2019. gada 30. dec.

Ziemassvētku laika pārdomas


Margarita Krole

Mums katrā piedzimst cilvēks sīks,
Ar ķermeni un sapņiem cēliem.
Ne katrā piedzimst lielais cilvēks
Ar dvēseli, kas krūtīs kvēlo.

Tamdēļ jau atnāk Ziemassvētku laiks,
Kas iededz sirdīs mīlestības liesmu,
To guntiņu, kas sildīs mūs
Un ļaus tai gavilēt kā dziesmai.

Ne katrā piedzimst lielais cilvēks,
Kad gaismas stars jau pazūd tumsā
Un dienu skrejas dārgais vezums
Liek apstāties un dzirdēt dziesmu .

Tās maigās skaņas- brīnumdzidrās,
No Betlēmes kas nāk caur jūdzēm
Un ievibrē ikkatra krūtīs,
Kur mājo mīlestības ziedi baltie,
Un veras pumpurs sasildīts un lolots.

2019. gada 16. dec.

"ATĻAUJIES IENĀKT"- 10 GADU JUBILEJA13. decembra pēcpusdienā Viļānu bibliotēkā pulcējās radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieki, lai svinētu savas darbības 10 gadu jubileju. Pasākumu ievadīja bibliogrāfe Anda Skrindževska, viņa visus klātesošos ar prezentācijas palīdzību aizveda desmit gadu garā ceļojumā par to, kas paveikts “Atļaujies ienākt” darbības gadu laikā. Izdarīts tiešām daudz: regulāras tikšanās, radošo darbu lasījumi, konkursi, sadarbība ar Viļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, pedagogiem, pasākumu rīkošana, darbība starpvalstu projektā, dalība dažādos kopkrājumos, izdoti īpaši kopkrājumi “Aizmirsti steigu!”, “Dvēseles valoda”. Šai laikā iznākušas arī radošās kopas dalībnieku autorgrāmatas.
 Pēc tam savus sadarbības partnerus ar dzejas lasījumiem sveica Rikavas jaunie literāti. Jauniešiem labā atmiņā dalība Ivanam Koroļkovam veltītajos lasījumos, kā arī jaunās pozitīvās pieredzes, kas tika piedzīvotas Grāmatu svētkos Viļānos.Un tad jau vārds tika dots pašiem gaviļniekiem. Riebiņu novada dzejnieces Evelīna Visocka un Margarita Krole pateicās par iespēju iegūt pozitīvu emocionālo lādiņu katrā tikšanās reizē. Īpaši sirsnīgi skanēja Margaritas dzejas rindas par lielo cilvēku – mūsu fizisko ķermeni, un mazo cilvēku – par dvēseli, ko mēs reizēm pilnībā ignorējam, tādējādi daudz zaudējot dzīves ceļa gājumā.

Viļāniete Natālija Jakušonoka ir trausla, smalka, šķiet, viņas dzejā vajadzētu skanēt tikai bitīšu dūkoņai un pīpenīšu čukstiem. Te vietā sakāmvārds “Neskati vīru pēc cepures!” Pārfrāzējot – nespried par Natālijas dzeju pirms neesi to dzirdējis! Natālijas Jakušonokas lirikā pār klausītāju, lasītāju līst bagātīgi un dziedinoši ūdenskritumi, uzelpo plaši lauki un uzplaukst debesis. Arī šoreiz Natālija ļāva katram izbaudīt šo burvību, reizē liekot pārdomāt savu vērtību skalu.

Varakļāniete Mārīte Strode veltīja sirsnīgas rindas tautas spēkam. Patiesībā, mēs esam stipri vien tad, kad atbalstām viens otru. Mārīte Strode ir tā, kura vienmēr atsaucas lūgumam par Viļānu bibliotēkas emuāra materiālu papildināšanu.

Obelišku sādžā mītošā Jefrosinija Belova ir īsts “dabas bērns”. Viņa saklausa katra koka stāstus, sajūt puķes sāpi. Jefrosinijas dzejas valoda vijas kā krāsaini dzīpari, savijot kopā veselas dabas gleznas. Rakstīt Jefrosinija Belova sāka pusmūžā, kad Aizsaules dārzos aizgāja vīrs. Tad nāca vēl citi emocionāli smagi pārdzīvojumi. Jefrosinija zem tiem nesabruka, nemeklēja vieglāko un vienkāršāko ceļu. Viņa uztvēra Visuma dāvanu – spēju pārdzīvojumus salikt emocionāli spēcīgā dzejā. Šodien ieguvēja ir ne tikai viņa, bet katrs, kurš lasa šīs neparastās sievietes dzejas rindas.

