2011. gada 28. febr.

Sveicam Anitu Dakuli

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O.Vācietis/
Mīļā Anita!
Mēs Tevi no sirds sveicam ar Tava lielā dzīves sapņa piepildīšanos-Biznesa vadības koledžas absolvēšanu un personāla speciālista kvalifikācijas veiksmīgu iegūšanu!
Novēlam, lai ilgi un cītīgi krātās zināšanas būtu noderīgas ikdienas darbā ar lasītājiem un tālākā profesionālā izaugsmē!
Darba kolēģes

2011. gada 25. febr.

Позволь и помоги...

Ināras Svilānes foto
Павел Плотников
Бессилие вошло, его не отмести.
И не во сне оно, а наяву...
К Нему взываю: Господи, прости!
Дай силы мне остаться на плаву.
Дай силы жить
в реальности суровой,
не дай уйти
в несбыточный мираж,
не впасть в объятья
ярости бредовой,
перешагнуть бездарности кураж.
Не дай озлобиться сознанию,
и не позволь душою очерстветь.
Позволь почувствовать
от истины сияние,
и помоги достойно умереть!

2011. gada 24. febr.

Мои перекрёстки

Ināras Svilānes foto Павел Плотников
МОИ ПЕРЕКРЁСТКИ
Перекрёстки дорог...
Сколько вас на пути?
Сосчитать..., да не смог,
мне вас все не пройти.
Паутиной легли,
в ней, как в книге, читаю...
Вижу хутор вдали,
кто живёт там? Не знаю.
Может, Пётр - старик
век на нём коротает;
может, Питер - лесник
здесь с семьёй проживает.
Дальше вижу леса
и просторы полей.
И манЯт небеса
в край берёз, тополей.
А с дороги внизу,
вижу, лентою вьётся,
омывая лозу,
речка - Малтой зовётся.
Встань с зарёй и встречай
солнца первые блёстки -
о Латгальский мой край,
то - мои перекрёстки!...

2011. gada 23. febr.

Я благодарен...

Ināras Svilānes foto
Павел Плотников
Я благодарен Вам!
Галине Петровне Маслобоевой,
с чьей лёгкой руки мои
незамысловатые стихи
увидели свет.
Я благодарен Вам! И пусть воспоминанием звучат мои бесхитростные строки,что оставляю Вас в моём сознании - я Ваши не забыл уроки! Вы дали жизнь моим стихам, порой сырым, но искренним и чистым. Я вижу небо солнечным, лучистым, за что всегда и благодарен Вам! Я благодарен Вам за то, что есть на свете такие люди, любящие мир. Они всегда живут в моём сюжете, как признак красоты и как её кумир. Вы не даёте всплеска тем словам, которые нечаянно обидят. Я знаю - люди это видят. За всё за это благодарен Вам!

2011. gada 22. febr.

Emuāra apmeklētāju ievērībai

Sakarā ar dzejnieka Pāvela Plotņikova lielo dzīves jubileju, tuvāko pāris nedēļu laikā katru dienu emuāra lappusēs tiks publicēta autora dzeja. Lasiet, vērtējiet un rakstiet savas atsauksmes!
Павел Плотников
Задавайте вопросы... Задавайте вопросы свои,
Я отвечу.
И друзья, и враги…
Загораются свечи…
Задавайте вопросы свои.
Я сегодня могу,
всё могу – я в ударе!
И про жизни пургу
–память всю берегу,
и о доброй гитаре…
То, что мимо прошло,
и что в сердце осталось,
даже если и малость,
но, во мне, - не ушло.
Задавайте вопрос,
я сегодня отвечу
и про грусть, про любовь,
и про первую встречу…
Я от вас не бегу,
я сегодня ответить могу!

22.02.2011

Veltījums Pāvelam

Alita Svilāne
KAS TEIC?
Kas teic, ka gadi plecus liec?
Tie nāk ar gudrības kausu
Un pa malkam reizēm mums sniedz,
Bet neļauj to iztukšot sausu.
Kas teic, ka gadi sejā dzen vagas?
Tie grib, lai sapņot mēs prastu
Un peldēt bez bākas
Uz nezināmu krastu.
Kas teic, ka gadi matos sniegu sēj?
Tie acīm liek smaidīt,
Dusmas savaldīt spēj
Un iemāca gaidīt.
10.02.2011.

2011. gada 21. febr.

