2012. gada 31. aug.

Margarita Krole-konkursam

 
MARGARITA KROLE
 
 
 
Gadu putni nelido barā,
nelido kāsī,
nelido sasaucoties,
tikai pa vienam
ik rudeni oktobra vidū
izspurdz no plaukstām
un dvēselē manā
notikšķ laika pulksteņa akords,
bet sirds gavilē par spožo
gadu atblāzmu sevī!
 
MANS LOGS 
 
Tukšs mans logs,
Nav acu liesmiņas,
Kas raugās manī,
Ikreiz kad steidzos mājās. 
Tumšs mans logs,
Kaut iztālēm manu,
Ka kāds uguni kūris,
Gaidot mani. 
Auksts mans logs,
Kad pieglaužu pieri,
Asarām klātajai rūtij,
Cerot just tavu skatu, māt!
 
DIEVMĀTES PĒDAS
 
Dievmātes pēdas
Manu novadu caurauž
Sīksīkām taciņām
Līkloču izlocītas
Pa pakalniem, lejām
Baltiem lielceļiem izcakotas!
Dievmātes pēdas
Pie ceļmalas krustiem
Mūs aicina
Un baltajos Dievnamos ieved
Liek ieraudzīt gaismu
Nakts klusumā mēmā! 
Dievmātes pēdas
Zvanu skaņās kā sirdspukstos jūtam
Dienu dipoņā sadzirdam!
Tukšā klātbūtnē redzam
Caur Latgales cilvēka
Sirds gaišumu sevī!
 
RUDENS SVEICIENS
 
Pīlādzis māj rudens sveicienu,
Oranžā kimono tērpies,
Paņemu salnu pieskāriena akvareli
Un ienesu pelēkajā istabā
Silto dzīvīgumu
Lai ārstētu
Depresiju
Nevis ar tabletēm,
Bet skaistuma noslēpumu
Līdzās visas ziemas garumā!
 
PURVS RAUD 
 
Purvs raud
Dzērveņu asarām raud
Katru rudeni
Pavadot dzērvju kāšus
Sūnu skropstās
Mirdz asaras spožas.
Vaivariņu sirmās
Mezglainās rokas
Māj atvadas
Vasarai,
Gājputniem,
Man.
Raud zeme,
Mana tauta raud!
Kas sauks
Bāliņus mājās,
Kas notrauks manas
Dzimtenes asaras?
Vai stādīsim
Likteņdārzus
Slacējot tos
Ar manas tautas
Asaru
Valgmi!
 
 VELTĪJUMS 25.MARTAM 
 
 
25. marts-sāpju grimase Latvijas sejā,
Arī pēc gadiem,
Arī pēc mūžiem,
Latvju asarām slacīti
Kolimas purvi,
Amūras krasti,
Sibīrijas sasalums
Ne tikai mēmajā tundrā
Bet cilvēku sirdīs,
Pasaules prātos
Kaut rētas vairs nesūrst,
Bet to raupjums
Paliek
Manas zemes,
Manas Latvijas sejā!
 
DIEVMĀTE AICINA MŪS 
 
 
Ilgās pēc patiesā domās un cerībās,
Slāpēs pēc Dievišķās gaismas
Kas mūsos vēl mīt
Skaņās ko dzirdam
Pat klusumam zvanot
Dievmāte aicina mūs!
Dzimtajos lielceļos balojot,
Smeldzīgām tulznām uz kājām
Caur spēku nespēkā savā
Pa gaismas blāzmām
Pat tumšajās naktīs manās
Dievmāte aicina mūs!
 
P.s. Cienījamie mūsu emuāra apmeklētāji! Izsakieties, lūdzu! Konkurss starp dzejniekiem turpinās.
 
 

2012. gada 29. aug.

Iveta Dimzule-konkursam.Turpinājums


IVETA DIMZULE
***
Baltiem pirkstiem ozols
Satver saules staru,
Šūpo baltus mirkļus
Saldās smaidu krellēs. 
Saule saauž zemi
Vasarām un ziemām,
Pasniedz saldu medu
Bērza dvēseles krūkā. 
Griežas dzīves mozaīka,
Atspulgiem klāj zemi,
Dzirksteļo un nodziest,
Rāvu pārvērš zvaigznēs.
LĪGO.
Uzripo saule virsotnē,
Kalnā,
Pretī vasara steidz:
Basām kājām, vaļā
Matiem,
Kāro pacelt augstāk
Kalnu.
Saule smaida, smīkņā
Klusi:
„Sapņotāja, apstājies!
Saaud soļus atpakaļ!
Tava taka lejup steidz.”
Vasara cērt sīvu
Pliķi,
Saule pretī kož:
Vienreiz, otrreiz, trešo      reizi…
Paklūp soļi vasarai,
Klusi norit gaišas
Lāses,
Samirkst zelta
Plakstieniņi,
Melna sagša plecus
Apskauj.
Tumsa, sāpes, bezcerība…
Mirklis izšķirties un
Izlemt:
Vaidēt, sāpēt?
Ziedēt, zelt?
Visu dzīvo izskaust,
Gāzt?
Pabarot un izauklēt?
Tu vēl elpo, dzīvo,
Smaidi?
Vasara to dāvājusi:
Ogu pērles savērusi,
Maizes klaipu
Pasniegusi,
Un caur saviem zelta matiem
Pašu sauli ielējusi
Dvēselītē tev un man.
VIENS MŪŽS
Visu novakari lāpu segu,
Velku diedziņus pa solim.
Vienu rindu, otru rindu,
Sienu mezgliņus pa krāsām. 
Dienām sniegta, naktīm segta,
Bērna sirdi sargājusi,
Mīļo sapņus sildījusi –
Trausla, irstoša nu spīgo. 
Vieglāk nomest klusā kaktā,
Sudrabvillaini no plaukta celt,
Aklu spozmi izplest namā,
Gaismas lokā jēli starot. 
Tā lai staro tukšas sirdis,
Staro tie, kam dzīves trūkst.
Mana sega izaug ziedos,
Mezgliņi pa krāsām dzied.
***
Paraudi, debestiņ,
Ceļmalas putekļos –
Kādai dvēselei
Pasniegsi veldzi.
 
