2011. gada 30. sept.

Līsti, lietutiņ...

Ināras Svilānes foto

Margarita Krole

Līsti, lietutiņ, līsti,
Lai debesis krāsojas dzidras.
Līsti, lietutiņ, līsti,
Lai uzzied varavīksnes tilti!
Līsti, lietutiņ, līsti,
Lai neredz asaras manas!
Līsti, lietutiņ, līsti,
Apsedzot visu, kas sāp!

2011.g. septembrī

В эту странную ночь...

Ināras Svilānes foto

Бетия Берга

Там над мокрыми крышами
Словно улыбка Джоконды
Перламутрами клавишь
Играла в тумане луна
Или месяц то был
И в пасьянсе раскладывал звёзды
В эту странную ночь
И без птиц..
И без слов..
И без сна...

Пахло небо дождём
И быть может
Чуть-чуть розмарином
Светом- тенью небес
Мне мелькала улыбка твоя

Ночь была коротка..
Мокрой плетью хлестала малина
И богровой усмешкой
Гладил влажные руки туман
Ускользал..
Исчезал..
А потом ..
Виртуозностью мима
В уголках твоих губ
Просыпался чуть сладкий рассвет.

16.09.2011

Осени


Павел Плотников

Где-то осень...Так пусть не спешит,
хоть и знает, что время подходит...
Пожелтевший листочек грустит,
с ветерком говорит- пусть уносит
в те края, куда клин журавлей
по небесной дороге несётся.
Он за стаей в погоню- смелей!
Только клин к нам весною вернется...
А листку не дано убежать
в то тепло, что так сердце ласкает.
Здесь с собратьями будет лежать,
но весной возродится-он знает.2011. gada 29. sept.

Piepildīt ar mīlestību

Ināras Svilānes foto

Mārīte Strode

To tukšumu, kas tevī dzīvo
To vajag piepildīt ar mīlestību,
Ar vēja dziesmu, saules lēktu,
Ar ziedu klāto rīta rasu.
Ar ūdens klusumu un viļņu šalku
Ar miglas plīvuru, kas zemi klāj.
To tukšumu, kas neatļauj tev dzīvot,
To vajag sadedzināt uguns liesmās.
To vajag izdziedāt kaut tūkstoš dziesmās.
Tas tukšums, ko tu sevī glabā,
Ir jānoslīcina visdziļākajā akā,
Ko nevar izsmelt vairs neviens.
Un tad tu sajutīsi sevī mīlas garšu,
Kas aizpildīs to tukšumu,
Kas dzīvot liedz!

2011. gada 27. sept.

Осень...как не любить тебя?!

Ināras Svilānes foto
ПАВЕЛ ПЛОТНИКОВ
Я смотрю на шаги уходящего лета,
травы грустно желтеют в последних лучах...
Мысли,словно запутались вновь в мелочах,
ветром вдаль унесло...И блуждают там где-то.
 И Луна в облаках, словно
Пава в перине, разбросала пригоршню монет золотых...
Загадай же желание, глядя на них,
не то дождик закроет, и нет их помине.
Дождик облаком мокрым приляжет на землю
 и сольётся с дорогой прохладной реки.
А незримой, другой, проплывут журавли,
нарисованной веточкой тополя в небе нетленном.
ОСЕНИ
Как не любить тебя, как не ласкать,
хотя б дыханием, а может, и рукой.
Твоё величье глазом ощущать,
бушующую силу и покой...
Как не любить твой разно пёстрый лист,
кружащийся от дуновенья ветра,
зари твоей, заката ли абрис,
что, словно, на холсте у мэтра.
Как не любить твой моросящий плач,
прощанья слёзы, слёзы ожидания...,
они-надежда, и они- палач,
предвестник встреч, предвестник расставания.
Как не любить тебя, как не любить.

2011. gada 26. sept.

...Pelēkām debesīm dāvāšu smaidu


Alita Svilāne

Kad saule pret vakaru lieksies,
Jāņu uguni upmalā kuršu.
Varbūt citi par mani smies,
Bet laimi visiem mums buršu.
Metīšu ugunī vībotņu klēpi,
Stiprus vārdus dūmu vērpetēm teikšu,
Bridīšu ūdenī, noplūkšu lēpi,
Spraudīšu matos un saullēktu sveikšu.
Saullēkta pirmajos staros
Lasīšu zāles un vainagu vīšu,
Metīšu ozola kuplajos zaros
Cerot, ka rudenī gredzenus mīšu.
Pasmelšu rasu saliktās plaukstās,
Minēšu vārdus putnu pirmajai dziesmai,
Dziedāšu "Līgo", lai pasaule klausās,
Lecot pāri gailošai gunskura liesmai.04.07.2011*****

Katru gadu es viena uz takas
Atceros kopīgos soļus,
Kas samina peļķēm ledus cakas,
Kas pašķīra kopā gulošus oļus.
Un sapņus..., un sapņus...
Par zemēm siltām un tālām,
Kur sasildīt pirkstus aukstus un slapjus
Un piešķirt krāsu lūpām zilgani bālām.
Tagad tu tālā pasaules malā
Lej sviedrus sveša saimnieka labā.
Es- mūsu takas aizaugušā galā,
Kura jaunības atmiņas glabā.
Bet reiz tu jautāsi man:
"Vai tevi uz takas es gaidu?"
Teikšu: "Nē, es klausos, kā lietus skan".
Un pelēkām debesīm dāvāšu smaidu.
12.09.20112011. gada 23. sept.

Vasara mums dāvājusi...

