2014. gada 9. sept.

Дыхание осени

Ināras Svilānes foto

Павел Плотников

ДЫХAНИЕ ОСЕНИ


 Всё говорит, предупреждает:
она за дверью затаилась,
дождём на плечи опустилась,
собою небо пеленает…
Уж чувствую её дыханье,
её прохладу и туман,
и теплоты её обман,
и тишины очарованье.
Ещё не падает листва,
не видно масок карнавала,
но лето слазит с пьедестала,
готово ей отдать права…

Radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieku tikšanās Viļānu pilsētas bibliotēkā.

  Paraudzīties uz priekšu.             Kā cilvēki redz savu pagātni un nākotni? Mēs nākotnē skatāmies, bet pagātnē atskatāmies. Nākotni uz...