2013. gada 28. dec.

Jaunajā 2014.gadā!


Laiks steidzas...Vairs tikai dažas dienas,viegli saskaitāmi stundu desmiti un aiz loga pašā nakts melnumā dzims Jaunais 2014. gads. Kāds tas būs?! Ko solīs un nesīs? Atliek vien optimistiski cerēt.
Mīļie mūsu lasītāji un emuāra apmeklētāji!
Vecam gadam aizejot, mēs jums vēlam:

Lai nākamais gads ir iecerēm un projektiem bagāts, lai ir par ko priecāties un uz ko tiekties! Lai visiem veselība, saticība, mīlestība! Sajust baltu prieku, aizdegt īsto zvaigzni, mainīties un atjaunoties!
                                  Zelma
 
 
Novēlu visiem dzīvē censties saskatīt skaisto un labo pat mazās lietās, jo tad arī paši kļūstam labāki. Lai svecīšu siltums vairo prieku un labestību ap jums un tuviniekiem!
                                             Anita
 
 
Lai jūs Jaunajā gadā būtu ņipri un stipri, kustīgi un lustīgi! Lai saulīte jūs pavada visa gada ritumā!
                                              Ināra S.
 
 
Novēlu visiem, kuriem vēl nav savas otrās pusītes, nākošajā gadā to noteikti atrast!       Ināra Z.
                            
 
 
Lai veiksme uzsmaida ne tikai svētkos, bet arī ikdienā!                                      
                                     Ināra M. 
 
 Jaunajā gadā novēlu jums četrus lieliskus gadalaikus, piepildītus ar izturību, radošām domām, veiksmīgiem darbiem un pilnvērtīgu atpūtu! Un vēl... Lai taču beidzot mūs visus iepriecina balta sniega sega!
                                                      Anda
 
Uz tikšanos 2014!

 


2013. gada 20. dec.

Gaišus Ziemassvētkus


Šo svētdien iedegsim ceturto Adventa sveci.Un tad jau gada skaistākais notikums- Ziemassvētki būs klāt. Baltie Ziemassvētki... Klusie Ziemassvētki...Tā pieņemts tos saukt. Kāpēc? Laikam jau tieši šie īpašības vārdi vislabāk raksturo šo svētku apslēpto un acīmredzamo jēgu. Balti no mirdzoša sniega ( to šogad gan laika prognozes nesola),gaiši un svētīgi no cilvēku labajām domām un vēlēšanās kļūt garīgi stiprākiem, līdzcietīgākiem un sirsnīgākiem. Klusi?! Šķiet, ka klusumā cilvēkam ir visvieglāk satikt Radītāju, klusumā dzimst sirdsskaidrākās vēlēšanās un krietnākie nodomi.
Tāpēc atkal un  ikkatru gadu no jauna gribas novēlēt jums gaišus, klusus un Dieva svētības apmirdzētus Ziemassvētkus! 
Un vēl gribas ar jums dalīties atziņās, kuras esmu guvusi no mācītāja Jura Rubeņa un Māra  Subača brīnišķīgās grāmatas "Gaisma tumsā" . Lūk, neliels fragments, kurš daudz ko izskaidro un māca:
"...Katram, kas patiešām vēlētos piedzīvot Ziemassvētkus, varētu ieteikt tikai vienu: uzņemiet šos vārdus savā prātā, bet pārdomājiet tos savā sirdī.
Mācieties klusumu, patiesu klusumu! Mācieties domāt sirdī.!Mācieties šo jauno domāšanu, to domāšanu, kas vienīgā var pasauli dziedināt, mainīt, glābt! Klusums ir gudrs, klusums ir dziedinošs, klusums ir galvenais nosacījums katras dzīves dziļākas jēgas atrašanai un Dieva sastapšanai. Kad Ziemassvētku dievkalpojumā vai mājās dziedāsim pašu pazīstamāko Ziemassvētku dziesmu, jā Ziemassvētku himnu- "Klusa nakts"-, apzināsimies, ka tā nav tikai skaista metafora. Nē, tā ir norādījums par vienīgu ceļu, kas ved pie Ziemassvētku satura- sastapšanās ar sevi un Dievu. Tikai apklustot mācāmies atrast vietu Jēzus ienākšanai, pretējā gadījumā paliekam līdz malām piebāzti paši ar sevi un pasaules troksni, un tad Dievam, protams, nav nevienas pašas vietiņas, kur mūsos ienākt."
 