Dzejniekam Pāvelam Plotņikovam

Betija Berga
Dzeltenu saullēktu uzmodināti Vārdi
nakts zvaigznēm un vējiem sapītās krēpēs
Kā kumeļi stipri
cerību apkalti.. dābolaini balti.. rūsgani brūni ..
neganti asi.. melni un sirmi
Steidz tev pa priekšu pa domu tuksneša stepēm
metot sejā smiltis
kas kaltušās lūpās izkūst sāls graudos
veldzes izmisumā sauktos
Tad mirkļos pie miglas vārtiem sieti
tie nedaudz atpaliek
krītot akmeņiem aukstiem un cietiem pie naidnieku pilīm
un debesis skrāpējošiem sirds neesamības mūriem
Vētru plosītās drēbēs dvēseli kailu un trauslu
mātes rokām lietū mazgātos baltos kreklos
iesilda.. iepukst.. iedod
pasaules bodēm ne tirgot .. ne mainīt
bet just
Vārdi Tavi
upē nomazgā plaukstas
sasnieg ievziedu paklājos.. vasaras dardedzēs austos
pie mīļotās kājām
paliek vien mirkli.. vien sekundes daļu
tad taureņiem aizlido debesīs augstās
zilu pureņu iedomās vientuļi ilgotās.. nesaprastās
meklē vienīgo.. patieso.. solīto zemes malu..
paliek kaijas kliedzienā..krastā..
vārdi blakus tev
tu blakus vārdiem
divi ne šķiramie.. ne dalāmie
pasaules savādie..
Vārdi Tavi un Tu

Pāvels Plotņikovs-jubilārs

22.februārī skaistu dzīves jubileju svinēs mūsu pilsētas iedzīvotājs Pāvels Plotņikovs. Viļānieši viņu ļoti labi pazīst un ciena gan kā dzejnieku, gan vokālā ansambļa dalībnieku un solistu, gan arī kā aktīvu, enerģisku cilvēku. Kaut arī dzimis, audzis un skolojies tālu prom no šejienes, tomēr mūsu mazo pilsētiņu Pāvels dziļi sirdī uzskata par savējo. Mīlestība pret Viļāniem, apkārtni un cilvēkiem, pret savu ielu un nelielo upīti Maltu izskan ne vienā vien Pāvela Plotņikova dzejolī. Ciešas saites viņam ir izveidojušās ar mūsu bibliotēkas kolektīvu. Pāvels ir ļoti erudīts, radošs cilvēks ar plašām interesēm.Viņš ir allaž kopā ar mums, vārdu sakot savējais. Daudzi skaisti un interesanti publiski pasākumi pēdējā gadu desmitā ir tapuši, pateicoties Pāvela ierosmei,iniciatīvai un aktīvai līdzdarbībai. Mums ir prieks un liels gandarījums arī par to, ka visas 4 autora dzejas grāmatas savus atvēršanas svētkus ir piedzīvojušas mūsu telpās.
Pāvel! Lai Tava enerģija ir neizsīkstoša, lai veselība ir stipra un lai daudzas nākotnes ieceres izdodas piepildīt! Bibliotēkas kolektīvs

2011. gada 11. febr.

Kad tu mīli kādu...

Ināras Svilānes foto
Valentīndienas svinēšanas tradīcijas pasaulē iedibinātas jau krietni sen-18.gadsimtā. Ar katru gadu šie svētki kļūst populārāki arī Latvijā, īpaši jauniešu vidū.
Tā kā visu mīlētāju diena nupat jau būs klāt,mūsu bibliotēkas bērnu nodaļas darbinieces Ināra Zepa un Ināra Mičuliša ir sagatavojušas saistošu stāstījumu 4.klases skolēniem par šo svētku vēsturi, paražām, emblēmu un dažādiem paņēmieniem, kā pārsteigt savus draugus un tuviniekus 14.februārī.Bērnu nodaļas abonementā, tematiskās pēcpusdienas "Tu esi mans cilvēks ar visu..." norises vietā, mūsu kolēģes ir "izaudzējušas "brīnumainu mīlestības koku ar sakuras ziediem un sārtām Valentīndienas sirsniņām, uz kurām ir uzrakstītas dažādu vecuma un dažādu valstu bērnu pārdomas par mīlestību. Katrs skolēns pasākuma beigās izvēlējās savu sirsniņu un nolasīja uz tās uzrakstīto sentenci. Tie bija sava veida novēlējumi visiem klātesošajiem , kuri rosinās aizdomāties par šo skaisto jūtu dziļāko jēgu.
Lūk, viens no tiem- "Mīlestība ir tad, kad tavs kucēns tev laiza seju pat tad, ja tu atstāji viņu vienu uz visu dienu"(Mērija Anna ,4 gadi).
Vai arī-"Ja tu gribi iemācīties mīlēt labāk, tad tev jāsāk ar cilvēku, kuru tu ienīsti"(Nikija, 6 gadi).
Apbrīnojami, cik precīzi šie mazie bērni ir uztvēruši mīlestības sūtību uz Zemes!
Valentīndiena ar savu ārējo spožumu atnāks un ātri aizies.
Mīlēsim viens otru katru dienu un vienkārši būsim laimīgi!
Anda Skrindževska