2009. gada 30. nov.

Radošās kopas otrais saiets

20.novembrī radošā kopas "Atļaujies ienākt"dalībnieki pulcējās uz kārtējo tikšanos .Draudzīgā gaisotnē izvērsās spraigas sarunas, skanēja jaunākā dzeja , kā arī dzima ideja 11.decembrī rīkot literāru pasākumu plašākam klausītāju lokam. Sakarā ar to,ka ir sācies skaistais Adventa laiks, autori dzejas formā dalīsies savās garīgajās pārdomās un izjūtās.
Priecēja arī tas,ka autoru pulciņam ir pievienojusies jauna dalībniece- studente Liene Kukaine.Viņa nolasīja vairākus savus dzejoļus,kā arī dziedāja pašas sacerētas dziesmas.
Aicinām visus dzejas mīļotājus apmeklēt literāro pēcpusdienu "Nes gaismu dvēselē" , kas tiks rīkota tieši priekš jums šī gada 11.decembrī plkst. 16.00 bibliotēkas lasītavā!

2009. gada 25. nov.

Advents-gaidīšanas un cerību laiks

Pavisam drīz pirmā Adventa svētdiena. Gaišu svētku noskaņu šajā klusajā pārdomu un gaidīšanas laikā mums palīdzēs radīt sakopta māja, degošu sveču liesmiņas un labvēlība citam pret citu.
29.novembrī baznīcās tiks svētīti Adventa vainagi un svinīgi iedegta pirmā svece. Bieži tiek jautāts, ko simbolizē šīs četras sveces vainagā.Kāds sens nostāsts vēstī:
...Reiz,kad uz Adventa vainaga dega četras sveces un baznīcā bija ļoti ļoti kluss, varēja dzirdēt,kā sveces sarunājas.
Pirmā nopūtās un teica: "Mani sauc MIERS. Mana gaisma gan deg, bet cilvēki aizvien karo. Viņi mani pat necenšas ievērot."Šīs sveces liesmiņa kļuva aizvien mazāka, līdz beidzot nodzisa.
Otrā svece noplīvoja un teica: "Mani sauc TICĪBA. Arī es jūtos lieka zemes virsū. Cilvēki nevēlas zināt par Dievu. Manai liesmai vairs nav nozīmes." Pēkšņi baznīcā sāka vilkt caurvējš un nopūta otro sveci.
Klusi un skumīgi sāka runāt trešā: "Mani sauc MĪLESTĪBA.Man trūkst spēka, lai es tālāk degtu. Cilvēki, aizrāvušies paši ar sevi, aizmirst par mīlestību". Un svece nodzisa.
Pēc brīža baznīcā ienāca bērns. Viņš paskatījās uz nodzisušajām svecēm un teica: "Bet jums taču jādeg!"
Tad ierunājās ceturtā svece: " Nebaidies! Tik ilgi, kamēr degšu es, mēs varēsim no jauna aizdedzināt pārējās sveces, jo esmu CERĪBA."
Mīļie emuāra apmeklētāji!
Lai jums cerīgu pārdomu un garīgu atklāsmju pilns ir Kristus gaidīšanas laiks!
Plašāku informāciju par Adventu un Ziemassvētkiem varat saņemt, apmeklējot mūsu bibliotēku. Mēs jūs gaidām!

2009. gada 17. nov.

Ideju foruma bibliotēka piedāvā...

Svarīgs notikums interneta pasaulē. Latvijā ir atvērta plašākā un brīvi pieejamā interneta bibliotēka.Tā ir zināšanu krātuve visos iespējamos formātos.Bibliotēka ir orientēta uz skolēnu,studentu un pasniedzēju vajadzībām, tomēr jebkurš interesents var kļūt par tās lietotāju.Jums tiek piedāvāti vairāk nekā 5000 latviešu un pasaules autoru darbu dažādās zinātņu nozarēs,videoieraksti-Latvijas augstskolu lekcijas, izrādes, koncerti, dokumentālās filmas,virtuālās izstāžu zāles ar simtiem gleznu reprodukciju,audiolasījumi.Ērti izmantojama, un ikviens lasītājs var aktīvi piedalīties tās izaugsmes procesā. Šis apjomīgais un daudzveidīgais informācijas avots būs pieejams katram, kurš vēlēsies kļūt par bibliotēkas www.e-bibliotēka.lv reģistrēto lietotāju.Reģistrēties var mūsu pilsētas bibliotēkas lasītavā.
Anda Skrindževska

2009. gada 10. nov.

Atļaujies ienākt

Šī gada 23.oktobrī bibliotēkas lasītavā pulcējās Viļānu novada un pārnovada radošie cilvēki ar nolūku izveidot kopu, kuras dalībnieki sanāktu kopā reizi mēnesī. Uz pirmo tikšanos bija atnākuši Iveta Dimzule, Betija Berga, Līvija Liepdruviete, Pāvels Plotņikovs un Bruno Baronskis. Spraigās diskusijās dzima radošās kopas nosaukums "ATĻAUJIES IENĀKT". Sveču gaismā un savstarpējā sapratnē katrs no klātesošajiem lasīja savu dzeju, apmainījās viedokļiem un komentāriem, sprieda par to, kā šajā grūtajā krīzes laikā saglabāt un vairot mūsu mazās pilsētiņas garīgās un kultūras vērtības. Mīļie (tuvu un tālu esošie )viļānieši! Ja jūs mīlat dzeju un nodarbojaties ar literāro jaunradi, atrodiet laiku un atļaujaties (uzdrīkstaties) atnākt nākamajā tikšanās reizē,kura būs 20.novembrī plkst.17.00. Tiem,kuri ir tālu no dzimtās pilsētas,piedāvāju iespēju piedalīties radošās kopas darbībā,publicējot savus dzejoļus un komentārus mūsu emuārā. Savus literāros darbus varat sūtīt man uz e-pastu: andina32@inbox.lv. Mēs jūs gaidām!
Anda Skrindževska

Kozlovu ģimenes dāvinājums

Cienījamie lasītāji!
Ja jūsu mīļākais žanrs ir piedzīvojumu literatūra,tad noteikti apmeklējiet mūsu bibliotēkas abonementu 16.un 17.novembrī. Viļāniešu Kozlovu ģimene mums ir uzdāvinājusi savu apjomīgo detektīvu kolekciju. Jūs gaida populāru krievu rakstnieču D. Doncovas, D. Kaļiņinas un T.Lugancevas pēdējos gados Krievijā izdotie romāni.
Savukārt lasītavai Olga Kozlova ir dāvājusi pazīstamu jauniešu žurnālu "Cosmopolitan" un "Glamour"2006.,2007.,2008. un 2009. gada laidienus.
Anda Skrindževska