 
Atliek vien piebilst, ka šo grāmatu ir vērts izlasīt ikvienam kristietim, kā arī tiem, kas vēl ir sava garīgā ceļa meklējumos. Tā noteikti bagātinās jūs gan pieredzē, gan dzīves jēgas redzējumos.
                              Viļānu ev.lut.draudzes vārdā: Anda Skrindževska
 
P.s. Veikala BIG skatlogs Ziemassvētku rotās. Ināras Svilāne foto

2013. gada 10. dec.

Iedegsim trešo sveci Adventa vainagā


Iededzot trešo sveci Adventa vainagā, gribas domāt par mīlestību, jo Ziemassvētki taču ir lielākā Dieva mīlestības izpausme- Jēzus bērniņa atnākšana pie cilvēkiem.
Cilvēki gaida mīlestību un ilgojas pēc tās, taču ne katram  izdodas šīs ilgas piepildīt. Mīlestību nevar nopelnīt un nevar nopirkt. Tā ir Dieva dāvana.
Taču mēs varam dāvāt savu mīlestību,sirdī izauklēto, tuviniekiem un draugiem, astainajiem un ķepainajiem mīluļiem.
Mēs varam sniegt savu mīlestību ziediem, saullēktiem un saulrietiem. Mēs varam atvēlēt savu mīlestību lietus lāsēm un mirdzošajām sniega pūkām.
Varbūt tieši šobrīd kāda sirma kundzīte vai kāds sirmgalvis gaida tieši Tavu mīlestību, kādu pastieptu roku atbalstam, kādu mīļu uzmundrinājuma vārdu. Tik daudz vientuļu cilvēku, kurus neatceras neviens, mīt uz šīs pasaules. Arī viņi ir izslāpuši pēc mīlestības.
Mēs bieži skrienam savās ikdienas rūpēs un darbos, griežamies  kā vāveres ritenī un aizmirstam , ka kādam cilvēkam, līdzās esošam, ir tik svarīgi vienkārši parunāties.  Pārāk dārgi vērtējot savu laiku, mēs nocietinām savas sirdis, tādejādi neļaujot mīlestībai ienākt. Neatrodot laiku priekš cita cilvēka, galu galā apdalām arī paši sevi, tā arī neiemācoties no sirds mīlēt.
Šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks mūs mudina apstāties, uz mirkli apklust, lai ieklausītos savās sirds balsī un arī apkārtējā pasaulē.
Novēlu jums, lai Ziemassvētki atnes mieru jūsu ģimenēs, sapratni jūsu darbavietās un atbalstu jūsu draugu sirdīs! Dāsni dāviniet savu mīlestību ne tikai svētkos, bet arī visu nākošo gadu!
"Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir maiga. Mīlestība neskauž, nelielās, nav uzpūtīga. Tā nav godkārīga un nemeklē savu labumu. Tā nedusmojas un nedomā ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tic visam, cer uz visu, visu pacieš." (Svēto Rakstu vārdi)
 
Ināra Svilāne
 
P.s. Autores foto


2013. gada 4. dec.

Otro Adventa svētdienu gaidot

No labdarības b/bas "Atbalsts"rīkotās izstādes. Ināras Svilānes foto
 
Laikā, kad dabā valda tumsa un sastingums, Radītājs caur Adventes gaismu mums atkal dāvā TICĪBU, CERĪBU, MĪLESTĪBU.
 Neviļus rodas jautājums, kāpēc tieši šo laiku Viņš ir izvēlējies, lai ziedotu mūsu grēcīgajai pasaulei savu vienpiedzimušo Dēlu? Varbūt tāpēc, ka tieši  visdrūmajā laika periodā mūsu sirdis ir īpaši  atvērtas sirsnīgam vārdam, mīļam pieskārienam, siltam skatienam un laba drauga klātbūtnei?Vai tā nav novembra un decembra sākuma lolotā vientulība, kas mudina gremdēties iekšējos pārdzīvojumos un meklēt kaut ko vērtīgāku, tīrāku un svarīgāku par materiālajiem labumiem?
Bet, ja nu tieši šādā dvēseles noskaņā ir visvieglāk apjaust,ka līdzās fiziskajai, taustāmajai pasaulei pastāv kāda cita, daudz vērtīgāka pasaule! Pasaule, kurā Ziemassvētku gaidīšanas laikā kāda jūtīga dvēselīte spēs patiesi  sajust eņģeļu klātbūtni un aptvert ar sirdi, ka Dieva mīlestība ir vienmēr līdzās, lai cik grūti arī kādreiz klātos.
Jā, šis ir īpašs laiks, kad gribas lasīt kaut ko garīgu, sirdij tīkamu. Nevilšus( bet varbūt tā nav nejaušība) Anselma Grīna grāmatā "EŅĢEĻI DVĒSELEI" man uzšķirās lappuse, kurā autors stāsta par CERĪBU eņģeli. Izlasot šo nodaļu, radās vēlēšanās nodot autora  novēlējumu tālāk ikvienam, kurš ieskatās mūsu emuārā.
"...Lai Cerību eņģelis pavada Tavus centienu padarīt pasauli, kas ir ap Tevi labāku. Lai labāka kļūst Tava ģimene, Tavs dārzs, Tava draudze, Tava zeme. Uzticies cerībai. Tā darīs Tavu dvēseli plašāku. Tā dos Tavai dvēselei dzinuli, lai tā koncentrētos uz to, kā vēl nav, bet kur mēs nepārspējamā un nepārprotamā veidā varam justies kā mājās. Apustulis Pāvils to apraksta tā: "Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, ko neviens pat nenojauš, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl"(1 Kor 2,9)."
Viedi vārdi, vai ne?!
 

