2020. gada 23. apr.

Sveicieni bibliotēku nedēļā!

Neskatoties uz koronovīrusu, pandēmiju un to izraisītajām dzīvības briemām, pavasaris ir uzsācis savu dzīvinošo un tik gaidīto gadskārtu gaitu.Saulīte pa zemes virsu staigā, plaukst pumpuri, bezbēdīgi vītero putni, zied pirmās pavasara puķes. It kā viss kā vienmēr un tomēr savādāk.
 Mīļie mūsu bibliotēkas draugi!
 Šogad bibliotēku nedēļā mēs varam jūs sveicināt vien no attāluma, sūtot mūsu labākās domas, cerības uz drīzu atkalredzēšanos un arī kādu  literāru sveicienu. 
Lūk, Ivetas Dimzules dzejolis "Par vizbulīti zilo" no nesen iznākušā autores dzejoļu krājuma "Pieskarties debesīm" rosinās ne vien uz pavasarīgu noskaņu , bet arī uz nozīmīgām pārdomām par vispārcilvēciskām vērtībām. Šo dzejoli ir veiksmīgi pārtulkojis radošās  kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieks Pāvels Plotņikovs. Piedāvājam jūsu uzmanībai gan oriģinālu, gan tulkojumu.
Lasiet un vērtējiet! 
 Iveta Dimzule
Par vizbulīti zilo

Pie vizbulītes zelta sirds
Trīc septiņas debesu plūksnas,
Kā saulstari maigi 
Tās pasauli glāsta.
To vienu es atdotu gaismai,
Lai cilvēkiem dvēselēs līst,
Otru noliktu naktij,
Kur smeldzi un asaras slēpt.
Trešo iekaļu valstsvīru prātos,
Lai debesu gudrība tajos
Sargā tautu no kapa!
Ceturtā ziedlapa skaidrā
Darba sparam un tikumam tiek,
Kas valsti no gruvešiem ceļ.
Piektajai lūdzos
Dzēst riebējus, skauģus,
Kas dzīves un pasauli plēš.
Sesto aiznesu strautiem-
Tie patiesu draudzību
Savos spoguļos ver.
Bet septīto debesu plūksnu...
Tā tiltu pie Dieva lai būvē,
Kur patiesām dvēselēm gaišāks ir ceļš.

Павел Плотников
О голубом подснежнике

В златом подснежника сердечке
Все лепестки небесные трепещут,
Их ровно семь, лучи в них плещут
И мир ласкают.
Один из них отдала б свету,
Чтоб он заполнил души у людей,
Второй ночи, чтобы спрятать в ней
Всю боль свою!
А третий я вложила б в разум
Тех всех, кто у власти,
Чтоб мудростью небес
Свой от могилы берегла народ!
Четвёртый лепесток отдала бы труду,
Который из руин отчизну поднимает,
А пятый же прошу всю зависть погасить,
Что жизнь и мир собою разрывает.
Шестой возьму и отнесу ручьям,
Что в зеркале мне дружбу открывают,
Седьмой- последний- к небесам,
Пусть к Господу свой перекинут мост,
Чтоб душам освещали путь!
 

2020. gada 3. apr.

Liriskās pārdomas epidēmijas laikā

Iveta Dimzule
***
Burti iesēj lapās vārdus:
Skarbus, glāsmainus,
Dzidrus kā aprīlis.
Skrien vēji un lietus
Krīt silts, līdz
Vārdi sāk ziedēt.
Burti iesēj  lapās vārdus
Smagus kā novembra mākoņi,
Nāk cilvēks un novāc ražu.

Liftam.
Stājuši sirdspuksti namā.
Tuk- tuk! Tuk- tuk- tuk!
Skaņas un ritms, kas
Dzīvību liecina.
Sajūtu ritmu, sadzirdu skaņu-
Atsaucas mana sirds,
Satieku klusumu namā-
Sirdspuksti apjūk un klusē.
24.03.2020 


 


2020. gada 2. apr.

KĀDA PLĪŠA LĀČA STĀSTS

Retro rotaļlietu izstādē "Ceļojums uz bērnības zemi" apmeklētāju uzmanību un simpātijas izpelnījās kāds ievērojama vecuma lāčuks ar dzeltenu lenti ap kaklu. Tā saposies viņš ieradās pie mums, līdzi paņēmis savu interesanto dzīvesstāstu. 
Atmiņās par šo simpātisko ķepaini izstādes atklāšanā dalījās tā īpašniece Maruta Latkovska. 


TRAKTORISTS
Muns lelais bierneibys draugs beja bryuns pļuša luoceits. Mama beja nūbraukuse iz kursim Reigā. Jū natyku redziejuse garuoku laiku. Kai duovonu jei maņ atvede itū luoceiti, kurs muocēja pat "runuot". Es jū vysur nosuoju leidza, ar jū spieliejūs i jū žāluoju. Bet tai jau soka, ka par daudz lela meileiba ari var byut par škodi. Tai munam luoceišam atkryta speideiguo daguna pūdzeņa i pats jis suoce izavērt taids biedeigs i nūplucs. Dagunu dzedeņš davylka ar druoti. Vystik baba izlēme, ka itai spieļu maņteņa nu mane koč kai juopasorgoj. Jei maņ pastuosteja, ka luoceits ir īsastuojs dorbā kolhozā par traktoristu i sātā byus viņ sestdīnēs i svētdīnēs. Es jau zynuoju, ka maizeiti peļnej mama i paps, nu lai jau niu tū dora ari luoceits. Ar lelu napacīteibu gaideju juo breivlaika. A tod kaidu dīnu es, staiguojūt pa siņcem, sadūmuoju pasavērt babys skreinē.  Sajiemu vysus spieceņus i pacieļu skreinis vuoku tai, kai varieju tī ībuozt golvu. I tovu breinumu, kū es tī īraudzeju- babys deči, goldauti, skusti...A iz jūs- guļ muns traktorists!
P.s. No Marutas Latkovskas grāmatas "Unuceite"

2020. gada 1. apr.

Jefrosinija Belova par savu pirmo lelli


Radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībniece Jefrosinija Belova savu bērnības rotaļlietu stāstu prasmīgi un izteiksmīgi ir izstāstījusi dzejas rindās.
 Ефросиния Белова
Первая кукла

В детстве об игрушках мы мечтали,
Но нам их очень редко покупали.
Играли в ручеёк, в лапту и прятки,
И эти игры были бодрою зарядкой.

Зелёные початки с кукурузы рвали,
И волосы её мы в косы заплетали,
И любовались: у кого длинней и красивей,
А утром снова рвали, чтоб было посвежей.

Но вот сестре однажды голышку подарили...
Какое чудо! Как мы её любили!
Шили платья, наряжали малышку- дочку,
К ней относились очень нежно, как к цветочку.

Теперь не помним, кто её нечаянно сломал,
Но больше на руки её уже никто не брал.
Очень тихо, аккуратно посадили на диван,
И думали, что мама не заметит наш обман.