2018. gada 20. dec.

GATAVOJOTIES ZIEMASSVĒTKIEM

Apbrīnojami jauks ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks...
Katram no mums ir sava sapņu eglīte, zem kuras Salavecītis liks dāvanas. Jo īpaši krāšņas tās atmirdz  bērnu sapņos un vēlmēs.
 Ar nolūku apgūt jaunas prasmes Ziemassvētku rotājumu izgatavošanā, Viļānu vidusskolas 3.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Anitu Medvecku apmeklēja mūsu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā rīkotās radošās darbnīcas.
Kas no šīs darbošanās ir iznācis, var redzēt fotogrāfijās.

Ināra Svilāne

Aicinām apmeklēt


2018. gada 17. dec.

SAKRĀT NOVADA PĒRLES

Sadarbojoties Viļānu pilsētas bibliotēkai, radošajai kopai "Atļaujies ienākt", Viļānu Mūzikas un mākslas skolai,ir tapusi īpaša dzejas grāmata "Dvēseles valoda". Tās izdošanu finansiāli nodrošināja Viļānu novada pašvaldība.


Ikdiena ir tik steidzīga! Tā prasa, lai mēs paveicam daudz un dažādus pienākumus, esam čakli un mīloši, visu varoši. Ar pienākumu sarakstu acu priekšā ir katra diena. Citādi viegli var paskriet garām tam, kas patiesi vērtīgs, svarīgs. Viegli paskriet garām tam, kas stāstīs par mūsu laikmetu nākamajām paaudzēm.
Viļānu novada vadība – cilvēki, kuri spēj pamanīt sava novada pērles; cilvēki, kuri izdara visu iespējamo, lai saglabāt vēsturiskās, kultūrvēsturiskās liecības nākotnei. Par to liecina novada kultūras aina, kuru raksturo gan bagāts pašdarbības kolektīvu skaits, gan aktīva darbība starptautiskos projektos, gan iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšana. Tieši ar Viļānu novada domes atbalstu kā veltījums Latvijas valsts 100. dzimšanas dienai tapa unikāls izdevums “Dvēseles valoda”. Tajā apvienoti Viļānu pilsētas bibliotēkas paspārnē darbojošās literātu kopas “Atļaujies ienākt!” dzejnieku un Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi. Katram literārajam darbam izveidota ilustrācija, kurā no jaunā mākslinieka skatu punkta tiek atklāta literārā darba tēma.
Šis izdevums ir loģisks turpinājums pārrobežu sadarbības projektam “Forget A Hurry”, jo tieši projekta aktivitāšu laikā radās doma par to, cik vērtīgi ir uz vienu ideju palūkoties no dažādu mākslu skatpunktiem. Jaunais izdevums “Dvēseles valoda” ļauj redzēt, kā veiksmīgi savijas divu mākslu veidi, kā tiek vienoti dažādu paaudžu cilvēki, jo dvēseles valoda ir tā, kas patiesi spēj uzrunāt citu cilvēku.
Izdevumā publicēti Marutas Avramčenko, Betijas Bergas, Ivetas Dimzules, Margaritas Kroles, Līvijas Liepdruvietes, Mārītes Sprindžas, Mārītes Strodes, Bruno Baronska, Jefrosinijas Belovas, Pāvela Plotņikova, Jeļenas Tarasovas, Natālijas Jakušonokas literārie darbi. Tiem ilustrācijas veidojuši:  Ēriks Stirāns, Laura Desaine, Aleksandra Sirjaka, Kristīne Zeimule, Mārtiņš Putniņš, Edīte Meikulāne, Kaspars Pigaškovs, Marita Vulāne, Anna Aksjonova, Edvards Brencis, Karīna Nadežnikova, Elizabete Boļšakova, Alens Ornicāns, Anželika Laizāne.
Decembra vidū Galēnu pamatskolā notika Vislatvijas bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa, kas veltīts Robertam Mūkam,  noslēguma svinīgais pasākums. Viļānu novada dome grāmatu “Dvēseles valoda” dāvināja pedagogiem, kuri palīdzēja skolēniem veidot literāros darbus. Tas bija patiesi pacilājošs mirklis, kad dažādu Latvijas novadu skolotāji šķīra izdevuma lappuses un sajūsminājās: “Te taču katra doma parādīta arī vizuāli!”
Respektablais izdevums “Dvēseles valoda” tagad ir aizceļojis uz dažādiem Latvijas novadiem, kur tas varēs stāstīt par viļāniešu dvēseli, rūpīgo attieksmi pret kultūru, pret katra cilvēka iespēju augt garīgi.
Iveta Dimzule.