2013. gada 2. dec.

Mieram un ticībai tuvu...: Adventa laika pārdomas

No Adventa laika izstādes Viļānu novada domē. Ināras Svilānes foto
 
Betija Berga
 
Pa sveloši baltu sniega upi
dzirkstošas dvēseļu laivas palo
Trīsuļo bērzu skaras
sudrabā lietiem zvārguļiem skanot
tumsa norimst un sarmā balo
Tikko jaušami sakustas vējš
un paliek..
mieram un sirdij tuvu jātiek..
Pusnaktī meklējot ceļu
uz spožāko austrumu zvaigzni
mazām karstām pēdām
tek Ticība
Pasaule gaidās pieklust..
un paliek..
Gaidot Dievišķo atklāsmi
piedzimst cilvēces sirdsapziņa
Silti sargātā sveces gunī
neticība un šaubas sadeg
kā naktstauriņi
un paliek..
Mazas sirdspukstu pēdas
aiztek līdz debesu malai
ieskanas baznīcas zvanos
piedzimst katrā no jauna
ik gadu
un paliek..
mieram un ticībai tuvu
jābūt..
02.12.2013

2013. gada 27. nov.

Pirmo ADVENTA sveci iededzot... 
Šī gada nogalē mūs ir satriekušas daudzu cilvēku ciešanas: gan valsts mērogā (Zolitūdes traģēdija), gan arī  draugu un tuvinieku sāpju brīži.
Novembris allaž nāk ar lietavām un tumsu, un sarežģīti ir atrast cerību stariņu
šajā nospiedoši pelēkajā laikā.
Mēs varam līdzi just, bet ir ļoti grūti reizēm pozitīvi ietekmēt kādu situāciju. Varbūt  šī gada ADVENTA nāks kā spožs gaismas stariņš, kā balta cerība, ka Dieva gaisma no jauna apmirdzēs mūs, nesot mierinājumu izslāpušām un nosalušām dvēselītēm!? 
ADVENTI mēs raduši sagaidīt ar priecīgāku un cerīgāku noskaņu, dziļi sirdī ticot,
ka kaut kas labs un skaists piepildīsies arī mūsu dzīvē.
Pat, ja mēs fiziski nespējam palīdzēt citu grūtībās un nelaimēs, mēs varam kļūt stiprāki ar Dieva spēku un Kristus gaismu šajā žēlastību pilnajā laikā.
Gribas novēlēt, lai ADVENTA laikā ikviens spētu vairāk saskatīt, sajust un novērtēt apkārtējo cilvēku labestību un ziedošanos, rūpes un gādību par līdzcilvēkiem.
Šogad pirmā svece ADVENTA vainagā dievnamos un mājās tiks iedegta 1. decembrī kā saulaina cerība, kā mūžsena ticība visuvarenajam dievišķajam spēkam.
"Svētīgi tie, kas tic!",teica Jēzus saviem apustuļiem.
Lai arī mūsos pieaug ADVENTA laika ticība, cerība un mīlestība!
                               Ināra Svilāne

                                            

2013. gada 26. nov.

Zolitūdes traģēdijas upuru piemiņai; В памяти жертв Золитуде

Ināras Svilānes foto
 
 
Павел Плотников
 
"МАХIМА"
 
Сигнал тревоги зазвучал,
но человек ещё безпечно
товар спокойно с полок брал
не зная, что уже навечно
живьём здесь будет погребён,
Что отпустил его Хранитель...
И он под поминальный звон
уйдёт в последнюю обитель.
Как страшно это сознавать-
лишь только что был полон жизни!
А ныне- прах. Как поддержать
родных в прощальной тяжкой тризне...


