2012. gada 27. febr.

No rindiņas pirmās...lidz dzejolim

25.februārī Varakļānu pilsētas bibliotēkā tika prezentētas divas dzejoļu grāmatas - "Zem
atvērtām debesīm " un "Lietus nostalģija".Abi šie dzejoļu krājumi dienas gaismu ieraudzīja pagājušā gada nogalē.
Mums,viļāniešiem,šis notikums ir priecīgi nozīmīgs ar to, ka šajos izdevumos ir publicējušās mūsu radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieces Mārīte Strode un Alita Svilāne.Tikšanās ar autorēm bija interesanta,bezgala sirsnīga un aizkustinoša.Un tā visnotaļ liecināja par to, ka abas dzejnieces neapstāsies uz iesāktā ceļa, bet gan to turpinās, apgūstot arvien jaunas virsotnes savā izaugsmes kvalitātē.
Bet nu nedaudz par autorēm.
Mārīte Strode ir ļoti mērķtiecīga, jo kā nekā dzimusi Strēlnieka zvaigznājā.Varētu teikt-ir radoša cīnītāja, jo tiklīdz sasniegts kāds mērķis, tā tiek domāts par jauniem izaicinājumiem, jo citādi dzīvot viņa vienkārši nespēj.Vienlaicīgi Mārīte ir sievišķīgi trausla un sirsnīga,izdomas bagāta vārdos un darbos.  Cauri visiem viņas dzejoļiem vijas personīga sāpe, iekšējie pārdzīvojumi un dziļi dvēselisks skatījums uz pasauli. Mārītes dzejoļus lasiet krājumā "Lietus nostalģija"!Mārīte Strode      


Tik tādu kripatiņu...

Caur sāpēm un caur asarām
Es mīlestību prasu;
Tikai tādu kripatiņu.-
Tik sīku tā, kā smilšu graudiņš,
Tik mīļu tā, kā saules stariņš,
Tik saldu tā, kā zemenīte,
Tik spožu tā, kā rasas lāsi,
Tik trauslu tā, kā zirnekļa tīklu.
Vai tas būtu daudz, ko es prasu?
Tikai tādu kripatiņu- nu iemīli tu mani mazliet!Dzejoļu krājumā "Zem atvērtām Debesīm" līdzās citiem autoru sacerējumiem publicēta dekšārietes Alitas Svilānes dzeja.
Atšķirībā no Mārītes,kura jau sen nodarbojas ar dzejoļu rakstīšanu, Alita to ir sākusi darīt pavisam nesen- dažus gadus atpakaļ, drīzāk vajadzības spiesta, jo, strādājot skolā, priekš absolventiem bija jāmeklē skaisti vārdi, ko ierakstīt grāmatās. Šķirstot esošās tematiskās apsveikumu grāmatiņas,viņa nonāca pie secinājuma, ka vieglāk uzrakstīt pašai novēlējumu dzejas formā, nekā izmantot tik ļoti dzirdētās citu autoru rindas. Un tā pamazītēm dzima liriski veltījumi gan izlaidumniekiem, gan kolēģiem dažādās svētku reizēs, gan arī jauki noskaņu dzejoļi.Kā atzīst pati autore,neskatoties uz to, ka dzimusi un augusi pilsētā,tomēr savā dvēselē viņa ir dabas bērns. Ne jau velti viņas dzejā bieži ieskanas gadalaiku motīvi,skaistos vārdos ietērpti un cieši savīti ar pašas izjūtu un noskaņu dzīpariem.
Alita ir allaž dzīvespriecīga, allaž smaidīga un gaiša, ar savu optimismu iededzot dzirkstelīti pārējo radošās kopas dalībnieku sirdīs.


Alita Svilāne

Debesis rudzupuķu ziediem


Jau drīz, jau ļoti drīz
Asni sprauksies caur sniegiem,
Bērzi sulu pret lapotni dzīs,
Debesis saziedēs rudzupuķu ziediem.
Jau drīz, jau ļoti drīz
Saule gozēsies pieneņu pļavās,
Putni ligzdas krūmājos vīs
Un dziedās ceļmalas kļavās.
Dzīvība uzplauks ik niekā,
Kad lietus pār zemi līs,
Daba gavilēs priekā
Jau drīz, jau ļoti drīz!


