2008. gada 28. nov.

Domādams neizdomāsi

Mīļie lasītāji un mūsu emuāra apmeklētāji! Šī bilde no mūsu bibliotēkas dzīves mums liekas īpaši amizanta, tāpēc piedāvājam to konkursam. Aicinām jūs komentēt to. Savu variantu varat iesniegt mūsu bibliotēkas pieaugušo un bērnu lasītavās, kā arī emuāra komentāru sadaļā. Asprātīgākais komentāra autors saņems veicināšanas balvu. Konkurss ilgs līdz 20.decembrim.
Lasītāju komentāri:
Matains kā mans brālis.
Pēteris Zeps (Viļānu vidusskola,10.b.)
Sunīt, man tava labvēlība nav vajadzīga, jo tava brīvības grāmata joprojām ir ieslēgta manā seifā.
Paulīna Pušmucāne
Uzskatāmā aģitācija.
Anita
Es nenācu šai vietā savu miegu izgulēt, bet gan lai parādītu, kurš šeit ir noteicējs.
Baiba

2008. gada 25. nov.

Bērnu žūrija 2008

Jau sesto gadu Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas darbinieki laipni aicina savus lasītājus kļūt par Bērnu žūrijas ekspertiem.Lai kļūtu par bērnu žūrijas ekspertu, ir jāizdara trīs lietas:

jāaiziet uz savu bibliotēku,

jāvienojas par grāmatu lasīšanu,

jālasa un jāvērtē.

Bērnu žūrijas ekspertu skaits mūsu bibliotēkā pieaug ar katru gadu. Šogad ir pieteikušies un vērtē Bērnu žūrijas grāmatas apmēram 40 eksperti, no tiem 3 bērnudārza audzēkņi. Lasīšanas programmas galvenais uzdevums ir dot iespēju izlasīt jaunāko un vērtīgāko lasāmvielu, attīstīt savu gaumi, domāšanu un emocijas, iepazīstot interesantāko mūsdienu latviešu un populārāko ārzemju autoru darbus. Katram ekspertam jāizlasa vismaz 5 grāmatas un jāizvērtē. Katru gadu oktobrī, brīvlaika nedēļā, Bērnu žūrijas eksperti brauc pieredzes apmaiņā uz kādu no tuvākajiem rajoniem. Šī bezmaksas ekskursija ir liels stimuls iesaistīties grāmatu lasīšanas maratonā.

Šogad mēs apmeklējām Daugavpils pilsētas bērnu bibliotēku "Zīlīte", Latgales zooloģisko dārzu, Aglonas baziliku un maizes muzeju "Vija".

Ināra Zepa
Daugavpils pilsētas bērnu bibliotēkā "Zīlīte"
Latgales zooloģiskajā dārzā
Atpūtas brīdis Aglonas apkārtnē
Bērnu žūrijas eksperti Karaļa kalnā

2008. gada 24. nov.

Adventa laiks

Ir Advente,
Ņem pirmo sveci, dedz,
Lai doma skaidra, acis gaišāk redz,
Un sirds ne tikai savu bēdu jūt,
Bet cenšas visiem palīdzēt, kam grūti.
(L. Apšeniece)
Pavisam drīz klāt būs Advente, četras nedēļas pārdomām un mieram. Tulkojumā no latīņu valodas adventus nozīmē atnākšanu. Šis laiks ir garīguma un cerību pilns, jo mēs taču gaidām savu Glābēju . Katram cilvēkam šis atnākšanas brīnums ir savādāks. Daudziem tas ir Jēzus bērniņa atnākšanas laiks, citiem Ziemassvētku nakts brīnumi ir citi. Tomēr šai tumšajā gadalaikā mēs visi tiecamies pēc gaismas, pēc dzīvās uguns.
Četras sveces Adventa vainagā- četri pakāpieni ceļā uz Ziemassvētkiem. Katru nedēļu, iededzot pa svecei vainagā, gaisma pieaug, līdz beidzot pienāk Ziemassvētki ar Prieka vēsti. Šogad mēs pirmo Adventa sveci degsim 30.novembrī.
Lai jums harmonisks un svētīgs šis laiks!
Tiem, kuri vēlas saņemt vairāk informācijas par Adventu un tā tradīcijām, iesaku iegriezties mūsu lasītavā un apskatīt periodikas klipu izstādi " Advents- gaidīšanas un cerību laiks". Tā būs skatāma līdz Ziemassvētkiem.
Ja kāds dienas darbu steigā nepagūs pats pagatavot Adventa vainadziņu, tad pastāv lieliska iespēja to iegādāties amatnieku un jauno mākslinieku darbu izstādē, kura tiks svinīgi atklāta 30. novembrī plkst. 14.00 Viļānu pilsētas domes zālē.Izstādē būs arī daudz dažādu rokdarbu un amatnieku izstrādājumu. Varbūt, ka tieši šeit jūs izvēlēsieties kādu jauku un praktisku dāvanu saviem tuviniekiem.
Izstāde būs atvērta 1 nedēļu.

