2011. gada 29. sept.

Piepildīt ar mīlestību

Ināras Svilānes foto

Mārīte Strode

To tukšumu, kas tevī dzīvo
To vajag piepildīt ar mīlestību,
Ar vēja dziesmu, saules lēktu,
Ar ziedu klāto rīta rasu.
Ar ūdens klusumu un viļņu šalku
Ar miglas plīvuru, kas zemi klāj.
To tukšumu, kas neatļauj tev dzīvot,
To vajag sadedzināt uguns liesmās.
To vajag izdziedāt kaut tūkstoš dziesmās.
Tas tukšums, ko tu sevī glabā,
Ir jānoslīcina visdziļākajā akā,
Ko nevar izsmelt vairs neviens.
Un tad tu sajutīsi sevī mīlas garšu,
Kas aizpildīs to tukšumu,
Kas dzīvot liedz!

Nav komentāru: