2016. gada 27. okt.

AktuāliCienījamie mūsu bibliotēkas apmeklētāji! 

Jūsu ērtības labad turpmāk strādāsim arī sestdienās.
Nākošajā mēnesī bibliotēka būs atvērta sekojošās sestdienās:
5. un 26. novembrī no plkst. 10.00- 16.00
Laipni aicināti! 

2016. gada 14. okt.

Tikšanās ar Vinniju Pūku un bibliotēku

Iemīļotajam bērnu grāmatu varonim lācēnam Vinnijam Pūkam šogad apaļa jubileja- 90 gadi. Jūs teiksiet- lāči tik ilgi nedzīvo. Nav tiesa- dzīvo gan!Tieši 90 gadus atpakaļ angļu rakstnieks Alans Milns uzrakstīja grāmatu( to joprojām aizrautīgi lasa bērni visā pasaulē) par Vinniju Pūku un viņa draugiem.

 Un tā oktobra mēneša  12. datumā mūsu bibliotēkas bērnu nodaļā satikās Vinnijs Pūks ar Viļānu vidusskolas pirmo klašu skolēniem. Satikās lai pastāstītu par sevi, saviem draugiem- Sivēnu, Trusīti, Ēzelīti un par to, cik aizraujoša, brīnumu pilna pasaule paveras tiem bērniem, kuri lasa Alana Milna  grāmatas.
 Mazie apmeklētāji ar interesi uztvēra katru Pūka teikto vārdu, kā arī uzmanīgi noklausījās, ko par bibliotēku stāstīja bibliotekāres Ināra Zepa un Ināra Mičuliša.
 Pie tam Vinnijs Pūks bija rūpīgi gatavojies šai tikšanās reizei un kopā ar Viļānu Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņiem   sarūpējis katram šī pasākuma dalībniekam jauku dāvaniņu- grāmatzīmi, kuru ielikt izvēlētajā grāmatā.
Bērnu atsaucība patiešām bija liela. 15 pirmo klašu skolēni kļuva par bibliotēkas lasītājiem, un visas Alana Milna grāmatiņas no izstādes tika izņemtas.
 Ceram, ka šiem mazajiem lasītājiem drīzumā piebiedrosies arī citi viņu klases biedri.
P.s. Ināras Svilānes fotogrāfijas

2016. gada 12. okt.
    Ar 2016.gada 1.novembri mainīts 

    bibliotēkas darba laiks:

Bibliotēka atvērta lasītājiem:

Darbdienās no plkst.10.00-18.00


Katra mēneša pirmajā un 

trešajā sestdienā


No plkst. 10.00-16.00

2016. gada 7. okt.

Dvēseles valoda vienoViļānu pilsētas bibliotēkas paspārnē darbojas radošā kopa “Atļaujies ienākt!”. Regulāri notiek biedru tikšanās, kad tiek lasīti jaunākie literārie darbi, kad kolēģa domās, ieteikumos tiek smelta iedvesma jauniem darbiem. Ik pa laikam tiek organizēti arī plašāki pasākumi.
5. oktobrī bibliotēkā notika literāri māksliniecisks pasākums “Dvēseles valoda”, uz kuru pulcējās gan literāti, gan Viļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kas pedagoģes Maijas Podniekas vadībā vairākus mēnešus veltīja dzejas ilustrāciju veidošanai. Jauno mākslinieku darbi pārsteidza ar rūpību, krāsainību. Dzejniekus īpaši priecēja katra jaunā mākslinieka patiesā iedziļināšanās literārārajā darbā paustajā idejā. Pasākumu kuplināja arī Viļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu muzikālie sveicieni.
 Pasākumu atklājot bibliogrāfe Anda Skrindževska teica, ka šis pasākums, kurā veiksmīgi savijas divi lieli mākslas veidi- vizuālā māksla un dzejas māksla, ir apliecinājums tam, ka dvēseles valoda spēj patiesi uzrunāt citu dvēseli, spēj iedvesmot otru cilvēku radīšanas brīnumam.
Radošās kopas dalībnieki pieteica viens otru veltot dzejas rindas, kas raksturo šo literātu. Bija patīkami dzirdēt, cik daudz pozitīvā dzejnieki viens otrā saskata. Katrs literāts lasīja tos dzejoļus, kam izveidotas ilustrācijas. Tas bija neparasti – dzirdēt vārdus un reizē redzēt tos arī redzēt ar jauno mākslinieku acīm.
 Pasākuma nobeigumā bibliotēkas vadītāja Zelma Tuče izteica domu, ka šī skaistā izstāde ir apliecinājums tam, ka dvēseles valoda spēj vienot dažādu paaudžu cilvēkus. Viņa pateicās gan dzejniekiem, gan jaunajiem māksliniekiem. Darbu ilustrāciju veidošanā bija ieguldījuši: Ēriks Stirāns, Laura Desaine, Lāsma Rukmane, Aleksandra Sirjaka, Kristīne Zeimule, Mārtiņš Putniņš, Edīte Meikulāne, Kaspars Pigaškovs, Marita Vulāne, Anna Aksjonova, Edvards Brencis, Karīna Nadežnikova, Elizabete Boļšakova, Alens Ornicāns, Anželika Laizāne.
Dzejniece Betija Berga izteica domu par to, ka Viļāniem tagad ir iespēja izveidot respektablu prezentācijas materiālu, apkopojot jauno mākslinieku ilustrācijas un dzeju kopīgā izdevumā.
Pasākums sniedza daudz pozitīvu emociju visiem iesaistītajiem, katram pasākuma apmeklētājam. Prieks arī par to, ka radošajai kopai pievienojās jauna literāte Evelīna Visocka no Riebiņu novada.
Dzejniece Mārīte Strode Varakļānu novada muzeja darbinieku vārdā visus literātus aicināja uz pasākumu, kas notiks 29.oktobrī, tādēļ atvadoties literāti teica: “Uz tikšanos Leģendu naktī Varakļānu pilī!”


Iveta Dimzule
Fotografēja Zelma Tuče