2008. gada 19. nov.

Ieskats bibliotēkas vēsturē un šodienā

Pirmās ziņas par Viļānu pilsētas bibliotēku iespējams uzzināt no Viļānu apriņķa izpildkomitejas kultūrizglītības iestādes nodaļas pavēļu grāmatas, un tās saistītas ar 1946.gadu. Par tās vadītāju tika iecelta Valentīna Pīgozne ( Strupiša). Pirmās telpas tika ierādītas Kultūras laukumā 15 tautas nama grimētavā aiz skatuves. Vēlāk bibliotēka tika pārcelta uz Zvaigžņu ielu 3, kur tā atradās līdz 1957. gadam, kad to pārvietoja uz jaunuzcelto kultūras namu Kultūras laukumā 2. No 1950.gada, līdz ar apriņķa likvidāciju un rajona izveidošanu, bibliotēkai tika piešķirts rajona bibliotēkas statuss. Viļānu rajonā bija 15 ciemu bibliotēkas. Gāja gadi, mainījās bibliotēkas vadītājas un bibliotēkas statuss. 1964.gadā bibliotēka kļuva par Rēzeknes rajona bibliotēku un par direktori apstiprināja Mariju Ančupāni. Bibliotēku tīkls bija plašs - 40 ciemu bibliotēkas. 1953. gadā tika atvērta Viļānu pilsētas bērnu bibliotēka. Bērnu bibliotēkā par vadītājām ilgāku laika posmu ir strādājušas - B.Virse, T. Maskalāne un V.Šatilova . Bibliotēka atradās Kultūras laukumā 9. Kopš 1994.gada tai tika piešķirts pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas statuss. 1982. gadā uzcēla jaunu bibliotēkas ēku. 1994.gadā notika lielas pārmaiņas. Ar rajona padomes lēmumu likvidēja Rēzeknes rajona centrālo bibliotēku un izveidoja Viļānu pilsētas bibliotēku ar bērnu literatūras nodaļu. Kopš 1991.gada par bibliotēkas direktori strādā Zelma Tuče. Bibliotēkas darbinieki sniedz pakalpojumus ne tikai Viļānu pilsētas iedzīvotājiem, bet arī apkārtējo pagastu ļaudīm. Krājumā ir 44611 eksemplāru iespieddarbu. Lasītāji par brīvu var izmantot internetu, kā arī viņiem ir pieejamas elektroniskās datubāzes - Lursoft, Letonika, E-likumi, NAIS. 2007. gadā ir uzsākta krājuma ievadīšana Rēzeknes pilsētas bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā. Bibliotēkā regulāri tiek rīkoti izstāžu cikli, tematiskie pasākumi, konkursi, literatūras un mākslas darbu izstādes. Liels darbs ir veikts novadpētniecībā, regulāri notiek tikšanās ar vietējiem dzejniekiem, māksliniekiem, tiek veidotas novadpētniecības materiālu mapes un CD. Bibliotēkas darbinieki piedalās dažādos projektos. 2000. gadā sāk darboties ES Informācijas punkts. Bibliotēkā strādā 9 bibliotekārie darbinieki: N.Šmaukstele, I.Mičuliša, A.Skrindževska, A.Dakule, I.Zepa, I.Svilāne, A.Usačova, E.Kroiče. ZelmaTuče