2012. gada 30. marts

Soli pa solim uz Lieldienām

Betija Berga

Kožos laikā kā riecienā
Sūrā un svētā
Dzīvības noslēpuma sargātā
Atdzimšanas ticībā
Izauklētā

Pūpolu svētdienā mazgājos balta
Pirms saules
Pirms sākuma
Atkal no jauna
No pirmā ieelpas vēja
Lieldienu gaidībās iekrāsota
Gaisma kā patiesība
Spēja pateikt tos vārdus
Kas pasaules iesākumā bija
Tīri

Dārgi maksātā
Parāda sudrabā lietas
Debesis šūpojas vasarai pretī

Klusi auklēta
Ticība šodienas riecienu svētī
03.2012

E-prasmes lieliem un maziem Marta beidzamā nedēļa visās Latvijas bibliotēkās  bija veltīta e-prasmju popularizēšanai un apgūšanai dažāda vecuma iedzīvotāju vidū. Arī mūsu bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistījās šajās aktivitātēs.
Pieaugušo bibliotēkā šis pasākums šogad noritēja ar devīzi "Internets?Protams!"
 Zinot to, ka visgrūtāk ar datorzināšanu apguvi veicas gados vecākiem cilvēkiem, uz apmācības kursiem tika aicināti pensionāri. Atsaucās 7 Viļānu pilsētas iedzīvotājas. Nodarbību laikā viņas tika iepazīstinātas ar populārākajām un noderīgākajām interneta vietnēm, īpašu uzmanību pievēršot tiem portāliem, kuri bez maksas izmantojami tikai bibliotēkās (Letonika.lv, News.lv, Filmas.lv u.c.). Apmeklētājām tika popularizēts arī mūsu bibliotēkas emuārs, stāstīts par to, kā var iepirkties internetā,  veikt dažādus maksājumus, kā sarakstīties ar tuviniekiem un draugiem pa e- pastu un portālā "Draugiem.lv".

Savukārt bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā E-prasmju nedēļas ietvaros e- stunda "Ar datoru uz tu" tika rīkota Viļānu vidusskolas 1.c klases skolēniem.

                                                       Ināras Svilānes foto

Bērni vispirmām kārtām tika iepazīstināti ar noteikumiem datorlietotājiem. Bez tam  viņiem tika praktiski rādīts, kā atrast vajadzīgo informāciju, kā arī spēles un animācijas filmas.
                                                      Anda Skrindževska

2012. gada 28. marts

Kam tas viss?!


Ināras Svilānes foto

Vai vientuļam kokam ir labāk būt?
Un kailam, vienam ,vientuļi purvā pūt?
Kas izstāstīs cik gadsimtus,
Viņa dzīslas jau rimušas?
Kas pateiks cik asaras dzimušas.?
Kādi vēji plosīja to.
Cik saules glāstu to skāra.
Cik no savas mīlas viņš kāva?
Lepnums.
Spītība.
Kam tas viss?
Saknes kailās stipri zemē turas.
Kailās rokas izmisumā mirst!
Kam tas viss?
Vientuļam vanagam atveldzēt spārnus.
Sniegam uzsnigt un nokust.
Kailajos zaros.
Bez dzīvības.
Bez mīlestības.
Nesaplauks ziedi.
Nelido taureņi.
Tik melna čūska lodā gar saknēm.
Un tā savādi smīn, dzirkstošām acīm-
Vēl viena dzīvība dzisīs- mīlestību nezinot,
Kaisli nejūtot un neizdzīvojot.
Nu saki man-
Vai vientuļam kokam labāk ir būt?
Vai labāk sadegt ugunīgās liesmas,
Tā krāšņi sadegot dzirkstelēs debesīs aizlidot?

12.03.20122012. gada 26. marts

Tikšanās ar lācēnu Pūku


Daudzi, jo daudzi grāmatu mīļi visā pasaulē pazīst un atceras darbīgo lācēnu ar zāģu skaidām galvā, A. A. Milna grāmatas "Vinnijs Pūks un viņa draugi" galveno varoni. Cik paaudzes ir izaugušas, lasot šo saistošo un asprātīgo literāro darbu, kas to lai zin? Tomēr smieklīgais lācēns un viņa komiskie piedzīvojumi Septiņjūdžu mežā joprojām spēj aizkustināt  mazo lasītāju sirsniņas arī mūsdienās. Šodien ar šo brīnisķīgo grāmatu iepazinās bērnu nodaļas lasītavā sanākušie Viļānu vidusskolas 4.a klases un 2.b.klases skolēni, noklausoties saistošus lasījumus, kā arī uzzinot svarīgākos faktus no rakstnieka A.A. Milna dzīves stāsta.

