2017. gada 25. okt.

DVĒSELE- KĀ LAKATIŅŠ VĒJĀ
20.oktobra pēcpusdienā Viļānu bibliotēkā notika Marutas Avramčenko grāmatas “Skusteņš viejā” atvēršanas svētki. Grāmata īpaša ar to, ka dzeja lasāma gan latgaliski, gan latviešu literārajā valodā, tāpēc katram ir iespēja atrast to dvēseles stīgas skanējumu, kurš uzrunā tieši viņu. Izdevums papildināts ar diviem prozas darbiem.
Maruta par sevi saka tā: “Esmu īstena viļāniete. Te dzimusi, augusi un skolā gājusi. Kādu brīdi piederēju Rīgai, kur apguvu grāmatveža profesiju.Ar skaitļiem esmu uz “Tu!” visu savu darba dzīvi, kas pieder manai dzimtajai pilsētai.Savas liriskās domas sāku pierakstīt vidusskolas gados, kas turpinājās arī vēlāk. Lasītās grāmatas, saskare ar dabu, – augu pie Maltas upes, – vēroju cilvēkus, kokus, puķes, mākoņus… laika maiņas dažādos gadalaikos, rosināja manā dvēselē brīnišķīgu, teiksmainu sapņu pasauli.Viens laika posms dzīvē bija smags, kas uz laiku pārtrauca manu izjūtu, pārdzīvojumu pierakstīšanu… Kas gan pa nu jau vairāk kā pusgadsimtu nav piedzīvots! Dažs sīkums laika gaitā jau izkritis no prāta, bet ir dienas, kas iegulst dvēselē un neizgaist… Redzētais un pārdzīvotais neliek miera… Daudz dažādu jausmu, iztēles vēsma vibrē manā dvēselē, arī mūžīgais jautājums par mīlestību… Šīs jausmas, iztēles vēsmas mēģinu tvert un veidot vārdos… Atainojumos nav tikai garāmslīdoša skaista acumirkļa vēlme… Ik brīdis sniedz mums jaunu dzīvi… Dažreiz sīks impulss vērpj un vērpj domas..”
Maruta Avramčenko no 2014.gada darbojas literātu biedrībā “Latgales ūdensroze” Rēzeknē, bet 2015.gada rudenī dzejniece pievienojās arī Viļānu radošajai kopai “Atļaujies ienākt!”. Par iedrošinājumu nākt radošo cilvēku pulkā viņa siltu paldies saka dzejniecei Betijai Bergai(īstajā vārdā - Inga Strūberga). Marutas Avramčenko darbi publicēti laikrakstos “Rēzeknes Vēstis”, “Vietējā Latgales avīze”, vairākos kopkrājumos, literārajā almanahā “Rēzekne”, rakstu krājumā “Olūts” un “Tāvu zemes kalendārā”.
Grāmatas “Skusteņš viejā” sakārtojumu veidoja pati Maruta, viņa pieturējusies dabas rituma diktētiem notikumiem, cilvēka mūža pieturas punktiem un ticības avotam.Grāmata tapusi ar daudzu cilvēku atbalstu. Maruta lielu paldies teic savai krustmeitai Ramonai Tarasovai par materiālo atbalstu grāmatas izdošanā, maketētājai Silvijai Tučei, kura neskaitāmas reizes pārstrādāja grāmatas maketu.

Īpaša loma tekstu noslīpēšanā ir Marutai Latkovskai. Viņa ir arī tas cilvēks, kurš atrada īpašus iedrošinājuma vārdus dzejniecei, jo atdot sabiedrībai savas dvēseles uguns liesmas un skumju ziedus – tur vajadzīgs liels spēks un drosme.
 Dzejnieci bija atnākuši sveikt draugi, radi. Kuplā pulkā Marutu Avramčenko sumināja “Latgales ūdensrozes” literāti. Pasākumam īpaši dvēselisku noskaņu piešķīra saksofoniste Aleksandra Filatova. Viņa Viļānu Mūzikas un mākslas skolā mācās jau ceturto gadu, spēlē arī klavieres, muzicē kameransamblī, ar labiem rezultātiem piedalās dažāda līmeņa konkursos. 
 Ticība, cerība, mīlestība, humors, cieņa pret dabu, pienākuma apziņa, esības jēgas meklējumi, labestība, pietāte pret otru cilvēku un dvēsele, kas līdzinās vistīrākai rasas lāsei  - to visu varam atrast grāmatā “Skusteņš viejā”. Skusteņš viejā – patiesībā mūsu dvēsele, kas pakļauta gan pasaulīgajai gudrībai, gan Dievišķajai; mūsu dvēsele, kas reizēm ir tik ievainota, ka nākas izvēlēties – noturēties pie sausas niedres vai sabrukt un ļauties, lai pasaulīga dvesma samaļ. Maruta izvēlējusies noturēties un savu pieredzi pārvērst dzejā, prozā, lai stiprinātu tos cilvēkus, kuriem tas vajadzīgs.
Līdz vēlai vakara stundai draugi, radi un literārie kolēģi kavējās mājīgajās Viļānu bibliotēkas telpās pie tējas tases, baudīja Marutas tantes Valentīnas sieto neprasti gardo sieru,  risināja sarunas par literatūru, par to, cik ļoti vajadzīga latgaliešu vienotība un sirsnīgi vēlēja: “ Maruta, nu tad nākamajā rudenī nākamās grāmatas svētkos tiekamies!”
IVETA DIMZULE

P.s. Ivetas Dimzules un Zelmas Tučes foto

2017. gada 24. okt.

Rudens motīvi Nataljas Jakušonokas dzejā

Наталья Якушонок
ОТЛЕТАЛА ОСЕНЬ

Отлетала осень, отлетала,
Приземлилась тихо, наконец.
Ясных дней твоих так было мало.
Больше только раненых сердец.
Обгорелые упали крылья,
Им, как видно, больше не летать.
Если ты зиме пути открыла,
Выходи сама её встречать.

АЛЫЕ РОЗЫ

Вы так хотели поздней осенью
Букет мне подарить из хризантем.
И всю неделю меня просите
Принять его. Наверное затем,
Чтобы привлечь к себе внимание,
Вести свой счёт опавшим лепесткам,
А мне б дышать... Моё дыхание-
От алых роз осенних по утрам.
Они, наполненные росами,
Подарены мне теми, кто любим.
Как краткий миг вся жизнь проносится,
Но запах алых роз не изменим.
 P.s. Maldas Kristovskas un Andas Skrindževskas fotogrāfijas