2016. gada 22. nov.

Sveicam Zelmu Tuči
"Paņem savu balto sapni,
Kad tu jaunu dienu sāc,
Baltu ceļu aiziet rūpes,
 Baltu ceļu atnāks prieks"
(Ā. Elksne)


Sirsnīgi sveicam mūsu bibliotēkas vadītāju Zelmu Tuči
sakarā ar piešķirto nomināciju "LABĀKAIS DARBINIEKS- 2016". 
Novēlam daudz radošu domu, daudz jaunu, interesantu ideju un lai pietiek spēka un iespēju tās piepildīt!
Kolēģes

2016. gada 21. nov.

Mīlēsim Latviju!

MARGARITA KROLE

 Mīlēsim Latviju!
Kur spožais Auseklis debesu jūrā mirdz,
Un dzērvju kāši pamalēs sauc.
Kad zvanu skaņās dzirdama klusuma vara,
Karogi mastos sarkani baltie
Liek apjaust- šeit Dzimtene mana.

 Mīlēsim Latviju!
Ar sniegpārslas maigumu,
Kas pieskāries vaigam manam,
Ar stārķi balto pagalmā savā,
Kur darba tikums piepilda dzīvi
Un noticēt liek- mēs varam paši būt!

  Mīlēsim Latviju!
Ne tikai novembrī, kad tā dzimusi,
Ne tikai tad, kad tā skatienam zudusi,
Kad svešā mēlē ik rītu ir jāsatiek,
Kur tālos liedagos saulrieti citādi.
Mīlēsim Latviju septembrī, decembrī, martā,
Mīlēsim Dzimteni, jo citādi nevaram būt!


2016. gada 14. nov.10. novembrī mūsu bibliotēkas bērnu nodaļā tika rīkota dzejas pēcpusdiena mazajiem lasītājiem "Ko dara runcis Francis". Tā bija veltīta populāram dzejniekam Uldim Auseklim, bērniem tik iemīļoto literāro varoņu Kurmīša, runča Franča, minces Munces autoram .Viļānu vidusskolas 3. a klases skolēni ar lielu interesi noklausījās literāros lasījumus. Bija arī lieliska iespēja izņemt šī autora grāmatas uz mājām.