                                                                 Ināra Zepa


Ināras Svilānes fotogrāfijas

2012. gada 23. marts

Jums, pensionāri!


Aicinām visus, kuri vēlas tuvāk sadraudzēties ar datoru, uz bezmaksas apmācībām mūsu bibliotēkas lasītavā no 28.-30.martam plkst.10.00. Akcents tiks likts uz interneta izmantošanas iespējām. Mācību laikā varēsiet iepazīties ar interesantākajām interneta vietnēm, kuras bez maksas ir pieejamas  tikai bibliotēkās, kā arī gūsiet noderīgu informāciju, kā caur internetu veikt dažādus maksājumus, sarakstīties ar tuviniekiem un draugiem. Būsim priecīgi dalīties ar jums savās zināšanās e- prasmju nedēļas ietvaros. Ņemiet līdzi labu garastāvokli un pārliecību, ka viss ir apgūstams. Internets?! Nu protams!!!

2012. gada 20. marts

Es mazliet baidos...

Mārīte Strode

Pasaule tā mazliet ir aizturējusi elpu.
Pirms šī straujā ritma,
Kas pavasara ūdeņiem ritēt straujāk liek.
Mākoņi tādi balti ,balti
Koši zilajās pavasara debesīs,
Tā vēja dzīti ātri skrien.
Kādu mirkli vēl gribas
Saglabāt atmiņā to pelēko elpu,
Kura no laukiem ārā vēl lien.
Drīz atlidos gājputni,
Saziedēs dzeltenās, baltās pūpolu pogas,
Un zaļums ik zāles stiebrā būs.
Saziedēs pirmās pavasara puķes.
Un no drūmuma nebūs ne miņas vairs.
Kāpēc tas viss, tā sāp mazliet?
Kāpēc tā spožā pavasara saule ,
Tā sāpīgi manas acīs griež?
Kāpēc tas mākoņu zilais spožums.
Man baidīties liek mazliet?
Varbūt ka acis nav pieradušas
 Pie spožajām krāsām.
Bet varbūt es baidos
To spožumu sevī ielaist mazliet?
Bet varbūt es baidos,
Ka man ir atļauts mazliet vairāk,
Zināt un redzēt un sajust,
Kas citiem ir liegts mazliet!

18.03.2012

Ināras Svilānes fotogrāfijas2012. gada 19. marts

Radošā kopa martā

Radošās kopas "Atļaujies ienākt" marta tikšanās bija omulīga un idejām bagāta. Vispirms visi atnākušie kopas dalībnieki ar lielu interesi aplūkoja lasītavā esošo fotogrāfiju izstādi "Viļāni gadalaiku lokos", kā arī iepazinās un aprunājās ar tās autori Ināru Svilāni.
Ināra ir mūsu bibliotēkas darbiniece, visādā ziņā radoša sieviete, kuras viens no daudzajiem vaļaspriekiem ir fotografēšana. Gribu jūs informēt arī par to, ka tieši viņas fotografētie dabasskati,ziedi un pilsētas ainavas padara mūsu bibliotēkas emuāru dzīvāku, krāsaināku un apmeklētājiem tīkamāku.

Lūk, pavisam nedaudz no Ināras teiktā:
"Fotogrāfija manuprāt ir ļoti demokrātisks un ikvienam pieejams mākslas veids. Tas katram palīdz nedaudz justies kā māksliniekam, arī tam kurš neprot gleznot. Tā ir vienreizēja iespēja apturēt un paturēt sev skaistus, neatkārtojamus mirkļus.
"Остановись, мгновение, ты прекрасно"-tā pirms gadsimtiem rakstīja krievu tautas lepnums Aleksandrs Puškins.Šos viņa vārdus var noteikti attiecināt arī uz fotogrāfiju, jo tieši tā ir kāda laika, kādas vietas, kādas sejas, kādu izjūtu saglabāts mākslas darbs. Un visu šo skaistumu patiesībā ir radījusi galvenokārt daba.Iespējams, ka tieši šī nodarbe paver iespēju katru dienu pilnīgāk un skaistāk izdzīvot."
Pēc izstādes apskatīšanas radošās kopas dalībnieki pulcējās mūsu bibliotēkas atpūtas telpā, lai risinātu svarīgas un ne tik svarīgas sarunas pie kūpošas tējas tases. Klātesošo starpā dzirksteļoja  atkalredzēšanās prieks,  draudzīgs humors,  arī svaigas idejas attiecībā uz nākotnes plāniem.Un ieceres mūsu dzejniekiem patiešām ir daudzsološas. Cerams, ka viss izdosies.Bet par tām kādā citā reizē.
 Protams, tika lasīti jaunākie dzejoļi, kas ir šo tikšanos galvenais mērķis un nozīmīgākā sastāvdaļa. Tajos izskanēja gan  Sieviešu dienas motīvi, gan šurpnākošā pavasara sajūtas,nepiepildītas mīlestības jūtas, arī maza druska no ieilgušās ziemas depresīvās noskaņas, kā arī patriotiskas vārsmas,veltītas savai mīļajai,dzimtajai zemītei-Latgalei.

