2016. gada 29. apr.

LETONIKA LV- vispusīgi un dziļiCienījamo apmeklētāj!
Pie mums un citās Latvijas bibliotēkās par brīvu var lietot interneta vietni www.letonika.lv.
Kā to īsumā dažos teikumos varētu raksturot!?
Plašs ceļvedis par Latvijas vēsturi, kultūru, literatūru, valodniecību un dabu. Tas ir arī uzticams avots, kurā meklēt atbildes uz jums nepieciešamajiem jautājumiem par mūsu valsti.

 "Portāls letonika.lv piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama:
  • 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos
  • 13 vārdnīcās – tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas
  • kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem
  • latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem
  • valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai "
  • Ja jums informācijas meklēšanas procesā rodas jautājumi, griezieties pie jebkura no mūsu bibliotēkas darbiniekiem! Mēs labprāt jums palīdzēsim.
  •  Izmantojiet šo lielisko iespēju pie mums atrast bez maksas saturīgu un svarīgu informāciju! 


2016. gada 19. apr.

Vecā sēta


Iveta Dimzule

Ko tu raudi, vecā sēta,
Kādas bēdas tavā sirdī?
Nomiruši dziesmām spārni,
Oglēm acis sairušas.

Ko tu raudi, vecā sēta,
Kādas sāpes tavā sirdī?
Nedzimušu bērnu soļi,
Neravētas kliņģerītes.

Ko tu raudi, vecā sēta,
Kādas skumjas Tavā sirdī?
Izdzisuši mīļo glāsti,
Aizgājusi maizes elpa.

Ko tu raudi, vecā sēta?

P.s. Autores fotogrāfija 

2016. gada 12. apr.

Vizbulīte zilā

Pavasaris ....Prieks par katru zaļu asniņu, smalku zāles stiebriņu, bet jo īpaši  par žilbinoši baltajiem sniegpulkstenīšiem un koši zilajām vizbulītēm. Prieks dzimst sirdī, prieks gulst vārdos...
Tie reizēm pārvēršas sirsnīgās, dziļās dzejas vārsmās.
Jūsu uzmanībai viens  pārdomu un noskaņu bagāts dzejolis.


IVETA DIMZULE
Par vizbulīti ziloPie vizbulītes zelta sirds
Trīc septiņas debesu plūksnas.
Kā saulstari maigi
Tās pasauli glāsta.
To vienu es atdotu gaismai,
Lai cilvēkiem dvēselēs līst.
Otru noliktu naktij,
Kur smeldzi un asaras slēpt.
Trešo iekaļu valstsvīru prātos,
Lai debesu gudrība tajos
Sargā tautu no kapa!
Ceturtā ziedlapa skaidrā
Darba sparam un tikumam tiek,
Kas valsti no gruvešiem ceļ.
Piektajai lūdzos
Dzēst riebējus, skauģus,
Kas dzīves un pasauli plēš.
Sesto aiznesu strautiem-
Tie patiesu draudzību
Savos spoguļos ver.
Bet septīto debesu plūksnu...
Tā tiltu pie Dieva lai būvē,
Kur dvēselēm skaidrām vieglāks ir ceļš.     

P.s. Dzejoļa autores foto

2016. gada 8. apr.

Uzmanību! Jauns portāls

Esam saņēmuši informāciju, kura varētu būt noderīga arī jums, mūsu emuāra apmeklētāji.
 Internetā ir pieejams jauns portāls. Tā adrese ir sekojoša:
Tā ir unikāla  vietne, kura piedāvā tulkojošās vārdnīcas 30 valodās un ir viena no lielākajām vārdnīcu vietnēm. Piedevām portāls ir izmantojams bez maksas.
Šeit esošās vārdnīcas nav automātiskie tulkotāji, bet gan profesionālu valodnieku veidotas vārdnīcas. Tās tiek regulāri atjaunotas, tāpat tiek pievienotas jaunas valodas. Salīdzinot ar automātiskajiem tulkotājiem, to kvalitāte ir ievērojami augstāka.
Portāla adrese ir atrodama arī mūsu emuāra sadaļā "POPULĀRAS INTERNETA VIETNES" zem nosaukuma "VĀRDNĪCAS".

2016. gada 6. apr.

Ivanu Koroļkovu pieminot


 5. aprīlī, Ivana Koroļkova dzimšanas dienā,  notika nozīmīgs un sirsnīgs pasākums, veltīts  pāragri no dzīves aizgājušam talantīgam rakstniekam, talantīgam dzejniekam, talantīgam publicistam, māksliniekam, grafiķim, mūsu pašu viļānietim, savas pilsētas patriotam, laikabiedram un aktīvam cilvēkam, kuram, bez Dieva dotā talanta, rakstīšana, gleznošana, meistarošana no dabas materiāliem, bija sirdslieta un patiess aicinājums.
Pasākuma pirmā daļa noritēja kapos. Pie Ivana Koroļkova pieminekļa tika iedegtas svecītes un nolikti ziedi, teikti sirsnīgi pateicības  vārdi.
Tālāk viss norisinājās bibliotēkas lasītavā. Jāsaka, ka jau krietnu laiku mūsu telpas nebija piedzīvojušas tik lielu interesentu pieplūdumu, sākot no desmitgadīgiem bērniem līdz pat cienījama vecuma sirmgalvjiem.
 Laiks paskrēja nemanot, ieklausoties atmiņu stāstījumos, Ivana Koroļkova dzejā, kuru skandēja Viļānu vidusskolas skolēni, skatoties interesantas slaidrādes, kurās tika apskatīta un pētīta rakstnieka dzīve un radošā darbība.
Ļoti daudz uzstājās Viļānu vidusskolas literārā kluba dalībnieki, lasot arī savus sacerētos dzejoļus, kā arī radošās kopas "Atļaujies ienākt"autori.
  Katram atradās kāds no sirds teikts vārds, kāda rakstniekam un mūsu novadam veltīta dzejas vārsma.
Vislielākā pateicība par šo skaisto notikumu mūsu kultūras dzīvē ir jāsaka Viļānu vidusskolas skolotājām Nataljai Jakušonokai, Jeļenai Tarasovai, Tatjanai Samuilovai, Nataljai Volkovai un Valentīnai Kozulei.
Stiprinās sadarbība starp skolu un Viļānu pilsētas bibliotēku, kā arī dzima ideja katru gadu 5. aprīlī sanākt kopā uz literārajiem lasījumiem, veltītiem Ivana Koroļkova piemiņai..
 Cienījamie emuāra apmeklētāji!
Raksta noslēgumā uzaicinu izlasīt pāris Ivana Koroļkova dzejoļus.
"Ir liela māka 8 dzejas rindās pateikt tik daudz, vienlaicīgi atklājot lasītājam arī savas izjūtas, noskaņu un pārdzīvojumus. To spēj tikai īsts vārda meistars."- tā par Ivanu Koroļkovu dzejnieks un tuvs draugs Pāvels Plotņikovs.


Иван Корольков 
ВЕЩМЕШОК
 
Со мною вновь попутчик мой,
свидетель всех моих дорог,
горбом верблюжьим за спиной
прирос походный вещмешок.
Он полон вновь надежд, тревог,
пусть мало хлеба, табака,
зато не пройденных дорог
полно, и ноша та легка.

*****
Ах, метель, ты- царица,
от тебя всё светлей и светлей.
Сребропёрою птицей
ты паришь над землёю моей.
Накрываешь поляны,
и озёра, и лес сединой.
И душевные раны
усмиряет холодный покой. P.s. Ināras Svilānes fotoattēli