2013. gada 28. marts

Lieldienās

''Olu koks" Viļānu PII pagalmā. Ināras Svilānes fotoKožos laikā kā riecienā
Sūrā un svētā
Dzīvības noslēpuma sargātā
 Atdzimšanas ticībā
Izauklētā

Pūpolu svētdienā mazgājos balta
Pirms saules
Pirms sākuma
Atkal no jauna
No pirmā ieelpas vēja
Lieldienu gaidībās iekrāsota
Gaisma kā patiesība
Spēja pateikt tos vārdus
Kas pasaules iesākumā bija
Tīri

Dārgi maksātā
Parāda sudrabā lietas
 Debesis šūpojas vasarai pretī

Klusi auklēta
Ticība šodienas riecienu svētī

/B.Berga/

2013. gada 26. marts

Svētīgas un priecīgas Lieldienas!

                    Ināras Svilānes foto

Dzīvība...
Tā esot atrasta Antarktīdas ledus ezeros un Marsa iežos. Cik daudz Dzīvības mēs redzam mūsu zemītē un mūsos pašos!
Kādam ir jābūt Dzīvības Devējam savā būtībā un mūsu sapratnē? 
Jēzus-Dieva Dēls vienīgais dāvā mums Mūžīgās Dzīvības atslēgas.
Lieldienas- tās nav tikai krāsotas olas! Tas ir mūsu ceļš uz Augšāmcelšanos un uzvaru pār nāvi.

" Dzīvība- dzīvībai-dzīvību..." 
                                   (Ojārs Vācietis)
Tā tik ir dāvana!!! Palīdzi, Dievs, to gribēt, vēlēties un pieņemt...
priesteris Alberts Cimanovskis M.I.C.

2013.g.Lieldienās, Viļānos 
                                             

2013. gada 21. marts

Jauku Pūpolsvētdienu!


 Mārīte Strode

Aiz loga uzaust marta rīts-
Vēl pasauli klāj sniegi dziļi,
Bet, spožu staru mīļi noglāstīti,
Ir pamodušies baltie pūpoliņi.

Nāc, pieglaud pūpoliņu vaigam savam,
Un tavā sirdī ielīs gaišais miers.
Ir pagājusi ziemas tumsas vara,
Un torņos augstos atkal zvani zvana.

Tu atkal notici tam dievišķajam
Baltā pūpoliņa spēkam,
Tai ticībai, kas tevī mīt,
Un ej uz dievnamu to pūpolzaru nosvētīt.
 
21.03.2013P.s.Ināras Svilānes foto

2013. gada 20. marts

Paldies palīgiemBibliotēka uz ilgu laiku ir pārcēlusies uz citām telpām.Gaidām  savus lasītājus siltās, mājīgās telpās Viļānos, Raiņa ielā 35.
Par palīdzību pārcelšanās laikā gribam pateikties Ludmilai Maslobojevai , Edgaram Sermajam , Vasīlijam Arbidānam  un viņa vadītajai brigādei,  Borisam Batasovam,  Aleksandram Pizičam, Olgai Jurinai , Jānim Vecanam , Vilnim Šostakam ,Vadimam Obidkinam , Irinai Vasiļkovai u.c.

Cienījamie mūsu palīgi! Lielu lielais paldies jums visiem!
                                           Bibliotēkas kolektīvs