2023. gada 11. janv.

Radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieku tikšanās Viļānu pilsētas bibliotēkā.

 Paraudzīties uz priekšu.

            Kā cilvēki redz savu pagātni un nākotni? Mēs nākotnē skatāmies, bet pagātnē atskatāmies. Nākotni uztveram kā ceļu, kā iespējas. Par nākotni jārūpējas. Vajadzīgi labi draugi, jo kopā doties ceļā ir vieglāk un drošāk. Lai dzīves ceļā mēs skatītos plaši, jārūpējas par zināšanām, kuras arvien papildinām. Jāinteresējas par to, kas notiek apkārtējā pasaulē, jāpēta pasaules kultūras, mākslas, zinātnes aktualitātes. Tikai tā nākotnes ceļš kļūst aizraujošs un vērtīgs.

            Lai saplānotu 2023. gada aktivitātes Viļānu bibliotēkas paspārnē, janvāra sākumā kopā sanāca radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieki un bibliotēkas darbinieki. Vispirms pievērsāmies savas darbības pagātnes mirklim – lasījām dzeju no mūsu kopas Latvijas 100-gadei veltītās grāmatas “Dvēseles valoda”. Un tad jau – skats nākotnē! Iepazināmies ar Līvijas Liepdruvietes jauno dzejas grāmatu “Laimes laiks”. Runājām par to, cik daudz cilvēkiem dod mitoloģiskā domāšana, cik svarīgi ik pa laikam pārskatīt teikas un pasakas par dzimto pusi. Teikas, pasakas – sakarību un vēstures skaidrotājas vieglā valodā. Protams, spriedām par klimata pārmaiņām, ko piedzīvojam. Mēs nesaudzīgi izmantojam dabas resursus, tamdēļ pasaules ierastā kārtība mainās ne uz labāko pusi.

Pievērsāmies šī gada Latvijas putnam – lakstīgalai. Pelēks, necils putniņš, kurš pasaulei nemaz tik viegli nav ieraugāms, bet cik neparastas ir šī putniņa dziesmas! Vilkām paralēles ar cilvēku pasauli – kāds cenšas “uzlekt laktā” un pilnā galvā apkārtējiem klāsta, cik viņš ir unikāls! Bet ir arī tie, kuri veic savu darbu bez Jērikas bazūnes rokā, jo zina - dzīvo tikai patiesās vērtības. Kopas dalībniece Evelīna Visocka nebija klāt tikšanās reizē, bet iesūtīja savu ideju par sadarbību ar Viesītes puses literātiem, ko varbūt varētu organizēt literārā piknika veidā.

Un tad! Kādā mirklī pie tikšanās dalībniekiem ieradās… Salavecītis! Protams, bija jānorunā dzejolis, jādzied vai jādejo, lai tiktu pie glītas un vērtīgas dāvanas. Šī pieskaršanās bērnībai dāvāja daudz pozitīvu emociju. Pēc tam notika arī zīlēšana. Ne ierastā, bet īpaša – zīlēšana ar latvju rakstu senajām zīmēm. Arī modernās Taro kārtis mums visiem stāstīja ko pozitīvu par notikumiem 2023.gadā.  Un kur tad vēl foto sesija ar Salavecīti! Tēja, kafija, neparasti gardi pīrāgi. Sirsnīgas sarunas par ikdienas un dzejas dzīves notikumiem sasildīja dvēseli katram klātesošajam. Kā Jefrosinija Belova teica: “Dvēsele atpūtās, uzlādējos ar sirsnību un labestību, kurā viens otru ieskāvām! Šādas tikšanās – garīgs un intelektuāls stiprinājums.”

Lai arī jaunāko laiku ticējums, bet viss, kas veicina pozitīvās enerģijas vairošanu, ir vērtība. Tikšanās izskaņā mēs iededzām brīnumsvecītes. Kamēr tās deg, jāiedomājas vēlēšanās. Piepildās tās, kuras ir viskarstākās un vispatiesākās vēlēšanās. Mūsu vēlēšanās? Par mieru… Par mierīgām debesīm mūsu Tēvzemē un visās kara plosītajās zemēs. Lai uzvar saprāts!

Iveta Dimzule. 

2023. gada 9. janv.

Grāmatu saņemšanas un nodošanas punkts Viļānu pilsētas bibliotēkā.

 


Viļānu Pilsētas bibliotēkas grāmatu pakomāts iegādāts un sācis darboties testa režīmā.

Reģistrētiem bibliotēkas lasītājiem pakomātā ir iespējams saņemt grāmatas un iespējams arī nodot grāmatas!

Šāds pakomāts paver plašākas iespējas – iecienītās grāmatas no bibliotēkas krājumiem saņemt, kad bibliotēku klātienē nevar apmeklēt.

Cilvēkiem, kurus ierobežo bibliotēkas darba laiks, kas varbūt strādā vēlākās vakara stundās, mājās atgriežas pēc bibliotēkas slēgšanas vai brīvdienas un svētku dienās.

Tā ir arī lieliska iespēja saņemt grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika.

Šis pakalpojums bibliotēkai ļauj kļūt tuvākai saviem klientiem.

Bibliotēkas lietotāji pa elektronisko pastu vilanubibl@inbox.lv var pasūtīt grāmatas un citus izdevumus jebkurā diennakts laikā un saņemt tos grāmatu pakomātā bezkontakta režīmā.

Pēc grāmatu pasūtīšanas bibliotekārs tās ievieto pakomātā, un lietotājs saņem īsziņu ar unikālu durvju kodu.

Darbinieks, kādā no dsmit nodalījumiem ievieto grāmatiņu un automātiski cilvēks saņem kodu, ka grāmata ir ievietota kādā no nodalījumiem. Atnākot šeit, ievada kodu. Līdzīgi kā citos pakomātos, atveras nodalījums un var izņemt grāmatu. Pasūtījums ir jāizņem 3 dienu laikā

 Sagatavoja Viļānu pilsētas bibliotēka.


Projekts “Grāmatu saņemšanas un nodošanas punkts Viļānu pilsētas bibliotēkā” (22-01-AL15-A019.2202-000007)

 

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”  projekta pieteikumu: Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.22.02 "Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība" projekta iesniegumu

 “Grāmatu saņemšanas un nodošanas punkts Viļānu pilsētas bibliotēkā” (22-01-AL15-A019.2202-000007), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Projekta mērķis ir veicināt informācijas pieejamību un tās apriti Viļānu apvienības iedzīvotāju vidū, nodrošinot aktīvo cilvēku līdzdalību grāmatu izmantošanā. Iegūstot jaunas zināšanas un informāciju ikkatrs grāmatu saņemšanas un nodošanas punkta apmeklētājs spēs pašizglītoties, apgūs jaunas prasmes, ceļot savu, ģimenes un tuvinieku sociālo labklājību, attīstot iniciatīvu un mūžizglītību. Grāmatu lasīšana veicina veiksmīgu mācību procesa nodrošināšanu. Lasīšana attīsta cilvēka iekšējo emocionālo pasauli.  Svarīgi, ka lasīšana veicina arī kultūrmantojuma saglabāšanu no paaudzes paaudzē. Tiks motivēta un izglītota sabiedrība, kur ik viens varēs saņemt pieejamu pakalpojumu sev izdevīgā laikā. Grāmatu saņemšanas un nodošanas punkta pieejamība būs atbilstoša epidemioloģiskajam režīmam, kas bija ļoti aktuāls pēdējo divu gadu laikā. Tiks nodrošināta sakārtota un labvēlīga vide bibliotēkas apmeklētājiem. Motivēta un izglītota sabiedrība, kurai ir pieejama kvalitatīva bezkontakta grāmatu saņemšana un nodošana.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5082,00 no kurām publiskais finansējums ir EUR 4573,80. Līdzfinansējumu EUR 508,20, ko  nodrošinās pašvaldība.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


2023. gada 6. janv.

No izstāžu cikla ""Iepazīsti savējos"" janvāra mēnesī apskatāma izstāde par Viļānu Kultūras nama amatierteaātri „Horosheje nastrojenije”

 

Viļānu kultūras nama amatierteātris „Horosheje nastrojenije”

Kolektīvs dibināts 2013.gada 13.decembrī.

Vadītājs Aleksandrs Špundzāns.

Kolektīvs ir ļoti aktīvi darbojies un iestudējis dažādu dramaturgu lugas, iestudējis skečus, izveidojis scenārijus (tematiskus), veidotas šovprogrammas Jaungada pasākumiem – parodijas. Kopā 22 darbi.

Kolektīvs uz skatuves ir  uzstājies Viļānu kultūras namā, kā arī citu novadu kultūras namos, kopumā 125 reizes. Amatierteātris vienmēr ir iemantojis skatītāju simpātijas.