2019. gada 25. apr.

STEIGSIMIES APMEKLĒT

Pavasara saulainos pieskārienus sajutuši, 29. un 30. aprīlī steigsimies uz bibliotēku lūkot jaunās grāmatas. Pirmajiem apmeklētājiem kā vienmēr lielākas iespējas.