2018. gada 14. jūn.

JAUNĀS GRĀMATAS JŪNIJĀ
Šī gada 14. un 15. jūnijā Jauno grāmatu dienās plašā izvēlē laba nozaru literatūra un saistoša daiļliteratūra latviešu un krievu valodās. Apmeklējiet mūsu bibliotēku!

2018. gada 8. jūn.

TEV, LATVIJA


BETIJA BERGA

TĒVZEME
Klusēt jau nenozīmē ienīst
Klusējot mīlestība nenobīstas un neaizmūk
Paceļu galvu
Ievelku elpu un klusēju
Ienīst es Tevi nespētu
Nicināt nevarētu
Es spēju Tevi vien mīlēt

Plastikāta kastītē nopirkta sirsniņa divās krāsās
Pa īstam?
No tiesas?
Jūs nejokojat?
TĀ nīstat?

Es Tevi nespēju nīst
Es klusēju...

Varu Tevi vien mīlēt
Bez vārdiem
Bantēm
Sirdīm no plastikāta
Bez skaļām bazūnēm
Ļaužu simtos

Es Tevi mīlēju jau dzimstot
Es Tevi mīlēšu arī pēc tam...

*****
Es atkal rakstu tevi bez daudzpunktēm
Vārdu pie vārda
Cieši jo cieši
Kā zāģa zobi
Asi
Bez atstarpēm
Mani vārdi par tevi
Viens pie otra spiežas
Saules staros caur aizkaru ziediem
Mani vārdi par tevi
Līdzinās aveņu sārtiem saules lēktiem
Un saules rietiem
Ziedos pie kājām
Starp čīkstošiem dēļiem grīdā
Mani vārdi par tevi tik īsti
Bez daudzpunktēm un liekvārdības lentēm
Pušķojot sieti
Es atkal rakstu tevi sev
Bezmiega naktīs
Kā krustā sistais
Kā naglas
Tieši un cieši deniņu pukstēšanā
Bez atstarpēm
Es rakstu tev atzīšanos
Rītausmas cerīgās gaidās
Dzērvju klaigās un suņu rejās
Smilšu pakalnu priežu vaidās
Vētru saucošās kaiju klaigās
Es rakstu tev bez pieturām
Bez zīmēm un līkumiem
Es tev rakstu vienmēr
Magoņu asarām rakstu pa sirdi
Atzīšanos bez vārdiem
Tev, Latvija!