2014. gada 21. janv.

Vienoti gaismas ceļā


         18.janvārī neaizmirstami skaistā notikumā piedalījās arī Viļānu pilsētas  bibliotēkas darbinieces: Zelma Tuče, Ināra Zepa, Ināra Mičuliša, Veneranda Zvīdriņa un Anita Dakule.
       ”Rīga 2014” programmas ietvaros notika “GAISMAS CEĻŠ” - grāmatu draugu ķēde. Daudzu tūkstošu cilvēku izveidotajā rindā gan mūsu, gan Jūsu dāvinātās grāmatas,kuras bija savāktas akcijas “Tautas grāmatu plaukts”( Īpaša grāmata – īpašā vietā) laikā, tika saudzīgi un bijīgi pārvietotas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk LNB) vecās ēkas uz jauno “Gaismas pili”.
 Grāmatu draugu ķēde ļoti pārliecinoši apliecināja Latvijas iedzīvotāju cieņu pret  kultūras vērtībām un jo īpaši pret galveno kultūras nesēju-grāmatu. Šis notikums Latvijas kultūrvēsturē manuprāt saglabāsies kā  unikāla un sirsnīga akcija, ar kuru simboliski vērām durvis jaunajai LNB ēkai.
   Pasākums mums paliks atmiņā arī kā tautu vienojošs un neaizmirstams  brīdis.
   Mums bija liela interese un patiess prieks pabūt jaunajā LNB - “Gaismas pilī”. Ļoti aizkustinoši bija  vienoties kopīgās dziesmās latgaliešu valodā, kā arī redzēt apsargus un augsti stāvošas personas pievienojamies dziesmai.Savas darbošanās laikā ar patiku vērojām kā pamazām pildās Tautas grāmatu plaukts ar Latvijas iedzīvotāju saziedotajām grāmatām.
 
     Grāmatu  draugu ķēdes dalībnieku sejas rotāja silts un draudzīgs smaids visas dienas garumā. Iepriecina arī tas, ka dalībnieku vidū bija daudz jauniešu un ģimeņu ar bērniem.
                                                                       Anita Dakule
 
P.s. Ināras Zepas un Anitas Dakules fotogrāfijas

2014. gada 20. janv.

Palūdz...

Ināras Svilānes foto
Mārīte Strode
 
Palūdz kaut vienu saujiņu sniega,
Tāda balti, balti mirdzoša.
Tāda, ka tavas acis mirdz!
Palūdz kaut vienu leduspuķi rūtī,
Tādu krāšņu, žilbinošu,
Tādu, kā viss tavā istabā viz!.
Palūdz savai satrauktai dvēselei
Vienu mirkli sirdsmiera,
Tādu klusu, klusu kā eņģeļa pieskāriens,
Tā, lai tu sadzirdi, kā priecājas tava mazā sirds!
Palūdz-
Vienu saujiņu sniega!
Vienu leduspuķi rūtī!
Vienu mirkli sirdsmiera!
Palūdz...