2013. gada 5. nov.

Jaunās grāmatas novembrī 
Par prieku jums, mūsu uzticamie lasītāji, atkal jaunās grāmatas ir klāt!
Piektdien 8. novembrī  bibliotēkā jūs gaida daudz interesantu grāmatu latviešu un krievu valodā. Arī bērnu literatūras klāsts ir saistošs un daudzveidīgs. Nāciet un pārliecinieties paši!
 
 

2013. gada 29. okt.

Pieredzes braucienā uz Līvāniem

24. oktobrī mēs, Viļānu un Rēzeknes novada bibliotekāri,devāmies pieredzes braucienā uz nesen uzcelto Līvānu novada bibliotēku. Pa ceļam iegriezāmies arī vairākos muzejos.
Preiļu leļļu muzejs ir kā maza karaļvalsts ar miniatūru pils ansambli un karietēm, ar plašu mākslinieces Jeļenas Mihailovas darināto unikālo leļļu ekspozīciju. Starp tām redzamas gan reālas personas, gan pasaku varoņi, gan skaistas galma dāmas pasakainās kleitās.
Arī dažas mūsējās kolēģes  gribēja pamainīt savu imidžu, uz mirkli iejūtoties iepriekšējo gadsimtu aristokrāšu veidolā.Krāšņs tērps, cirtaina parūka galvā un acumirklī tiek uzburta vienreizēja senatnes ilūzija.
 
Bet lelles turpina tērgāt savus leļļu stāstus, draiski piemiedz mums ar aci, šķelmīgi uzsmaida un sapņo par viņām vien zināmiem piedzīvojumiem un fantastiskiem ceļojumiem.
Savukārt mums ir jādodas tālāk. Un nelielais lietus mūsu jauko noskaņu nekādi nespēj sabojāt. Pēc nepilnas stundas atrodamies pie Līvānu novada bibliotēkas ieejas durvīm. Tā jau no ārpuses pārsteidz mūs ar mūsdienīgo arhitektūras risinājumu, iespaidīgo izkārtni, sakopto apkārtni, romantisko "salīgšanas " soliņu, uz kura ikvienai no mums gribas apsēsties un nofotografēties.

 

Bibliotēkas direktore mūs izvadā pa visiem trim stāviem. Priecē saskaņotās, priecīgās interjera krāsas, lielisks apgaismojums , ērts, praktisks telpu iekārtojums, pārdomāts plauktu izvietojums ar skaidri salasāmiem lieliem uzrakstiem, nelielas "klusās" lasītavas, kas ļauj norobežoties no pārējiem apmeklētājiem un ,protams, visjaunākās pieejamās tehnoloģijas. Viss kopumā tas  ir milzīgs ieguvums gan darbiniekiem, gan bibliotēkas lietotājiem.
 

 
Šajā tikšanās reizē uzzinām arī daudz profesionālu jaunumu, gūstam ierosmi priekš savām darba vietām.
Nākošais mūsu apskates objekts ir Latgales mākslas un amatniecības centrs, kurš uzbūvēts skaistā vietā barona fon Līvena bijušās muižas teritorijā. To no divām pusēm izdaiļo gan gleznainie Dubnas upes līkloči, gan plašās Daugavas rāmais plūdums. Vispirms apskatām Līvānu stikla muzeju, kurš nesen ir pārvācies uz šī centra telpām.
Uz izvietotajām ekspozīcijām raugāmies kā uz brīnumu. It kā redzētas vāzes, trauki, glāzes, bet, sarindotas vienkopus,  savā varavīksnes krāsu košumā tās pārsteidz ar formu dažādību, izstrādājumu daudzveidību un vesela gadsimta laikā uzkrāto kvalitāti.
 
Mēdz teikt, ka stikls esot līdzīgs skaistai bet untumainai sievietei. Tas kļūst pakļāvīgs tikai tad, kad to dziļi un pa īstam uz visu mūžu iemīl...Līvānos tas tiek mīlēts un godā turēts.
Līvānu stikla fabrikas zīmols bija pazīstams visā pasaulē. Diemžēl jāsaka, ka bija...Ir sāpīgi apzināties, ka mūsu valsts neprata saglabāt šo unikālo rūpnīcu. Nu tā pieder vēsturei, tāpat, kā stikla pūtēju silueti pie amatniecības centra ieejas, kuri atgādina cik patiesībā grūts un smalks ir bijis šo cilvēku darbs.
 
