами стихотворений Ивана Королькова выступила известная латгальская поэтесса Ливия Лиепдрувиете. 
 Литературный клуб подготовил к мероприятию литературную композицию " Времена года", в ходе которой членами русского литературного клуба, учащимися Вилянской средней школы, были прочитаны поэтические и прозаические произведения Ивана Королькова.
Стихотворения собственного сочинения прочли учащиеся Вилянской средней школы Марина Сидорова, Максим Рыбаков и Наталья Фёдорова, а также - юные авторы из Риковской школы под руководством поэтессы Иветы Димзуле. Порадовали присутствующих чтением своих стихотворных произведений друзья Ивана Королькова: Назарий Рыбаков и Павел Плотников (поэт, член Международной ассоциации писателей и публицистов). 
 Очень светлое, наполненное оптимизмом стихотворение, прочла вилянская поэтесса, преподаватель истории, одна из руководителей русского литературного клуба Наталья Якушонок.
Мероприятие было организовано русским литературным клубом, членами вилянского творческого объединения "Решись войти!" и 
работниками Вилянской городской библиотеки.

Елена Тарасова
P.s. Ināras Svilānes foto 

2017. gada 3. apr.

Sirsnīgi, asprātīgi, dzīvespriecīgi...

Sirsnīgi, asprātīgi, dzīvespriecīgi...Šie vārdi manuprāt vispārliecinošāk raksturo Līvijas Liepdruvietes jaunajā lirikas krājumā ''Nu, paskat !" apkopotos dzejoļus. Grāmata ir domāta pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem un satur 27 dzejoļus latviešu un latgaliešu valodās.
 Skaistās ilustrācijas un oriģinālo grāmatas vāka zīmējumu ir radījuši Līvija Liepdruvietes tuvinieki-meita Irīna  un mīļotie mazbērni Aleksandrs, Annamarija un Timurs.
  Šī gada 28.martā grāmata tika prezentēta arī pie mums-Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. Par to sīkāk stāsta šīs nodaļas darbiniece Ināra Mičuliša.
"Šajā pasākumā piedalījās gan grāmatas autore Līvija Liepdruviete, gan Rikavas skolēnu vokālais ansamblis.
Ansambļa izpildījumā dzirdējām vairākas skaistas dziesmas no jaunā dzejoļu krājuma. Tām mūziku ir sacerējusi viļāniete Anastasija Mortukāne. 
  Uz tikšanos ar dzejnieci kuplā skaitā bija sanākuši Viļānu vidusskolas 2. un 4. klases skolēni. Jāsaka, ka Līvijai Liepdruvietei izdevās veiksmīgi iesaistīt klātesošos līdzdarboties, atbildot uz  viņas uzdotajiem jautājumiem. 


Rezultātā izveidojās dzīva saruna starp dzejnieci un bērniem, kuras laikā tika gūta interesanta informācija gan par grāmatas tapšanas procesu, gan arī par tās autori. Un, protams, tikšanās laikā dzejniece daudz   lasīja dzeju... "
Noslēgumā jūsu ievērībai dzejolis "Trīs saules" no jaunā Līvijas Liepdruvietes krājuma.

Trīs saules, bērniņ, tev mirdz:
Tā viena ir māmiņas sirds,
Tā otra ir tēta,
Bet trešā ir Dieviņa dota.
Tā visus mūs silda
Un dzīvi ar gaismu pilda.