2016. gada 4. jūl.

ZELTA MALIŅA


IVETA DIMZULE

Ir katram mākonim tik viena,
Tā- sava zelta maliņa,
Kas tumsā spodras sveces dedz 
Un dubļos baltus dvieļus klāj.

Tā pasniedz roku skumušam,
Tā zelta ziedus naktī zīmē,
Līdz sairst smagie sodrēji
Un dzīva gaisma durvis ver.

Ir katram mākonim tik viena,
Tā- sava zelta maliņa,
Kas tavā sirdī klusi dus
Un gaida vienu skatienu.
06.2016

P.s. Autores fotogrāfija
 

Radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieku tikšanās Viļānu pilsētas bibliotēkā.

  Paraudzīties uz priekšu.             Kā cilvēki redz savu pagātni un nākotni? Mēs nākotnē skatāmies, bet pagātnē atskatāmies. Nākotni uz...