Amatniecības centrā apskatām arī dažādas senlietas un slaveno 94 metrus garo, par godu pilsētas 80 gadu jubilejai, vietējo rokdarbnieču izausto jostu, kā arī dažādus Līvānu amatnieku un rokdarbnieču darinājumus. Lielu daļu no tiem ir iespēja arī iegādāties.
Nākošā un pēdējā šī brauciena apmeklējuma vieta ir Turku saieta nams, kurā omulīgi iekārtojusies arī pagasta bibliotēka. Tas ir īsts kultūras centrs vietējiem iedzīvotājiem, kas neapšaubāmi ļauj saglabāt savas tradīcijas, izkopt tās augstākā kvalitātē un ieviest arī dažādus jauninājumus.
 
 
Dzelteni bērzi birdina savas pēdējās zelta monētas, lietus garlaikoti klauvē pie loga, kāds vientuļš putns apcerīgi sēž koka galotnē, bet mēs, bagāti ar daudziem iespaidiem, radošām idejām un sapņiem, dodamies mājup. Atliek vien piebilst, ka brauciens bija gan jauks, gan ļoti noderīgs.
                                                                                            Ināra Svilāne
 
P.s. Ināras Svilānes un Anitas Dakules fotogrāfijas
 
 
 

2013. gada 16. okt.

Oktobra motīvs

Ināras Svilānes foto
 
Betija Berga
 
 
Pa ciparnīcu rudens velkas
Un skaita atpakaļ...
Tā lemts
Birst sarmas tūtās lapas dzeltas
Un dūmu klēpī sapņi rimst
 
Dzer zeme lietū jauktu miglu
Veļ rasu dzidros ābolos
Kad saules meitas pārdod tirgū
Uz dienuvidiem gājputnus
 
Pa ciparnīcu rudens velkas...
Plīst rūgtas ogas mākoņos

2013. gada 11. okt.

Латгальские акварели

Maltas upe. Ināras Svilānes foto
 
Плотников Павел
 
Латгальские акварели
 
Застыли реки, гладь озёр
укрылась белым покрывалом...
Но жизнь не выглядит усталой-
во всём Латгалии узор.
Лишь птица больше не поёт,
но друг-снегирь клюёт рябину,
да вьюга пролетит стремниной,
И липа, вижу, солнца ждёт.
А вот весной своя картина-
палитры красок не собрать:
у вербы появилась стать,
вода от льда освободилась.
Потом, как в мире сказок, цвет
сад воскресит и он очнётся,
пчелиным пением нальётся,
подарит неземной сонет!
 
Вот только лето скуповато,
не дарит много ясных дней,
всё больше хмурости, дождей...
Но Лиго...Лиго- это свято!
А в осень листья, как метели,
туманы часты по утрам,
разбросанные по полям-
Латгальский край- суть акварели!!!


2013. gada 9. okt.

Koki noasaro...

Ināras Svilānes foto
 
Betija Berga
 
Koki noasaro lapās
Caurvēji asaras izšauj sarūsējušās renstelēs
Vai nobēdzina pažobelēs un patrepēs
Notekcauruļu atvērtajās rīklēs kā akmeņi iesprūst asaru kamoli
 
Debesis noasaro zvaigznēs
Kas meklē slēptuves siltās skursteņu pīpēs
Blusainās suņu būdās un šķībi smaidošos putnu būros
Peļķes peldina slīkstošas nosalušās zvaigznes.
 
Koki noasaro lapās
Debesis noasaro zvaigznēs
Viss jau ir tieši tāpat kā vienmēr
Rudens
11.09.2013

2013. gada 4. okt.

Radošā kopa "Atļaujies ienākt " pulcējas atkal jeb 4. sezonas aktualitātes

 
Laikā, kad rudens deg pīlādžogu ugunīs un kļavlapu sārtos, radošā kopa "Atļaujies ienākt" ierakstīja jaunu, nu jau ceturto lappusi savas darbības gadugrāmatā. Dzīvespriecīgus, enerģiskus un strādātgribošus- tādus mēs viņus (8 no 10  kopas dalībniekiem) 27. septembrī sagaidījām mūsu bibliotēkas telpās. Un ir jau arī par ko priecāties, jo viņi ir kļuvuši par Latvijas- Krievijas pierobežu pašvaldību kultūrprojekta sadarbības partneriem.
 Ir  notikušas 2 tikšanās projekta ietvaros: pirmā- šeit, pie mums, Viļānu novadā, otrā- Šliselburgas pilsētā. Pēc šīs vasaras izbraukuma  mūsējie joprojām kavējas gaišās atmiņās par jauko uzņemšanu, bagāto kultūras programmu un Pēterburgas baltajām naktīm. Bet  galvenais, ka šis projekts paver jaunas iespējas ikviena dalībnieka  radošai izaugsmei, jo viens no tā mērķiem ir izdot kopēju dzejas grāmatu.
 Bet nu nedaudz atgriezīšos par nesen notikušā saieta mūsu bibliotēkā. Daudz tika runāts, daudz tika pārspriests un ļoti daudz tika skandēts dzejas vārsmu. Kā velte Dzejas dienām ir iznācis kārtējais dzejas almanahs "Rēzekne-2013" . Tajā publicējušies 10 radošās kopas dalībnieki. Visi mūsu autori ir arī  nopietni gatavojušies konkursam, kurā tiks izvēlēti tie dzejoļi, kas tiks iekļauti projektā paredzētajā grāmatā.
                                                                                Anda Skrindževska
Liriskai noskaņai- daži jaunākie dzejoļi.
                                                                
