2019. gada 25. apr.

STEIGSIMIES APMEKLĒT

Pavasara saulainos pieskārienus sajutuši, 29. un 30. aprīlī steigsimies uz bibliotēku lūkot jaunās grāmatas. Pirmajiem apmeklētājiem kā vienmēr lielākas iespējas.

Radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieku tikšanās Viļānu pilsētas bibliotēkā.

  Paraudzīties uz priekšu.             Kā cilvēki redz savu pagātni un nākotni? Mēs nākotnē skatāmies, bet pagātnē atskatāmies. Nākotni uz...