No sirds priecājamies par Alitas un Mārītes panākumiem, novēlam jaunas izaugsmes iespējas, uzņēmību, veiksmi un radošu darba sparu, tās īstenojot! Mēs jūs gaidām kā allaž uz radošās kopas "Atļaujies ienākt" marta tikšanos mēneša trešajā piektdienā!

Anda2012. gada 22. febr.

Māra Zālīte bērniem

Ināras Svilānes foto

Grāmata "Tango un Tūtiņa ciemos" ir pirmā pieaugušo rakstnieces Māras Zālītes pasaku grāmata mazajiem lasītājiem.Sakarā ar slavenās rakstnieces 60 gadu jubileju bērnu literatūras nodaļā notika lasījumi no minētās grāmatiņasViļānu vidusskolas 3.a klases skolēniem.
Tango un Tūtiņa ir suņi, brālītis un māsiņa - divi bērni, tikai ar četrām kājām.
Klātesošie 12 skolēni ar neatslābstošu interesi klausījās fragmentus no šīs brīnišķīgās grāmatas par abu suņuku neparastajiem piedzīvojumiem.
Pasākuma gaitā bērni tika iepazīstināti arī ar Māras Zālītes dzīve gājumu un viņas bagāto literāro devumu dažādos literatūras žanros.

Ināra Zepa


Pārruna "Saredzēt skaisto ar rokām"

Nu jau vairāk kā pusmēnesi mūsu bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā ir apskatāma izstāde "Saredzēt skaisto ar rokām". Vakar to apmeklēja Viļānu vidusskolas 3.a klases skolēni.Viņiem bija iespēja tikties ar šīs izstādes idejas autori- Viļānu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģi Maiju Podnieku. Pārrunu gaitā apmeklētāji uzzināja daudz interesantu nianšu par šīs ekspozīcijas darbiņu tapšanas procesu un tās mērķi.Tā ir domāta akliem un vājredzīgiem cilvēkiem. Mums, kas bieži vien neapzināmies  milzīgo priekšrocību skatīt pasauli ar acīm, orientēties dažādās formās un attālumos, uztvert vairākas lietas vienlaicīgi, ir ārkārtīgi grūti aptvert, kā dzīvo tie, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir laupīta acu gaisma.
Skolotāja savā stāstījumā uzsvēra, ka pārstāt redzēt nebūt nenozīmē ieiet pasaulē,kurā gaismas vairs nav,vienīgi bezcerīga tumsa.Neredzīgajiem pamazām attīstās taustes sajūta, kas tādā veidā palīdz uztvert apkārt esošos priekšmetus un lietas.Ar taustes palīdzību viņi pat lasa grāmatas.
Vēlreiz tikai atgādināšu, ka katrā zīmējumā esošo figūru kontūras ir sadustītas ar adatu, lai tās varētu uztvert ar tausti.
Mīļie apmeklētāji!Pamēģiniet arī jūs ar aizvērtām acīm sataustīt!Diez vai jums tas izdosies!
                                                 Ināra Zepa

P.s.Ināras Svilānes foto


2012. gada 1. febr.

Saredzēt ar rokām"Saredzēt ar rokām"-tā saucas Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu zīmējumu izstāde, kura no 1. februāra līdz 2. martam būs skatāma pie mums-bērnu literatūras nodaļā. Jūs neizpratnē droši vien nodomāsiet, kāpēc izstādei tāds savāds nosaukums?Kā var saredzēt ar rokām? Mēs taču skatāmies ar acīm?!
Izrādās, ka katras uzzīmētās figūras kontūras ir sadurstītas ar tādu nolūku,lai zīmējums būtu uztverams un saprotams arī neredzīgiem bērniem.
Darbiņi patiešām ir apskates vērti,nāciet tos aplūkot!
                                                          
  Ināra Zepa


Ināras Svilānes fotogrāfijas