Dzejas lasījumu izskaņā viļāniete Maruta Avramčenko ļāva skanēt apcerīgām rindām par cilvēka gara spēku. Marutai jau iznākuši divi dzejas krājumi: “Skusteņš viejā” un “Dienu pavedienā”.  Pagājušajā gadā grāmata “Skusteņš viejā” bija lasītākā dzejas grāmata Rēzeknes un Viļānu novados.

Pasākuma turpinājumā bibliotēkas vadītājas Zelmas Tučes vadībā risinājās neparasts konkurss. Bibliotēkas darbinieces bija pacentušās sameklēt autoru iepriekšējo gadu dzejas rindas, bet klātesošajiem bija jāatpazīst, kam pieder konkrētais darbs. Izrādījās, ka tas nemaz nav viegli. Dabas tēli, dzīves vērtību analīze, dvēseles sāpes, gadalaiku spēles, garīgās vērtības, dzimtās puses mīlestība – šīs tēmas apdzied katrs autors. Vislabāko rezultātu konkursā uzrādīja dzejniece Evelīna Visocka.

Un tad jau – tēja, kafija, bezgala gardais pīrāgs, ko sarūpēja Evelīna Visocka un Margarita Krole, siltas sarunas un pārrunas par nākamajiem darbiem. Par kādu ieceri uzreiz skanēja sirsnīgi saucieni: “Es zinu, ko un kā darīt!”, par kādu – vēl nopietni jāpadomā. Galvenā atziņa – uzdrošināties kāpt pāri sabiedrībā valdošajiem stereotipiem, tikai tā varam izvairīties no “siltā, smakojošā dīķa”- dzīves. Dzīve mums dota tieši tādēļ, lai mēs ietu tālāk, augstāk, lai dzīvotu vērtīgāk!
Iveta Dimzule
P.s. Publikācijas autores fotogrāfijas

2019. gada 28. nov.

Apmeklējiet izstādi "MANA ZIEMAS KRĀSU PALETE"

Jau pusmēnesi pie mums ir apskatāma rokdarbu un radošo darbu izstāde "Mana ziemas krāsu palete".
Izstāde ir liela un daudzveidīga. Tajā apskatāmi ap 500 dažādi eksponāti. Nāciet un pārliecinieties!
Vairāk par to  Ivetas Dimzules "Rēzeknes Vēstīs" publicētajā rakstā "Zils, balts, sudrabains". 
 

2019. gada 11. nov.

MANA ZIEMAS KRĀSU PALETE


No 11. novembra pie mums ir atvērta rokdarbu un radošo darbu izstāde "MANA ZIEMAS KRĀSU PALETE".
 Jau trešo reizi pēc kārtas tekošā gada pēdējos mēnešos veidojam izstādi ar dažādām krāsu variācijām. Šogad tie ir ziemas toņi- zili, balti, pelēki.


Šajā nomācoši lietainajā novembra laikā ekspozīcija apžilbina un priecē ar  eksponātu daudzveidību.
 Dažs no māksliniekiem savā krāsu paletē ir iejaucis arī pa kādai ziemai neraksturīgai  krāsai, bet tas piešķir darbiņam savdabīgu autora redzējumu. Apskatot izstādi, pārliecināsieties, ka dalībnieku fantāzijai nav robežu, tā izpaužas visneparastākajos veidos un niansēs.
 Izstādes veidošanā piedalījās gan jaunākā skolas vecuma bērni, gan pieredzējuši rokdarbnieki. Īpaši jāpiemin Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu veikums. Bērni skolotājas Maijas Podniekas vadībā cītīgi strādājuši visu gadu. 
Aicinām  apmeklēt šo neparasti krāšņo ekspozīciju!
Tā uzlādē, priecē, uzlabo noskaņojumu un rosina uz darbošanos.

2019. gada 5. nov.

В ОЖИДАНИИ ОСЕННИХ ХОЛОДОВ


Наталия ТИХОНОВА
Я- в ожидании осенних холодов

Я- в ожидании осенних
холодов...
Накинув на себя одежду
потеплее
Иду, смотря на перья чистых
облаков,
на птиц похожих, что 
недавно улетели.
Под натиском осенних бурь
иль урагана
Прогнулся ствол ольхи,
мостом улёгся так,
Что над рекой иду и вижу
в каждом шаге
Лишь отражение небесных
белых птах.
И вот они плывут, теперь уж
под ногами,
Мне голову склонить-
не надо и труда.
И знаю я теперь, где
строится их гавань,
Оттуда мне навстречу
выйдут холода...