Padziedi, cīruli,
Dzeltenās māllēpēs –
Varbūt kāds celsies
Pasauli lāpīt. 
Ņem dzīparu sārto,
Es tveršu zaļo –
Varbūt mēs kopā
Varam pasauli glābt.
 
P.s. Gaidām atsauksmes un komentārus!
 
 


2012. gada 28. aug.

Iveta Dimzule-konkursam


Iveta Dimzule

Strazdi rudenī.
Melnas pērles
Kā paklājs.
Zib spārnu
Švīksti.
Spalgs svilpiens
Satrūkties liek.
Ceļš tāls tiem
Vēl priekšā,
Laiks drūmo,
Baltie palagi
Pamalē tūkst…
… spārni durs
Takas,
Pērles sauks 
    Traukties pret sauli
      Zied mana zeme. 
Baltas peonijas sirds,
Trausla sveces liesmiņa,
Balta debess acs,
Pīpenes brien rudzos.
Zaļo elpu uztic saknes
Kaijām spārnos nest.
Vālodze treļļus
Tamborē mežs.
Ziedošās pasaules vālos
Atmostas dvēseles rīts.
Pārslas sit plaukstas,
Izkūst un dzied:
„Ziedi! Ir laiks!”
***
Baltu tāšu drīksniņās
Sārtu zemeņogu sauja –
Dvēsele. Dzimtene.
Mana.
Miglas klāni pļavu gultās,
Dzērves sauciens rīta stundā,
Ogļu acis debess samtā –
Dvēsele. Dzimtene.
Mana.
Dubļu skrīnes ceļu plecs
Aklas sētas, raudošs krusts,
Skumja roka trīcot lūdz –
Dvēsele. Dzimtene.
Mana.
Līgo dziesmas liepu spārnos,
Zaļo egļu gājums svecēs,
Draudzīgs plecs, kad
Nomirst diena-
Dvēsele.
Dzimtene.
Mana.
 
***
Smaržīgu aveņu saujā,
Dīgstošās zāles nojausmā,
Dienvidvēja samtainās skavās
Paslēpju vaigu es savu.
Cels dienvidvējš mani
Pār liepu tumīgiem jumtiem;
Tur saule klāj takas,
Tur dvēseles dejo.
Šai skurbajā dejā
Rims mani soļi;
Par pumpuru tapšu
Lai plauktu vēl reizi.
***
Vakar satiku vēju –
Spriņģoja rudzos
Kā kazlēns!
Ar visām četrām
Debesīs tas skrēja,
Ar siltu dziesmu
Kutināja manu ausi.
Ar vēju kūleņoju
Rasas vizmas tīklos
Un smējos tā, ka
Vējam soļi sapinās.
Tas bija vakar.
Šodien..
Šodien nopļauts
Rudzu lauks.
 
P.s.Turpmāk vēl
 
 
 

2012. gada 27. aug.

Dzejas draugi vērtē...

Rit pēdējā augusta nedēļa.Septembris pavisam drīz klauvēs pie mūsu durvīm ar tradicionālajām un Latvijā tik iemīļotajām Dzejas dienām.Cienījamie dzejas mīļotāji! Par godu šiem brīnišķīgajiem svētkiem mēs esam nolēmuši sarīkot konkursu starp mūsu un pārnovadu dzejas autoriem.Ikvienam no jums, kurš regulāri ieskatās mūsu blogā, mēs piedāvājam kļūt par ekspertu un dot savu novērtējumu, izvēloties vienu vai vairākus autorus un jūsuprāt viņu labākos dzejoļus. Katram no autoriem būs veltīta sava lappuse emuārā.Jums tikai atliek uzmanīgi izlasīt un sniegt savu vērtējumu komentāros, uzrādot labākā dzejoļa nosaukumu vai pirmo rindiņu.Lai to izdarītu, ir jāuzspiež uz komentāru vietas katras lappuses beigās un tālāk viss būs skaidrs,kā rīkoties.
Esiet atsaucīgi!Autori un arī mēs,bibliotekāri, gaidām jūsu vērtējumu.
Radošās kopas "Atļaujies ienākt"dzejnieku pulciņš pēc Margaritas Kroles gleznu izstādes
 "Ziedi tev un dvēselei " atklāšanas


 

Grāmatu svētki Dricānos

 24.augustā Dricānos notika Rēzeknes un Viļānu novadu Grāmatu svētki. Arī mūsu bibliotēkas darbinieki piedalījās šai jaukajā un visnotaļ vajadzīgajā pasākumā. Svētki bija izdevušies, guvām daudz interesantas informācijas un iegādājāmies daudz jaunu, vērtīgu grāmatu mūsu lasītājiem.
Neliels ieskats šīs dienas norisē caur kolēģes Ināras Svilānes fotogrāfijām.
 
         Tuvojoties pasākuma vietai, pie atvērtas, no ziediem veidotas grāmatas
Izvēloties grāmatas
 
 
Grāmatu klāsts bija liels un daudzveidīgs
Ar interesi vērojām topošo jaunsargu nodarbības
Fotogrāfiju autore Ināra Svilāne
Grāmatu svētku atklāšana kultūras nama zālē
Pusdienas birztaliņā šķiet īpaši garšīgas