2022. gada 13. maijs

No izstāžu cikla ”Iepazīsti savējos”

 Viļānu pilsētas bibliotēkas lasītavas telpās no 02.05.2022. līdz 31.05.2022 ir apskatāma novadpētniecības izstāde par Viļānu sieviešu kori „Alta”.Radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieku tikšanās Viļānu pilsētas bibliotēkā.

  Paraudzīties uz priekšu.             Kā cilvēki redz savu pagātni un nākotni? Mēs nākotnē skatāmies, bet pagātnē atskatāmies. Nākotni uz...