***
Нет, не сирень расцветает
так ярко,
 А хризантемы, как будто сирень.
И в октябре самым лучшим 
подарком
будут они.
Их попробуй
согрей!..
И заморожены будут все
утра,
Иней покроет тропинки
в саду,
А в тонкой вазе цветы
непробудны,
Если не любишь меня ты
одну...
И не смотри на цветы ты
другие,
В этой холодной сиреневой
мгле
Есть непокорные взгляды
такие,
Их вот и любят на грешной
земле.

2019. gada 4. nov.

ОСЕННЕЕ

Ефросиния Белова
ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ
Натянуты нервы моей хрупкой души.
Я сама виновата, без причины грущу.
Не с кем мне веселиться, ведь живу я в глуши.
Ну а если вдруг праздник? Петь, шутить я люблю...
Видно осень навеяла в моём сердце тоску.
Вот бы вечное лето, я так зимы не хочу.


***
Последний лист трепещет на сирени,
Холодный ветер словно повторенье
Той жизни, где всё тоньше нить,
Нельзя порядок этот изменить.

И жаль, что распрощалось с нами лето,
Тепло и стаи птиц уносят это,
Оставили лишь серую картину,
Порвав в просветах леса паутину!

Всё реже солнце в окна смотрит близко,
И тучи серые к земле спустились низко.
Крупный дождь по лужам, словно свечки,
Уютно посидеть у жаркой печки...
 

2019. gada 30. okt.

UZ BIBLIOTĒKU PIRMOREIZ

Šodien mūsu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu pirmoreiz apmeklēja Viļānu viduskolas pirmklasnieki   skolotāju Anitas Runčas un Lidijas Barkānes vadībā. Šeit viņus sagaidīja laipnas bibliotekāres Ināra Mičuliša un Ināra Zepa, kā arī neparasta viešņa- Sarkangalvīte no populārās un visu iemīļotās pasakas.
 Sarkangalvīte, protams, izstāstīja savu aizraujošo piedzīvojumu stāstu  un kopā ar bērniem apskatīja bibliotēku. Pēc tam pirmklasnieki uz tāfeles veikli   veidoja vārdus no dotajiem burtiņiem.
Bibliotekāre Ināra Mičuliša pastāstīja par lasītavas izmantošanas iespējām. Savukārt  Ināra Zepa piereģistrēja lasītgribētājus, iepazīstināja ar pieejamajām grāmatām un izsniedza tās uz mājām.
Katrs apmeklētājs saņēma arī nelielu dāvaniņu- skaistu grāmatzīmi. Tās šim apmeklējumam par godu bija darinājuši Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

2019. gada 28. okt.

ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Rudens motīvi dzejā... Vietējo autoru dzejoļu cikls vēl nav izsmelts. Tālāk to turpinās radošās kopas "Atļaujies ienākt" krievu tautības autoru dzeja.


 ПАВЕЛ ПЛОТНИКОВ

В экстазе
Час расставания настал-
деревья гнулись и стонали,
они с одёженькой прощались,
а ветер всё крепчал, крепчал...
Как не терпелось дурачку
стриптизом вдоволь насладиться,
он как пацан засуетился,
сорвать ещё бы парочку
листочков тех, что наготу
собой тактично прикрывали,
стыдливо ветви открывали
на ветра глядя суету.
А тот уже в кураж вошёл
на карнавал осенний глядя, 
он не скрывал свою досаду-
то, что желал, не приобрёл.
19.09.2019

Сентябрьское
Грустит моя осенняя мелодия, 
озвучивая свой прощальный блюз,
и ощущение, чего- то я боюсь,
иль этой грусти, или одиночества,
а может быть того, что не успею
понять всю красоту прощания,
так ясно вижу это увядание,
но уходящее остановить не смею...
жду бабье лето с паутиною,
 кусочком лета жажду насладиться,
и он уже, признаюсь, ночью снится,
 в нём вижу стаю журавлиную,
вернее клин со мною говорящий
своим курлыканьем, зовущим в синеву
и вижу, как над ними облака плывут,
а здесь внизу с деревьев лист летящий.
21.09.2019
 
 

2019. gada 23. okt.