Alita Svilāne
 
Dzīves kaleidoskops
 
 Gabaliņš prieka, gabaliņš sāpju,
Gabaliņš sāta, gabaliņš slāpju,
Gabaliņš mīlas, gabaliņš naida,
Gabaliņš nievu, gabaliņš smaida.
Liktenis kauliņus svaida-
Dažus izšķir, dažus liek kopā,
Greizie spoguļi attēlu raida
Manas dzīves kaleidoskopā.
Gabaliņš melna,gabaliņš balta,
Gabaliņš silta,  gabaliņš salta,
Gabaliņš rūgta, gabaliņš salda,
Gabaliņš laimes, gabaliņš maldu.
Kurš no viņiem pavairots tiks
Greizo spoguļu bezgalībā?
Kurš man noticēt liks
Liktens spēļu labvēlībā.
01.07.2013
 
 
Iveta Dimzule
 
*****
Viens brīdis īss,
Viens mirklis spožs
Zem dzirkstelēm,
Zem varavīksnes ziediem.
Viens skatiens tīrs-
Tā esmu es,
Tas esi tu-
Uz liktens laipas tiekamies.
Caur tevi augu,
Spārnos topu,
Kas tevi skauj,
Kas paceļ debesīs.
Ar debesīm mums
Piebirst acis,
Nu sauli spējam dzert,
Nu pasaulei to atdot prieks.
26.06.2013.
(Šliselburgā)
            
P.s. Ināras Svilānes foto

 
 
 

2013. gada 2. okt.

Kā rudens ienāk Viļānos

Krāsainas lapas-dzeltenas, sarkanas, oranžas... Tās nesteidzas atrauties no kokiem, bet lepni izrāda savus krāšņos tērpus un tikai tad nesteidzoties kā lēnā dejā aizvirpuļo vējā.
Putnu kāši debesīs kā haikas, kā dzejnieku panti brīvi aizlido rietošās saules staros, vēl uzmezdami acis kādam ābolu pilnam kokam, kur bija tik gardi mieloties, kādai kļavai, kur čaloja un spurdza vai vesels putnu bars.
Paliek labības lauki un purvi ar gardajām dzērvenēm. Un gribas arī man kā putnam raudzīties saules staros, apžilbt un saglabāt šo gaismu visai ziemai.
Kā rudens ienāk Viļānos? 
Ar varavīksni, kas žilbina ar savām košajām krāsām un liek paraudzīties debesīs, neieslīgt rudens pagurumā, bet meklēt gaišumu un kādu mākoni ar sudraba maliņu.
Kā rudens ienāk Viļānos?
Ar ābolu smaržu dārzos un pilniem ābolu ķočiem Viļānu tirdziņā, ar kartupeļu, sīpolu un tomātu groziem, jo rudentiņš taču ir bagāts vīrs.
 Laiks pie mums vēl turas pietiekami sauss, un tāpēc strādnieki steidz labot ceļus un ietves.Oktobris ir atnācis ar vēl lielāku rosību,jo jāpaspēj nosiltināt ēkas, pabeigt kultūriestāžu jumtus, nomainīt ne vienu vien logu. Pilsētā šoruden vēl tik daudz darāmā.
Bet ikvienam no mums jāmācās sadzīvot ar šī gadalaika akcentiem, kas nāks ar lietus šaltīm un vēja brāzmām, ar čaukstošām lapām zem kājām un rudens rūgteno smaržu, ar putnu atvadu kliedzieniem un saules skopajiem stariem. Ir jāizdzīvo tās skumjas, kas uzmācas rudens vakara krēslas stundā, stindzinošajās pilnmēness naktīs un salnas stundās. No rudens nostaļģijas jau nevar aizmukt, varbūt tad labāk to pieņemt tādu, kāda tā ir.
  Vēl jau zied miķelīši, un samtenes varonīgi turas pretī asajiem salnas zobiem, pīlādži sārtojas un mežrozītes mirdzina apaļos vaigus. Vilkābeļu sārtie augļi Viļānu apstādījumos gaida zīdastes, bet sīļi vāc krājumus ziemas dienām. Ziema solās būt barga, jo pilsētas skvēros ozolzīļu sakritis vai vesels lērums.
Bet vēl jau meitenes, ģērbušās taututērpos un baltās kleitās, Miķeļdienas svētku gājienā ap baznīcu kaisījušas krāšņas puķes eņģeļu godam... Un šķiet ka ziema vēl tālu...
Tikmēr sētnieki slauka kritušās lapas lielās, pēc rudens smaržojošās kaudzēs.
Klāt jauns rīts Viļānos.Tas atnācis ar pilsētnieku rosību, jaunām idejām un darbiem, ar nelielu rudens smeldzes devu, jo tāds jau šis gadalaiks ir.
Tas turpina spēlēt ar mums paslēpes kā ruds kaķēns rasotajā zālienā, gatavojot arvien jaunus pārsteigumus. Būsim vērīgi un ieraudzīsim tos!
 
