2010. gada 17. maijs

Veltījums mātei

Zelmas Tučes foto
Siltos vārdos,sirsnīgās domās un emocijās aizritēja literāri- muzikālajai pēcpusdienai "Kamēr māte tev ir klāt,par nedienām tu vari nedomāt"atvēlētais laiks. Šos jaukos, sirdsmīļuma pilnos mirkļus pasākuma apmeklētājiem dāvāja radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieki. Skanēja dziesmas , instrumentālā mūzika un,protams, mūsu autoru dzeja.Ieskatam-dažas no skandētajām vārsmām.
Betija Berga
Katra nopūta tava
Klusa neveiksme mana
Katra asara prieka
Pasaules pilnības daļa
Mezglu kamoli stīgās
Tavos pirkstos kā nītīs
Baltos ziedos uz takām
Manām rītausmām vīti
Manas dienas un nedienas
Melniem debešiem spītēs
Kamēr lūgšanas tavas
Spārnu trīsošos ceļos
Manu cerību liesmas
Tumšās debesīs zīmēs
10.05.2010
Evita Bole
Domas kā Sprīdīši pasaulē skrien
Smagas kirzas tiem kājās.
Laiks kurbulēt vasaru sevī.
Atceries -
tevi vienmēr kāds gaida mājās.
Vārdi kā Sprīdīši pasaulē brien,
Neapdomībai allaž ašas kājas.
Dziļām ačtelēm klusu, klusu-
skumst pēc tevis dzimtās mājas.
Arī skatieni kā Sprīdīši
un atmiņu vaigs...
Straujš pukst domīgā kabatā
Laimes mātei brālītis– Laiks.
Павел Плотников
Я не сумел
твою украсить старость,
не дал тебе покоя для души
и радости в последние часы,
не получилось
снять судьбы усталость...
Я многое не смог...
В своих хождениях
стремился что-то доказать себе!
Отстаивал, казалось, убеждения?!
Но как всё просто
-счастье дать тебе!
А вот сейчас,
когда уж с сединой,
смотря на жизнь
совсем уж по- другому,
я часто- часто говорю с тобой,
и в мыслях
к берегу спешу родному...