2010. gada 9. aug.

Līvijai Liepdruvietei jubilejā

Tik smeldzīgi silta un dzeltena smarža Manam atmiņu citronkokam Mirkļu smalki savītas Tīkliņzeķes..... Kad katra šodienas piedzimšana Nav vakardienas iziršana Un nāve Bet turpinājums Lai būtu! Lai būtu turpinājums Līvijas skaistajai dzejai, piepildītajai dzīvei un sapņiem, kas nebeidz kā saulespuķes tiekties uz sauli! Tās ievij viņas atmiņu pinumā pa mazai saulainai stīgai, kas skan pasaulei un pašai autorei katrreiz savādāk. Ne velti Līvija ziedu horoskopā ir saulespuķe, tā dzeltenā saulespuķe, tā nerimstošā sapņotāja!...Leģenda vēsta: „ Kāds ķēniņš reiz iegājis dārzā un atradis tur novītušas puķes, krūmus un kokus. Uz jautājumu, ”Kas noticis?”- ozols atbildēja, ka skumstot un kalstot tāpēc, ka nespējot izaugt tik slaids kā egle. Kad ķēniņš jautājis eglei, kas vainas – tā sagumusi un teikusi – tas tāpēc, ka nespējot radīt vīnogas kā vīnogulājs. Bet vīnogulājs bijis kā bez spēka, jo nespējis ziedēt kā roze. Beigās ķēniņš atrada vienu augu, kurš ziedēja un bija svaigs kā arvien. Tā bija SAULESPUĶE. Viņa teica: ”Kad tu mani stādīji, man bija skaidrs, ka tu vēlies saulespuķi. Ja tu gribētu ozolu, vīnogulāju vai rozi, tu tos arī būtu stādījis. Tāpēc es domāju, tā kā nevaru būt nekas cits, kā vien tas, kas esmu, es mēģinu no visas sirds būt es pati!”” Literārās kopas dalībnieki no sirds vēlas sveikt savu kolēģīti Līviju Liepdruvieti skaistajā jubilejā ! Mēs novēlam arī turpmāk BŪT PAŠAI , sapņot un piepildīt sapņus, kas silda un samīļo viņas lasītājus un visus tos, kam ir laime atrasties līdzās! Veselību un veiksmi visā, Līvij! Betija Berga

Ливии Лиепдрувиете

Павел Плотников
Ливии Лиепдрувиете Они чудесны – пять и пять! Когда помножишь – двадцать пять. А если рядышком – букет, и замечательный сонет из слов, довольно не простых, о близких, сердцу дорогих, о жизни мудрой и богатой, ещё о том, что просто свято. Так пусть всегда Вам солнце светит, пусть радуют семья и дети! Пусть в сердце новое родится, стихом прекрасным оперится!

Sveicam Līviju Liepdruvieti

Sveicam Jūs, Līvij, skaistajā dzīves jubilejā! Vēlam,lai Jūsu radošās domas turpina pārtapt sirsnīgos vārdos un dzejas rindās, kas uzlādē lasītājus ar prieku, cerību un optimistisko dzīves skatījumu! Lai Jums viss izdodas un lai dienu spraigajā ritumā atliek laika arī kādam jaukam atpūtas brīdim! Daudz laimes!
Viļānu pilsētas bibliotēkas kolektīvs

2010. gada 2. aug.

Zem augusta debesīm

Iveta Dimzule
Sienāžu orķestris
Smilgu koncertzālē,
Čigāna tamburīns
Bērza rokās
Zem augusta zvaigznēm.
Vasaras apskāviens
Tīruma plecam,
Izsapņots valsis
Meža galotņu
Arēnā
Zem tumīgām
Augusta debesīm.
*****
Mirklis starp
Biezpiena sauju
Un pērkona
Dārdu.
Saules stars
Egļu zaros
Un pīpenes
Smieklos.
Balti putekļi
Bezdelīgu
Spārnu švīkstos-
Mēs vasaru
Smeļam.