2011. gada 14. sept.

Kristietībai Latvijā-825

Šogad visi ticīgie ļaudis Latvijā svin kristietības 825 gadu jubileju. Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā šie svētki noritēja ar svinīgiem dievkalpojumiem, ar tēva Viktora Pentjuša MIC iznākušās grāmatas "Dieva Gudrība"prezentāciju, ar svētā Meinarda skulptūras iesvētīšanu, ar skaistajiem, draudzes cilvēku darinātiem ziedu paklājiem sv. Terēzes rožu dārzā.

Nav komentāru: