2018. gada 24. okt.

SARKANS. BALTS. SARKANS jeb vēlreiz par izstādi

Viļānu pilsētas bibliotēkā līdz 20.novembrim apskatāma rokdarbu izstāde “Sarkans, balts, sarkans”. Izstāde ir veltījums Latvijas simtajai dzimšanas dienai.
Bibliogrāfe Anda Skrindževska pastāstīja: “Ideja par šādu izstādi radās pirms gada. Mēs, bibliotēkas darbinieki, uzrunājām gan viļāniešus, gan citu novadu cilvēkus. Valsts spēks ir vienotībā, tāpēc vēlējāmies skaistā izstādē apvienot pēc iespējas vairāk mūsu zemes iedzīvotāju caur viņu veikumu. Uzrunātie viļānieši atsaucās visi. Darbi ir augstā līmenī, katrā darbā iespējams sajust cilvēka sirds siltumu, labās domas, ko viņš veltījis Latvijai. Rokdarbus veidojuši gan mazi bērniņi, gan solīdu gadu īpašnieki. Gandrīz puse darbu pieder Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, skaisti darbi arī Bērnu un jauniešu centra vizuālās mākslas pulciņa dalībniekiem. Varbūt īpaši var uzteikt zēnus, piemēram, Denisu Nadzežņikovu, Georgiju Samuilovu – viņiem ir ļoti rūpīgi veidoti darbiņi.”
Ekspozīcijā ar neparastu smalkumu izceļas biedrības “Iedvesma plus” darinājumi.
Piedalījušies arī 10 individuālie rokdarbnieki. Innai Jukko pieder boho(hipiju) stila brošas, kaklarotas. Rita Kromāne noaudusi sedziņu no plastikāta maizes iepakojumu maisiņiem, kuri ir izstādes koncepcijai atbilstošajās krāsās.

 Lidija Urtāne notamborējusi ļoti gaumīgus trauku paliktnīšus.
“Izstādē skatāmi darbi dažādām gaumēm. Ir plecu lakati, rokassprādzes, pulsa sildītāji, matu rotas, adatu spilventiņi, apsveikumi. Visu nemaz nav iespējams nosaukt. Liels gandarījums par cilvēku atsaucību, prieks par to, ka izaicinājums tika pieņemts, un ar šo izaicinājumu rokdarbnieki veiksmīgi tika galā. Radīt un realizēt ideju tikai noteiktās krāsās nav viegli un vienkārši. Prieks par cilvēku izdomu, prieks par rūpību. Prieks, ka cilvēki iedvesmojas viens no otra. Liels gandarījums, ka izstāde cilvēkiem patīk. Piemēram, kādu dienu ito atnāca apskatīties bērnudārza audzēkņi. Un pēc tam daži no šiem bērniem veda savus vecākus uz izstādi, lai viņi arī redz rokdarbnieku dāvanu valsts lielajā jubilejā. Nāciet, gūstiet spēku sirdij! Latvijas karoga krāsas, to īpašais siltums sasilda katru dvēseli un aicina iegriezties izstādē vēl!” aicina Anda Skrindževska.

Iveta Dimzule

Autores fotogrāfijas

2018. gada 22. okt.

LATVIJAI PAR GODU
No 17. oktobra līdz 20. novembrim par godu Latvijas simtgadei mūsu bibliotēkas pasākumu telpā ir eksponēta plaša radošo darbu un rokdarbu izstāde "SARKANS. BALTS. SARKANS". Gandrīz gada garumā tapa šie darbi, kurus gatavoja gan pieaugušie, gan bērni, gan organizācijas, gan arī atsevišķi rokdarbnieki. Prieks par katru eksponātu, jo ikviens no tiem apliecina autoru mīlestību uz savu dzimto zemi.

Latvijai- 100... Lai šie svētki ienāk ikvienā mājā ar siltumu, uzticību, cerību un lepnumu par piederību šai skaistajai zemei!
Apmeklējiet mūsu izstādi!

2018. gada 3. okt.

MEITĀM

Radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībniece Iveta Dimzule dzejas pēcpusdienā "Pieskāriens dvēselei" ar savu dzejoli "Meitām" dziļi skāra klātesošo vissmalkākās dvēseļu stīgas. Šīs dzejas vārsmas, emocionāli piesātinātas ar autores personīgajiem pārdzīvojumiem, ļāva ikvienam ieskatīties vienas stipras dzimtas vairāku paaudžu likteņos, vienlaikus izdzīvojot visas mūsu tautas vēstures smagākās lappuses vairāk kā 100  gadu garumā. 

Iveta Dimzule
MEITĀM
Tu pasmel ūdeni no vec-vecmātes akas...
Dzied akas vinda tā,
kā dziedāja pirms gadiem simts un
mazliet vairāk,
kad veldzi meklēja šeit tava vec-vec-
vecmāmiņa Zuze.
Pār zemi piektā gada uguns lija, vec-
vec-vecmāmiņa Zuze
Baltus autiņus baļļiņā mērca- viss
ūdens dvašu gaidīja.
Laiks savas nītis vilka, tas zemes rētas
klusām sedza,
Tik debesis caur asinīm pēc elpas
tvēra...
Klaudz ložmetējs, un lielgabali raud,
kad ļaužu miesu iesāk rīt.
Tik vec- vec- vecmāmiņa Zuze smeļ
atkal ūdeni no akas,
lai baltu putru katlā aust...
Un atkal balta saule rētas dzēš,
 viss aug, viss zaļo, dzied.
Pār sētas slieksni tava vec- vecmāte
Antoņina kāpj,
Šeit balto plīvuru no viņas galvas
pusnakts zags...
Smeļ ūdeni no akas vec- vecmāte,
darbs darbu dzen.
Nāk bērni pasaulē, tev vecmāmiņa
dzidrā aprīlī ir klāt.
Tik debesis pēc asinīm jau atkal tver...
Pie tavas vec- vecmātes akas
nāves bailes kaklu slaista.
Rīb kara mašīna, sēj nāvi pļavās,
tīrumos un sētās,
Tik akas veldzi visi pieprasa
un ņem,
Pat maizes kumosu un siltu segu
no sētas projām rauj.
Laiks atkal savas nītis velk, tam gaita
sava,
Ir kādu gadu bagāts galds, 
un bada roka reizēm pieklauvē.
Tad sivēns jāpaslēpj starp malkas grēdām,
tad savā grāvī jāzog siens.
Tad vienu kleitu trijas māsas dala,
uz trejiem brāļiem zābakpāris viens.
Aiz mājas sešās rindās ābeles,lai
katram bērnam kārums tiek,
septītā...
Tā septītā aug debesīs, kur Pēterītis
maziņš gāja...
Es, meitiņ, nezinu, vai mēs to visu
 izturētu...
Mēs šodien esam mūsu stipro senču
dēļ, un varam veldzi
vec-vec-vecmāmiņas akā rast.
Tu pasmel ūdeni no vec- vecmātes akas,
Dzied akas vinda tavu senču balsīs,
Tu viņiem visiem šodien elpu dod.

2018. gada augusts

P.s. Autores foto2018. gada 1. okt.

PIESKARIES DVĒSELEI

Septembris ir vasaras un rudens satikšanās laiks. Septembris- tradicionālais Dzejas dienu mēnesis, kad Latvijas ciemos, pilsētās gan šaurākā, gan kuplākā pulkā sanāk dzejas rindu veidotāji, sanāk lirikas cienītāji. Sapulcējas tie, kuriem svarīgi ļaut savai dvēselei izdzīvot radīšanas un patiesu emociju dievišķo pieskārienu sirdij.
Dzejas mēneša izskaņā 28. septembra pēcpusdienā Viļānu pilsētas bibliotēkā izskanēja literāri muzikāls pasākums "PIESKĀRIENS DVĒSELEI". To atklāja Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saksofona spēles 7. klases audzēknis Vjačeslavs Litvjakovs. Viņa izpildījumā skanēja neparasts tango, kas ļāva katram pasākuma apmeklētājam sajust gan ugunīgu liesmu, gan skaudru skumju pieskārienus. 

Dzejas rindas  skanēja radošās kopas"Atļaujies ienākt!" dalībnieku izpildījumā.
Jefrosinija Belova ļāva katram izjust izmirstošo ciemu sāpi. Autore savirknējusi vairākus dzejoļus par seno vecticībnieku ciemu- Rimši. 

Mārīte Strode savā dzejā atklāti stāstīja par to, kas šodien notiek mūsu zemītē:
"...Mazo Latviju mūsu
Kā maizes riecienu salauž
Un pārdod par centiem
Pasaules bagātiem kungiem."
Pāvela Plotņikova dzejā skanēja sirsnīgi vārdi par Latvijas krāšņo dabu un tās cilvēkiem. Īpašs mirklis šajā dzejas pēcpusdienā bija Pāvela Plotņikova dzejoļa "Pilāts" skanējums gan autora izpildījumā, gan atdzejojumā latviešu valodā.
Katra dzejas rinda, kas izskanēja pasākumā, ir autoru dvēselēs izauklēta. Betija Berga, Maruta Avramčenko, Iveta Dimzule, Natālija Jakušonoka lasīja dzeju, kas lika aizdomāties par dzīves un laika gaitu, par patiesu mīlestību, par godaprātu, ļāva katram pasākuma apmeklētājam dziļi, jo dziļi ieskatīties savās dvēselēs.
Pasākumu kuplināja sieviešu ansamblis "Sudaruški". Tā dalībnieces katru dziesmu ne vienkārši izdziedāja, bet izdzīvoja ar sirdi. Šī īpašā siržu satikšanās izjūta deva šai pēcpusdienai neparasti lielu emocionālo pacēlumu. Ne viens vien dzejnieks un pasākuma apmeklētājs vakara gaitā norausa pa kādai skaidrai asarai. tas nozīme tikai to, ka šajā pasākumā Viļānu pilsētas bibliotēkā tika izdzīvota dvēseļu saskaršanās.
Iveta Dimzule
P.s. Ināras Svilānes un Ivetas Dimzules foto