2016. gada 31. maijs

Kvēl magoņu ugunskurs Ivetas dzejā


Iveta Dimzule

Saules glāstos atvēries,
Magoņu ugunskurs kvēl.
Viņš īrisus apskauj,
Viņš samtenes sedz,
Pa laikam lūkojas
 Debesu akā.
Tas pasmeļ tur
Plašumu, drosmi,
Tas pasmeļ tur
 Skurbumu ziediem...
Īsu brīdi kā apreibis kvēlo
Magoņu ugunskurs tavs.


Par akmeni būt!

Par akmeni būt,
Kur sīksta pīnija aug.
Par akmeni būt,
Līdzēt cipresei debesīs skriet,
Siltumu sakrāt un pamazām atdot.
Par akmeni būt,
Kurš mirušu miesu glabā un sveic,
Skaidru ūdeni dzemdē un skauj.
Par akmeni būt,
Kurš sargā cilvēkam gaitu,
Iet līdzi, kad būvējams ceļš.
Par akmeni būt, 
Olīves auklēt, atstarot vīģēs,
Vīnogas sulīgas izaudzēt spēt.
Par akmeni būt,
Kurš saulainās makijas dunčos
Satver sauli un lustīgu garu.
Par akmeni būt,
Kurš mežrozes auklē.
Par akmeni būt,
Koku skeletus saudzīgi šūpot,
Par svētīgu namu cilvēkam tapt.

P.s. Autores fotogrāfijas 

2016. gada 26. maijs

Divi saistoši pasākumi vienā nedēļā


Divi neparasti pasākumi, divas interesantas tikšanās, divas radošas un erudītas personības mūsu bibliotēkā pagājušās nedēļas otrajā pusē...
 19. maijā literārajā pēcpusdienā "NE CEPTS, NE VĀRĪTS" mūsu apmeklētājiem bija iespēja tikties ar viļānieti Ivaru Matisovu, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas un Daugavpils Universitātes pasniedzēju, kurš brīvajā laikā raksta dzeju, esejas, fotografē un nodarbojas ar tūrismu.


 Tiem, kuri nebija klāt, droši vien radīsies jautājums: "Kāpēc tāds nosaukums?"
Kādreiz Vissavienības pionieru organizācijā (starp citu tieši 19. maijā tā svinējusi savu dzimšanas dienu, kā atceras I.M.) bija tāds sauklis-"Esi gatavs"-"Vienmēr gatavs!" Sakarā ar to, ka  līdz šim nav iznācis neviens viņa dzejas krājums iespiestā veidā, tad nu šo savu literāro pieredzi par gatavu viņš vēl nevarot nosaukt- tā paskaidroja mūsu viesis. Tātad jāsakot vien kā  parunā- "ne cepts, ne vārīts".
 Savukārt, atgādināšuka vārds "pionieris" tiek skaidrots kā jaunatklājējs, jaunu ideju nesējs. Un šādā nozīmē tas noteikti  ir attiecināms uz Ivaru Matisovu, kurš ir daudz ceļojis, piedalījies dažādos pasākumos, projektos.

 Pasākuma gaitā vairākkārtīgi tika lasīta dzeja gan paša autora izpildījumā, gan arī ikviens no klātesošajiem nolasīja kādu no viņa dzejoļiem izlozes kārtībā, izteica savas izjūtas un asociācijas.
Ieskatam- dažas Ivara Matisova dzejas rindas

Sliedes sliedes
Paralēlas sliedes
Elementāri komentāri
Vilciens vilcinās

Zirgi zirgojas
Zirgastēs
Dābolainas bantes
Zviedz

Klusu!
Četri vēji aizvējā
Atpūšas pēc vētras...

Autors dalījās arī savā lasītāja pieredzē, iesakot pasākuma apmeklētājiem viņaprāt ļoti interesantas grāmatas.
Bija daudz humora , bija arī daudz vērtīgas informācijas un  faktu materiāla.


 Lasītavā joprojām ir aplūkojama autora izstāde, kura  sastāv no trijām daļām. Viena no tām atspoguļo lingvistisko ainavu, par kuru tika plaši runāts  un daudz  slaidu rādīts . 

Kas ir nātre?Kā mēs vērtējam šo sētmalēs vai grāvmalēs tik bieži sastopamo augu!?
Izrādās, ka nātre ir spēcīga Saules enerģijas uzkrājēja. Nātre silda aukstumā, dod vēsumu karstumā, ir neatsverams palīgs dziedniecībā un pat kosmētikā. Ikviens, kurš 21. maijā apmeklēja derīgo padomu stundu "VISS NO NĀTRĒM", guva vērtīgu pieredzi.

 Pasākumu vadīja projekta "Saules nātre" vadītāja Anita Kairiša. Bija iespēja nogaršot sviestu ar nātru pulvera piedevu, uzzināt interesantu ievārījuma recepti, piedalīties  nātres šķiedras visai darbietilpīgajā iegūšanas procesā, iegādāties ziepes un saņemt daudz vērtīgu padomu. Viss notika  brīvā, nepiespiestā gaisotnē.
Anitai Kairišai nākotnes plāni visvairāk saistās tieši ar nātres pavediena iegūšanu un apstrādi, lai no tā varētu gatavot aproces, jostiņas un ļoti iespējams, ka arī uzaust nātru kreklu. Nu gluži kā visiem zināmajā pasakā par meža gulbjiem.

 P.s. Ināras Svilānes un Zelmas Tučes fotogrāfijas.

2016. gada 13. maijs

Ievziedu laikā


Maruta Avramčenko
TAKA GAIL BALTA

Gaiss mums apkārt un viss
Pilns ar rasotiem ievu zariem,
Bet noslēpumaini uzplaukuši ziedi-
Vēl maigāki un vēl sudrabotāki
Zaru vēdekļiem svaidās.

Kuplās kupenu muguras
Pavērstas pret sauli
Arvien skaistāk un skaistāk,
Arvien skaistāk
Un lieliskāk...

Ziedošai pasaulei stāvam mēs vidū.
Spoža gaisma iespīd dvēselē-
Re, taka gail balta
Kā dvēsele ar visām rētām.
Vai mums vairs nav ko sacīt,
Ko lai darām? 
06.05.2016 

P.s. Ināras Svilānes foto