2022. gada 13. maijs

No izstāžu cikla ”Iepazīsti savējos”

 Viļānu pilsētas bibliotēkas lasītavas telpās no 02.05.2022. līdz 31.05.2022 ir apskatāma novadpētniecības izstāde par Viļānu sieviešu kori „Alta”.