2018. gada 20. sept.

IZSTĀDE PAR SPOKIEM

Ikvienam mūsu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas apmeklētājam ir iespēja apskatīt interesantu un neparastu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas konkursa darbu izstādi par iespaidīgiem spokiem un nebēdnīgiem spociņiem.
Piemērota tēma rudenim, kad dienas kļūst aizvien īsākas un vakari  tumšāki.
Pārsteidz arī mazo autoru izdomas bagātība un asprātība.
Apmeklējiet šo izstādi, kura būs atvērta līdz 19.oktobrim.

P.s. Fotografēja Ināra Svilāne

2018. gada 12. sept.

Jauno mākslinieku diplomdarbu izstādē

Jau otro gadu  mūsu bibliotēkas apmeklētājus priecē Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 6 audzēkņu diplomdarbu izstāde. 
Absolvente Laura Desaine ir radījusi brīnišķīgas ilustrācijas Marutas Avramčenko topošajai dzejas grāmatai "Karstie pilieni". Smalki, filigrāni izstrādāti grafikas darbi nes sevī dziļu noskaņu,harmoniski sasaistot jaunās mākslinieces fantāziju ar konkrētā dzejoļa saturu.
Aleksandras Sirjakas apgleznotajos zīda lakatos attēlotas Ūdens,Uguns un Gaisa stihijas. Šie trīs darbi veido saskaņotu kompozīciju un uzsver to, ka viss mums apkārt ir nepārtraukts, dzīvs, no jauna atdzimstošs.
Edītes Meikulānes gobelēnā ar mīlestību ieausta dzimtās puses rudenīga ainava. Ar lielu rūpību veidotais darbs tapis ar rokām, izmantojot saivu un dakšiņu.
Pirogrāfijas tehnikā ir izveidots Ērika Stirāna diplomdarbs "Pasaules koks". Jau pats nosaukums izsaka tā simbolisko jēgu: cilvēks ir parādīts ciešā vienotībā ar Visumu.
Annas Aksjonovas diplomdarbs saucas "Manas ģimenes puķu sapnis". Viņa ir dāvājusi saviem tuviniekiem skaisti un gaumīgi apgleznotus zīda spilvenus. Uz katra no tiem ir mammas, tēta un māsas vārda pirmie burti, kurus gaumīgi ieskauj viņu mīļākie ziedi.
Priecē arī Maritas Vulānes dekoratīvie puzuri. 
Katram no tiem ir savs dekorējums.Diplomdarba mērķis bija parādīt, cik dažādas ir to veidošanas un izmantošanas iespējas interjerā.
Visi minētie darbi ir tapuši pieredzējušas pedagoģes Maijas Podniekas vadībā. Viņa saviem audzēkņiem allaž palīdz gan ar vērtīgu padomu, gan arī ar  interesantu ideju.
Apmeklējiet šo skaisto izstādi, kura būs atvērta līdz 12.oktobrim!
Anda Skrindževska