2014. gada 10. okt.

Tikai mīlestībai vien...

 Ināras Svilānes foto

Iveta Dimzule

         *****
Viss tikai viņai,
Viņai vien!
Sniegs čagans tiek
Sīks vizbuļzieds
Pār sūnām kāpj,
Un ābeļziedu putās
Nāk samta bites
Ganīties-
Viss tikai viņai,
Viņai vien!
Pār kalnu uguns
Dzirkstis līkst,
Lec vējš ar
Vārpām spēlēties,
Iet valsī asteres
Un āboli-
Viss tikai viņai,
Viņai vien!
Košs lapu virpulis
Pār miglas upēm
Tiltus bur-
Viss tikai viņai,
Viņai vien!
Viss mīlestībai,
Mīlestībai vien!