2020. gada 30. jūn.

IVETAS DIMZULES PIESKĀRIENS DEBESĪM

26. jūnijā Viļānu pilsētas bibliotēkā dzejas draugi svinēja skaistus un sen gaidītus svētkus- svētkus Ivetas Dimzules pirmajai dzejoļu grāmatai "Pieskarties debesīm". Līdz šim Ivetai ir iznākusi viena prozas autorgrāmata "Bites dziesma" un daudzas, jo daudzas publikācijas dažādos kopkrājumos, kā arī laikrakstos. 
Pirmais viņas dzejolis labu laiku atpakaļ ir parādījies "Neatkarīgās Rīta Avīzes" pielikumā "Hedvigas Kundzes Avīze". 
 Ar šo dzejoli klātesošos iepazīstināja pasākuma vadītāja, Ivetas kursabiedrene un tuva draudzene Diāna Bravacka. Pateicoties viņai, šie svētki mums visiem izvērtās ļoti emocionālā un sirsnīgā notikumā.
 Uzzinājām daudz interesantu faktu no Ivetas bērnības un jaunības gadiem, nedaudz ielūkojāmies sāpju, šaubu mirkļos un gaišākajās atmiņās. 
Izrādās, ka jau kopš bērnības viņai ir gribējies nokļūt tuvāk debesīm un tāpēc ne vienreiz vien tika kāpts uz  kaltes jumta, lai noķertu šo vienreizējo sajūtu- PIESKARTIES DEBESĪM.
Dzejo Iveta jau kopš skolas gadiem. Ko autorei nozīmē rakstīt dzeju? Grāmatas ievadā lasām:
"Dzeja- mana pieskaršanās debesīm, jo tai mirklī, kad iedod emocijām vārdus, tu līdz ar tiem spēj pacelties pār zemi." 
Aizkustinoši bija klausīties, kā pasākuma gaitā autores dzeju lasīja viņas vadītā Rikavas jauno literātu pulciņa  dalībnieki, viņa pati, kā arī  šo dzejoļu tulkojumu skandēja pieredzējis dzejnieks Pāvels Plotņikovs, radošās kopas "Atļaujies ienākt"dalībnieks.
 Pati Iveta radošajā kopā "Atļaujies ienākt" aktīvi darbojas no tās pastāvēšanas pirmās dienas. Viņa mums ir kā uguntiņa, kura gaiši deg un ik mirkli uzdzirksteļo ar kādu jaunu ideju un tās piepildījumu.
Rezultātā mūsu bibliotēkas lasītavas telpās ir noritējuši tik daudz interesantu, neaizmirstamu pasākumu. 
Šeit, radošās kopas saietos, Pāvela mudināta un iedrošināta, varbūt arī tika sākotnēji izauklēta doma par savas dzejoļu grāmatas izdošanu.
 Savukārt "prozā – “Bites deja” – man EŅĢELIS ir rakstniece, žurnāliste Aija Mikele (Zuja), viņa visu laiku runāja, kamēr es noticēju, ka manu darbu ir vērts parādīt pasaulei. Arī kopkrājumos publicētā proza – Mikeles nopelns, jo viņa runāja par to, ka man ir talants", ar atzinību saka Iveta Dimzule.
Bibliotēkas darbinieces aicināja ieklausīties vairākos viņas stāstu fragmentos, rosinot gan filosofiskas pārdomas, gan humora caurvītu noskaņu, gan iespēju tā pa īstam  sajust Ivetas garīgās pasaules bagātības.
 Tikšanās laikā vairākkārt skanēja folkloras kopas "Skreine" dziedātās latgaliešu tautas dziesmas. Tās piepildīja telpu un klātesošo sirdis ar īpašu enerģētisko starojumu.

"Tu esi stiprs, kad blakus ir tavu sakņu balss, kad šo balsi tu vari nodot saviem bērniem. Tā ir dzīves un pasaules pastāvēšanas jēga", atzīst Iveta.
No visas sirds novēlam autorei daudz baltu dieniņu, radošus panākumus un iespējas realizēt dzīvē savus skaistākos sapņus.

Anda Skrindževska

2020. gada 16. jūn.

GRĀMATAS BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM

Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna.
(J.Rainis) 
Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas darbinieki aicina savus lasītājus 16. un 17. jūnijā apmeklēt Jauno grāmatu dienas.