Ināras Svilānes foto
Iveta Dimzule
*****
Uzripo saule virsotnē, kalnā,
Pretī vasara steidz:
Basām kājām, vaļā matiem, Kāro kalnu augstāk celt.
Saule smaida, smīkņā klusi:
"Sapņotāja, apstājies!
Saaud soļus atpakaļ! Tava taka lejup steidz."
Cērt tā pliķi saulei sīvi,
Saule pretī kož:
Vienreiz, otrreiz, trešo reizi...
Paklūp soļi vasarai.
Klusi norit gaišas lāses,
Samirkst zelta plakstieniņi, Melna sagša plecos krīt,
Tumsa, sāpes, bezcerība...
Mirklis izšķirties un izlemt:
Vaidēt, sāpēt, ziedēt,zelt?
Visu dzīvo izskaust, gāzt?
Pabarot un izauklēt?
...Tu vēl dzīvo, elpo smaidi?
Vasara to dāvājusi!
Ogu pērles savērusi,
Maizes klaipu pasniegusi
Un caur saviem zelta matiem
Pašu sauli ielējusi
Dvēselītē tev un man!
2011.g.septembrī

2011. gada 20. sept.

Varavīksnes tiltus celiet!

Radošās kopas "Atļaujies ienākt" dzīvē ir divi patīkami un nozīmīgi notikumi. Margarita Krole ir atlasījusi un publicējusi savus skaistākos dzejoļus izdevuma "Mana grāmata"3.sējumā. Savukārt Pāvels Plotņikovs vasaras nogalē ir saņēmis Rēzeknes dzejas festivāla galveno balvu. No sirds sveicam abus dzejniekus un vēlam jaunus radošus panākumus!


Margarita Krole
Līst Jāņu dienas lietus,
Čukstot lapotnēs.
Līgo, līgo!
Varavīksnes tiltu pārcel
Raižu smagumam.
Līgo, līgo!
Lauku puķe uzzied
Rozes cēlumā.
Līgo, līgo!
Un pļavas smilgā
Redzam dabas skaistumu.
Līgo, līgo!
Ja Latvju tauta
Atgūs savus tikumus.
Dziesmas skanēs
Rasas pērles dzidrumā.
Līgo, līgo!

Павел Плотников


Улыбка
Как много в ней заключено,
как всесторонне многогранна,
нежна, скупа, немного странна,
а то, как терпкое вино...
Хитра, умна и саркастична,
язвительна и лицемерна,
прикрыта маской- тоже скверно,
То неожиданна, привычна...
А сколько доброты порой
своим собратьям посылает,
и темень в светлый день меняет,
несёт желанное собой.
Так будем же её дарить,
не вызывая нить сомнений...
Пусть будет больше в ней мгновений
прекрасного, так лучше жить!

2011. gada 19. sept.

Trešā sezona sākusies

Ināras Svilānes foto
Piektdien 16. septembrī pēc garām vasaras brīvdienām mūsu bibliotēkas lasītavā pulcējās radošās kopas "Atļaujies ienākt"dalībnieki. Šī tikšanās bija priecīga, arī sengaidīta. To atzina visi klātesošie.
Septembris Latvijā tradicionāli ir Dzejas dienu mēnesis.Atsaucoties uz šo svarīgo notikumu valsts kultūras dzīvē, tikšanās laikā tika runāts gan par dzejas tapšanas procesu, gan tika skandēta dzeja.
Visi klātesošie ir tikuši lieliski galā arī ar mājas uzdevumu. Proti,pēc Pāvela Plotņikova ierosinājuma katram kopas dalībniekam vasaras laikā bija jāuzraksta dzejoļi, veltīti Līgo svētkiem un smaidam.
Betija Berga atzina, ka šis uzdevums viņai bijis sarežģīts ar to, ka nav radusi rakstīt pēc pasūtījuma, un tomēr visus klātesošos viņa pārsteidza ar dzejoli, uzrakstītu krievu valodā, apvienojot tajā abas minētās tēmas.
Vēl tikai jāpiebilst, ka katra autora rakstītajā jaušama gan viņa attieksme pret dzīvi, gan personīgās izjūtas un izteiksmes veids,gan arī ievērojama izaugsme.
Cienījamie emuāra apmeklētāji!
Turpmāko pāris nedēļu laikā jūs varēsiet iepazīties ar minētajiem dzejoļiem.Varbūt kāds no jums beidzot uzdrošināsies pievienoties draudzīgajam radošās kopas desmitniekam.
"Atļaujies ienākt!"-šī devīze joprojām skan kā sirsnīgs uzaicinājums ikvienam, kurš nodarbojas ar literāro jaunradi un ar atvērtu sirdi ir gatavs pievienoties minētajam literātu pulciņam, kurš šogad ir uzsācis savas darbības trešo sezonu.
Anda Skrindževska

2011. gada 14. sept.

Kristietībai Latvijā-825

Šogad visi ticīgie ļaudis Latvijā svin kristietības 825 gadu jubileju. Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā šie svētki noritēja ar svinīgiem dievkalpojumiem, ar tēva Viktora Pentjuša MIC iznākušās grāmatas "Dieva Gudrība"prezentāciju, ar svētā Meinarda skulptūras iesvētīšanu, ar skaistajiem, draudzes cilvēku darinātiem ziedu paklājiem sv. Terēzes rožu dārzā.

Viļānu baznīcas dārzs svētku rotās

2011. gada 9. sept.

Apmeklētāju ievērībai

No 3.oktobra līdz 12.novembrim Viļānu pilsētas bibliotēka būs slēgta sakarā ar grāmatu fonda inventarizāciju.