Alita Svilāne

Ar pirmo elpas vilcienu
Šai zemei piederību liecinu,
Un pirmo skaļo kliedzienu
Tev mūža mīlestību sludinu.
Rit manās dzīslās tava sula
Un plaušās tava elpa tvīkst.
Bet sirdī iedur sāpe trula,
Kad tevi necienīt kāds drīkst.
Reiz ņemot tavu spēku sev
Un iztaisnojot vagu slīpu,
Pasniedzu , Dzimtā Zeme, tev
Es sava mūža mīlestību. 
05.03.2012

2012. gada 12. marts

Dažas foto epizodes no tikšanās Varakļānos

Laiks steidzas uz pavasara pusi.Jau aizritējušas divas nedēļas kopš jaukās tikšanās Varakļānu pilsētas bibliotēkā ar radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībniecēm Mārīti Strodi un Alitu Svilāni. Gribas atmiņā vēl un vēl atsaukt šo skaisto 25.februāra dienu, kad abas autores sanākušajai publikai stāstīja par savu noieto ceļu līdz pirmajām piedzīvotajām  publikācijām skaistās dzejoļu grāmatās. Lūk, dažas foto epizodes no Mārītes albuma, kuras sniedz nelielu priekšstatu par šo ļoti svarīgo notikumu viņu radošās dzīves gājumā.


"Mazais sasniegums" - tā par literāro guvumu ar patiesi latgalisku pieticību atsaucas viena no autorēm Mārīte Strode.Šajā gadījumā gribas oponēt viņas teiktajam. Manuprāt, tas ir  ievērojams solis viņu radošajā izaugsmē jau ar to vien, ka autores ir uzdrošinājušās publicēties un dot iespēju plašākam lasītāju lokam iepazīt sevi un savus iekšējos pārdzīvojumus visLatvijas mērogā.
Sveic Betija Berga

Ŗadošās kopa "Atļaujies ienākt" pēc pasākuma neoficiālā gaisotnē

Mārīte Strode un Alita Svilāne apņēmības pilnas turpināt aizsākto.

Anda Skrindževska

2012. gada 8. marts

С Праздником Вас, милые женщины!


Павел Плотников

О,
сколько помнят всё века,
как много
тайн твоих хранят,
молчат, но чаще говорят,
как ты
пылала на кострах!
Обвинена во всех грехах,
и с восхищением воспета
рукой влюблённого поэта,
в его строках,
его стихах.
Ты Мать,
сестра и дочь Земли,
очаг семьи, её основа,
хранишь тепло
родного крова,
моё признание прими!!!

08.03.2012

2012. gada 7. marts

Поклон мой,женщина,тебе...

Фото И.Свилане

Павел Плотников

О, сотворённая Всевышним
на счастье, радость,
даже боль,
ты никогда
не будешь лишней,
как мёд Земли,
её же соль!
Вся величаво многогранна,
и тайн в тебе
не перечесть.
О,
как звучит красиво МАМА!
С рожденья
начинаешь цвесть.
Тебе дано самой Природой
продолжить человечий род,
и защитить при непогоде
детей
от всяческих невзгод.
Поклон мой,
женщина, тебе
за всё, за всё,
что подарила!
За то,
что ты в моей судьбе
дорогу счастьем осветила!!!

07.03.2012

Tā mēs protam

Mūsu bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā līdz 7. aprīlim var apskatīt jaunu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu  izstādi "Tā mēs protam" . Ekspozīcijā apkopoti koktēlniecības mācību stundās tapušie darinājumi, kuri piesaista acis gan ar košajām krāsām, gan arī ar sižeta izvēli, gan arī ar oriģinālo izpildījumu. Nāciet un pārliecinieties paši!
Ināras Svilānes fotogrāfijas