2013. gada 8. apr.

Aprīļa ledus skulptūra


2013.gada 7. aprīļa ledus skulptūra. Vieta- Varakļāni. Autors-daba.

P.s.Ināras Svilānes foto

2013. gada 5. apr.

Baltajā svētdienā

Viļānu Romas katoļu baznīca.03.2013. Ināras Svilānes foto

Nedēļu pēc Lieldienām kristieši visā pasaulē svin Kunga žēlsirdības jeb Balto svētdienu. Pateicoties Dieva žēlsirdībai viss dzīvais uz zemes ( tai skaitā mēs, cilvēki) turpinām dzīvot un augt gan fiziskā, gan garīgā nozīmē. Un tas ir milzīgs apliecinājums Dieva mīlestībai pret ikvienu uz šīs zemes.
Gribas vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka daudziem zināmā Viļānu baznīcas sveču kapella patiesībā ir Dieva Žēlsirdības kapella, kurā ikviens tās apmeklētājs var iedegt svecīti par saviem tuviniekiem, draugiem un mīļiem cilvēkiem.
Izskatās, ka šogad daba parūpēsies par to, lai šī svētdiena patiešām visās nozīmēs būtu balta.

2013. gada 3. apr.

3.aprīļa joks


Lieldienas jau ir garām.
 Tās ir aizsteigušās pa sniegainiem pauguriem un lejām, atmiņā vien atstājot Pavasara Saulgriežiem tik aplamus laika apstākļus.
 Beidzot arī zaķu tēvs ar savu saimi pēc spraiga darba cēliena var atvilkt elpu. Te nu viņš sēž, omulīgi atgāzies kupenā, Viļānu pilsētas bērnudārza pagalmā.


P.s.Ināras Svilānes foto