Ināra Svilāne
 
P.s.Autores foto
2013. gada 1. okt.

Rudenīgs vēlējums

Ināras Svilānes foto
 
Mārīte Strode
 
Sāc ar to, ka mīli sevi,
Pieņem visu, kā tas ir!
Tas nekas, ka vējš un lietus
Tevi savā varā tur.
Košās kļavu lapas lai tev
Skaistu rudeni šo bur!

2013. gada 17. sept.

Aicinām uz Jauno grāmatu dienu

Cien.lasītāj!
27. septembrī Viļānu pilsētas bibliotēkā tiks rīkota Jauno grāmatu diena. Jūs gaidīs liels un daudzveidīgs jauno iespieddarbu klāsts.
Lūk, īss ieskats par dažiem izdevumiem.
ROBINS ŠARMA ir viens no visvairāk lasītajiem autoriem pasaulē. Viņa spalvai pieder vienpadsmit bestselleri. Daži ir arī mūsu bibliotēkā. Šajā jauno grāmatu dienā jums būs pieejamas vēl 2  autora grāmatas "Slepenās vēstules no mūka, kurš pārdeva savu ferrari" un "Līderis bez titula".


Pirmā grāmata sniedz interesantas atklāsmes par to, kā iegūt savu personības spēku, būt patiesam pret sevi un nebaidīties izdzīvot sapņus.Sižeta gaitā galvenais varonis ceļo apkārt pasaulei, lai savāktu dzīvību glābjošās vēstules, kurās viņa Himalajos pazudušais radinieks Džūljens atklājis neparastus noslēpumus. Dodoties ceļojumā kopā ar Džonatanu, nokļūsim gan Buenosairesas  deju zālēs, gan Parīzes noslēpumainajās katakombās, gan Mistiskajos Sedonas tuksnešos.
Otrajā grāmatā  autors dalās piecpadsmit darba gados uzkrātajā pieredzē, kā apgūt līderu mācības metodes. Līderu mācības sistēma, kā arī izklāstītie principi, līdzekļi un taktika ir reāla, un tā tūkstošiem cilvēku palīdzējusi gūt uzvaras biznesā.Vēlaties kļūt par līderi? Iedziļinieties šai izdevumā!

