2014. gada 10. okt.

Tikai mīlestībai vien...

 Ināras Svilānes foto

Iveta Dimzule

         *****
Viss tikai viņai,
Viņai vien!
Sniegs čagans tiek
Sīks vizbuļzieds
Pār sūnām kāpj,
Un ābeļziedu putās
Nāk samta bites
Ganīties-
Viss tikai viņai,
Viņai vien!
Pār kalnu uguns
Dzirkstis līkst,
Lec vējš ar
Vārpām spēlēties,
Iet valsī asteres
Un āboli-
Viss tikai viņai,
Viņai vien!
Košs lapu virpulis
Pār miglas upēm
Tiltus bur-
Viss tikai viņai,
Viņai vien!
Viss mīlestībai,
Mīlestībai vien!

Radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieku tikšanās Viļānu pilsētas bibliotēkā.

  Paraudzīties uz priekšu.             Kā cilvēki redz savu pagātni un nākotni? Mēs nākotnē skatāmies, bet pagātnē atskatāmies. Nākotni uz...