DEG LAPU ZELTĀ OKTOBRISBetija Berga
***
Lapas vēl turas
tik tikko turas
Nogurušiem zaru pirkstiem
Trīs vējā
Dreb lietū
Pirms krīt
Īss lapu ziedēšanas laiks
Pirms kritiena vai 
tomēr
 lidojuma sāpēm 
Mums tieši zem kājām trāpīt
Klejot 
Nerātnā vējā
Pat dejot
Vai izkūpēt dūmos sūros
Vai saldos
Tuvās ziemas vai
tālā aprīļa maldos
Dzeltenas lapas
dažas spītīgi turas
Tad gunskuros kuras
Sīvos dūmos 
kā raganas buras.
11.10.2019


***
Deg saules apskauts 
Vara spozmē
 Rudens 
San lapu spārni 
Pieskaroties man
Līst plaukstās debesis
Pil sudrablāsēs ūdens
Un katra diena
 Katrs smeldzīgs vakars
Nes nakti
Rīta piedzimšanā skan
Tik dārgas sudraba
un vara naudas
Tik rubīnsārti novakari deg...
Bet sauli nenopirksi
Saule bēg...
Es nezinu 
cik grūti mostas diena
Es nezinu
 cik smagi vakars nāk
Tik neiespējami
Tik tik truli
viena
   viena...
Dzimst diena
Pirmais kliedziens sāp!
 08.10.2019

 
P.s. No radošās kopas "Atļaujies ienākt" autoru dzejoļu cikla par rudeni
 

2019. gada 22. okt.

PĀRDOMAS RUDENĪGĀS KRĀSĀS


IVETA DIMZULE

***
Dvēsele... Tā allaž sliecas virzienā,
Kas nolūkots pirms aizlaika, 
Kā vēja balss, kā sniega raksts,
Kā saules stars tā dzimusi...
Trauc vēja brāzmas pār zemi kā liesmas,
Rauj kokiem nost tērpus, liek kailās aprises rādīt.
Viss izgaismots kļūst, no ēnas tiek izcelts,
Tiek atklātas rētas, zelta acis pasaule skata.
Tā cilvēka garu kā aptiekārs rūpīgs
Klints lieluma notikums smalki norūdīt prot, vien...
Pat liesmas spārni nemaina cilvēka garu,
Vien precizē smalki- kāds tas šeit ir :
Kā vēja balss, kā sniega raksts,
Kā saules staru smalkais zīds.

11.10.2019


P.s. No radošās kopas "Atļaujies ienākt" autoru dzejoļu cikla par rudeni

2019. gada 21. okt.

RADOŠAI KOPAI DESMITGADĒ


 Pavisam drīz oktobra mēnesī radošā kopa "Atļaujies ienākt" svinēs savu desmitgadi.
2009. gada 23.oktobrī bibliotēkas lasītavā pulcējās novada un pārnovadu radošie cilvēki ar nolūku izveidot literātu klubiņu. 
Nemanot aizsteigušies gadi, aktīvi darbojoties, rīkojot  dzejas vakarus, grāmatu prezentācijas, uzklausot un atbalstot vienam otru izaugsmē. Cik daudz jaunu dzejoļu ir skandēts un apspriests kopējās tikšanās reizēs, saskaitīt nevar.
Joprojām kopas dalībnieki sanāk reizi ceturksnī, līdzi ņemot jaunas idejas, uzmundrinošus vārdus un gatavību turpināt pilnveidoties.
Pēdējās tikšanās laikā (2019.gada 11. septembrī) valdīja rudenīga noskaņa: gan ar zināmu skumju akcentu par aizejošo vasaru, gan ar optimistisku skatu uz notiekošajām pārmaiņām dabā un cilvēka dzīvē.
Ieskatam daži Marutas Avramčenko dzejoļi.


GĀJPUTNI AIZLIDOmainīgu gleznu
gājputnu dzīvība glezno
šai zemei
savu dziesmu izdziedot
dzirksteļojošā lokā
zila debess
pāri tiem liecas
putni sasist spārnus
citu dziesmu
dziedās citi putni
RUDENS TVANĀ


kad aizsapņojies pazūdi
rudens zeltītā smacējošā tvanā
no matu galiņiem līdz pazolēm
debesis aiz apjukuma
krīt un apmaldās
sidrabotā vientulības stundā
pašapziņa spoguļojas
 RUDENS ROTAS
pilna debess sidraba grašu
rudens rudas rotas tvarsta
raudzīdamies debess jumā
putni sēžas vēju karuseļos
dzeltenās smilgas čukst ilgas
no mana skursteņa dūmi veļas
zinu, ka tagad varu
atspiesties uz dzejas stara


 RUDENĪ


vēsums rudenīgs dveš
jau krāšņas lapas raisās
un vējš asāks vaigam kļaujas
vēsums rudenīgs plešas
uz tīkla salīgotā
kust zirneklis un met skatus
kurš mezgls jāpārtaisa
sev viļņainu segu uzsedz
un aizmigt draud
vēsums rudenīgs klīst
miglāja plīvurs to ietin