Latvijas TV režisors NORMUNDS SMAĻINSKIS vairāk nekā desmit gadus veltījis noslēpumainu objektu izpētei Latvijā. Rezultātā tapusi populārzinātniska grāmata "Nezināmā Latvija." Vai senajiem baltiem ir bijusi sava rakstība? Kas un kad Latvijas smilšakmenī iegrebis noslēpumainas zīmes? Kāpēc un ar kādu nolūku? Izlasot šo grāmatu, iepazīsieties ar tās autora intriģējošām versijām un meklēšanas ceļiem.
Vasaras sākumā  Jāņa Rozes apgādā dienasgaismu ieraudzījusi NATAŠAS EDVARDSAS grāmata "Visuvarenais ķiploks".
Tā ir  rokasgrāmata par ķiploku audzēšanu, lietošanu uzturā un ārstniecībā. Izrādās, ka ķiploka brīnumainās spējas bagātināt ēdienu un dziedināt  jau 3000 gadu atpakaļ pazinušas senās Mezopotāmijas civilizācijas. Tā izcilais, spēcīgais aromāts un dabiskās ārstniecības spējas nav zaudējušas popularitāti arī mūsdienās. Pie šī brīnumainā auga rašanās, daba ir paveikusi nozīmīgāko darba daļu. Mums tikai atliek novērtēt to un baudīt ražu. Šī grāmata parāda, kā to labāk izdarīt. 
Grāmata "Jasmīn baltais, mana mūža..." ir dziedātājas INDRAS LINTIŅAS ļoti personisks un atklāts dzīvesstāsts, kurš cieši savijies ar harismātisko Atmodas laika personību-komponistu Eduardu Rozenštrauhu. Autore lasītājam atklāj ne vien viņu attiecību un vērienīgo koncertu aizkulises, bet arī pierāda  kurš patiesībā  ir populāro dziesmu "Jaunība", "Vecpiebalgas ūdensrozes" un daudzu citu autors.Daudzi liktenīgi pavērsieni, tikšanās, aizraušanās un aizkustinoši stāsti vijas cauri grāmatai, apliecinot autores alku dzīvot, dziedāt un mīlēt. Grāmata būs interesanta visiem tiem, kas mīl izzināt ievērojamu personību dzīvi un likteņa pavērsienus.
Interesanta solās būt arī VITAS JAUNZEMES grāmata "Mana mamma- Dieva lutekle"
 
1956. gadā  Padomju Latviju pāršalca prieka un lepnuma vilnis: latviete – olimpiskā čempione! Kaut arī Inese Jaunzeme uz olimpiādi devās PSRS komandas sastāvā, viņa tik un tā bija mūsējā.
Vai zelta medaļa un citi panākumi sportā bija Dieva sarūpēti vai Ineses spītīgās apņēmības rezultāts? Vai ceļš pa medicīnas kāpnēm bija Dieva nolikts vai Ineses apzinīgās rīcības sekas? Vai liktenīgā mīlestība Ineses dzīvē bija kā Dieva dāvana vai kā prieka un sāpju kokteilis? Un slimība? Par to visu un daudz ko citu lasiet grāmatā, kas uzrakstīta raitā valodā un ir bagātīgi ilustrēta.
Jaunumos būs arī daudz daiļliteratūras grāmatu: gan oriģinālliteratūra, gan arī aizrobežu autoru sacerējumi.
Ungāru rakstnieka LESLIJA L. LORENCA romānu sižets vienmēr ir aizraujošs, negaidītu pavērsienu un humora bagāts. To noteikti var attiecināt arī uz viņa nesen Latvijā iznākušo grāmatu "Budistu klostera noslēpums".
 
Šī romāna darbība risinās klusajā un nomaļajā Litangas klosterī, kur ierodas senu rakstu pētnieks. Autors rāda, kā zinātnieka centieni saskaras ar klostera mūku pretestību, kā arī vieglas laimes meklētāju tīkojumiem. Bet klostera īstenie noslēpumi paliek nesatricināmi. Intriģējošs sižets un viegli ironisks autora rakstīšanas stils.
Apgāds "Zvaigzne ABC" laidis klajā MONIKAS ZĪLES jauno romānu "Vīrietis vēsai vasarai". Rakstnieces talanta cienītājiem šī grāmata būs viegla izklaide darbdienas vakaros vai citos brīvbrīžos.
 
Grāmatā  ir viss vienkopus – romantisku jūtu un kaislību pretrunīgajam virpulim pievienojas politikas un biznesa spēlītes – pat ar kriminālu pieskaņu. Romāna varoņi ir gluži kā dzīvē noskatīti, pat varētu vilkt paralēles ar Latvijā populāriem cilvēkiem.
Vairākas grāmatas iepriecinās arī LATA ROMĀNA CIENĪTĀJUS. Viena no tām- DAINAS AVOTIŅAS jaunie romāni "Kumpiņa. Atrastā dienasgrāmata" .

Kumpiņa ir  veco ļaužu pansionāta iemītnieces iesauka. Večiņa rūpējās par vēl daudz vecāko Jēkabu, viņas jaunības mīlestību, ar kuru satikās no jauna, kad Latvija atguva neatkarību. Abu dzīve ir gara un raiba kā Latvijas mūžs.
 Atrastā dienasgrāmata ir Ances mātes piezīmes par dzīvi izsūtījumā, to turpina Ance, kuru Latvijā sagaida mīlestība bez piepildījuma.
Šī ir tikai neliela daļa no visām tām grāmatām, kuras jūs gaidīs Jauno grāmatu dienā. Ne mazāka izvēle būs arī krievu tautības lasītājiem. Ceram, ka labprāt apmeklēsiet šo pasākumu.
  Anda Skrindževska