2017. gada 30. jūn.

Uz Balvu novadu pēc pieredzes

28.jūnijā mēs, Viļānu un Rēzeknes novada, bibliotekāri devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Balvu novada bibliotēkām.
Kā pirmo apmeklējām Rugāju pagasta bibliotēku.


 Bibliotēkas vadītāja Anita Magina stāstīja par Eiropas finansējumu piesaisti savai bibliotēkai, rakstot dažādus projektus. Priecēja vietējo mākslinieku darināti sienas dekori, pagasta amatnieku gatavotās mēbeles bērnu atpūtas stūrītim. Arī Latvijas simtgadei veltītajā izstādē bija materiāli par novadniekiem. Aktīvi bibliotēkā notiek mazo lasītāju iesaistīšana "Bērnu žūrijā".
Balvu bibliotēka mūs sagaidīja ar peoniju smaržu un īsti latgalisku viesmīlību. Bibliotēkas direktore Ruta Cibule dalījās pieredzē par to, kā Balvu centrālajā bibliotēkā notiek Grāmatu svētki, Bibliotēku nakts pasākumi. Ruta Cibule ar lepnumu stāstīja par iespaidīgo kultūrvēstures datu bāzi, kura satur ap 1000 ierakstiem. Arī  mapēs redzējām materiālus par folkloristiem, teicējiem, garīdzniekiem, māksliniekiem u.c. ievērojamām personām.


Liels darbs ieguldīts, braucot katru gadu novadpētniecības ekspedīcijās, vācot materiālus par dzimtu vēsturi, folkloru, psalmu dziedāšanu. Semināru- izstāžu zālē mūs priecēja E. Kalniņas gleznas ar ziedu motīviem.
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ligita Pušpure  ir sava darba entuziaste. Viņa ir saņēmusi Voldemāra Caunes balvu par inovācijām bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanā. Ligita veido dažādas literāras spēles. Arī mēs izmēģinājām spēlēt "Literāro domino", kas ir tapis pēc viņas izdomas. Bērnu bibliotēkas nodaļa priecēja ar jauniem žurnālu stendiem.


 Atvadoties no Balvu centrālās bibliotēkas, fotografējāmies improvizētā gleznas rāmī.


 Dodoties cauri Lāču dārzam, nonācām Balvu muzejā, kurš izvietots bijušajā muižas klētī. Ziemeļlatgales nemateriālā kultūrvēstures ekspozīcija tapusi ar Eiropas projekta "Igaunija- Krievija- Latvija" atbalstu.
Balvu muzejā apskatījām rokdarbu izstādi ar greznām sieviešu šallēm knipelējuma tehnikā.


 Dziesmu kalnā klausījāmies katoļu maija dziedājumus, folkloras ansambļus un relaksējāmies skatoties dažādus video materiālus par latgaļu sadzīvi, dziesmām,dejām. Daži vēlējās nofotografēties pie senas latgaļu sētas.

 Pēc pusdienām Balvu muzeja kafejnīcā "Velves"devāmies uz Bērzkalnes pagasta bibliotēku. Tās vadītāja Irēna Šļakota stāstīja par labo sadarbību ar pagasta iedzīvotājiem. Apskatījām novadnieku darinātos izšūtos dvieļus, galdautus un simtgadīgā lādē glabāto Latvijas brīvvalsts karogu.


Viļakas bibliotēkā mūs sagaidīja internetlasītavas vadītājs Vilis Bukšs, zināms kā laikazīmju vērotājs, arī Viļakas ģerboņa autors. 


Vilis Bukšs aizrautīgi stāstīja par Viļakas novada vēstures eksponātiem. Izrādās, ka Viļakas bibliotēkas vēsturei ir atvēlēta atsevišķa neliela telpa.


Viļakas bibliotēkas atpūtas zāle rotājās ar sienas dekoru no daudziem krāsainiem adītiem kvadrātiņiem. Šo "musturdeķi" Viļakas 720 gadu jubilejai darinājuši reģiona bibliotēku vadītāji kopā ar savu pagastu iedzīvotājiem.
Pateikušies par stāstījumu, devāmies mājupceļā ar jaunām idejām savam darbam, guvuši spilgtus  iespaidus no redzētā un arī labi atpūtušies.
Novēlu, lai arī jums, emuāra lasītāji, saulīte rotā visu vasaru!
Ināra Svilāne

P.s.Ināras Svilānes un Regīnas Volkovas foto