2016. gada 22. dec.

Ziemassvētki 2016Baltās bizēs sapin pārslas vēji
Baltas lentas matu galos sien
Simtu domas saputeņo spēji
Sudrabtakās klusi sapņi brien

Vieglas pēdas rītausmai skrien pretī
Skaidru rītu piesmaida un smej
Balti prieki klusu nakti svētī
Karstas sveces baltu gaismu lej
/B.Berga/

2016. gada 13. dec.

PIEDZĪVOT ZIEMASSVĒTKUS

 Cik svinīga sajūta ir sirdī un cik pārdomu pilns ir brīdis, kad visi kopā sagai­dām Kristus piedzimšanas svētkus! Lū­kojoties uz aizdegtajām svecēm, dziedot dziesmas, kuras daudzus no jums pavada jau no mazām dienām, sastopoties ar mirdzošajām, nopietnajām un prieka pilnajām acīm, cauri sirdij iziet netveramas izjūtas.

Kad cilvēkiem jautā, ar ko viņiem saistās Ziemsvētki, viņi visbiežāk runā par mājām. Ziemsvētkos vistuvākie cilvēki cenšas būt kopā kādā siltā, no tumsas, vientulības un svešiem skatieniem pasargātā vietā, kur ir saskaņa, mīlestība, drošības sajūta un miers. Ziemsvētku vakars palīdz aizmirst raizes, vismaz uz laiku pārvarēt atsvešinātību un nolikt priekšplānā labāko mūsu attiecībās.

Ziemsvētku vakarā mēģinām kaut uz brīdi radīt īstas mājas. Ne vien miesai, arī dvēselei. Tam ir vesels rituāls — cilvēki ienes savos mitekļos eglītes, iz­grezno, noliek zem tās dāvanas, iededz svecītes.

Tomēr šie Ziemsvētku simboli runā arī par īslaicību. Svecītes izdeg, skujas nobirst, dāvanu prieku pārklāj pieradums. No Ziemsvētku oāzes jāatgriežas ikdienas tuksnesī, kur cits citu sāpinām un liekam vilties, kur spiež dzīves smagums un ilgotākie sapņi bieži paliek nesasniedzami.

Dieva principiālā atbilde uz mūsu ilgām pēc mājām ir Kristus piedzimšana. Ziemsvētku vakars palīdz uz brīdi aizmirst problēmas. Kristus piedzima, lai tās mums palīdzētu atrisinātu. Viņš atnāca pasaulē pie zūdošiem cilvēkiem, trausliem un iznīcīgiem, lai ar Viņu mēs iegūtu mājas, kas nepazūd, dzīvi, kas nenospiež, at­tiecības, kas nepieviļ.

Mūsu sāpēm ir tūkstoš seju, bet tikai viens pats avots — tālums no Dieva. Kad esam tālu no Dieva, dzīve sāk plaisāt un jukt visneiedomājamākos veidos, tā ka var apmulst un neatrast izeju. Taču to labot var vienā un vienīgā veidā — novēršot cēloni, tuvojoties Dievam.

Kristus piedzima, lai no dažādajiem ceļiem un sētmalām mūs atvestu Dieva rokās, pie Viņa piedodošās un mīlošās Tēva sirds. Tur, kur viss atrod atrisinājumu un iegūst mūžīgu jēgu. Tur, kur patiešām ir mājas.

Piedzīvot Ziemsvētkus nozīmē pilnīgākajā un patiesākajā nozīmē realizēt sevi. Mēs taču sevi nemaz nepazīstam, mēs nemaz nezinām, ko spējam un kāpēc šeit esam, kamēr neesam, Kristus pacelti, atspīdējuši viņa gaismā. Tad mēs esam tie, kam esam dzimuši. Un, kas nav mazāk svarīgi — Kristus ir apsolījis, ka neviens neko nevar izraut no viņa rokas.

Ziemsvētkos Dievs dāvina mums to, kas Viņam ir visdārgākais un mums visvajadzīgākais, savu Dēlu.

Viņš neprasa atlīdzību un neprasa nopelnus, tomēr vēlas, lai mēs, Kristum uzticēdamies, ļaujam sevi darīt par viņa atspīdumu.

Sirsnīgi sveicu Ziemassvētkos, Jēzus Kristus dzimšanas dienā un daudz laimes vēlu Jaunajā 2017. gadā!Āris Kronbergs LELB mācītājs Ludzas, Rēzeknes, Varakļānu un Viļānu draudzēs

2016. gada 22. nov.

Sveicam Zelmu Tuči
"Paņem savu balto sapni,
Kad tu jaunu dienu sāc,
Baltu ceļu aiziet rūpes,
 Baltu ceļu atnāks prieks"
(Ā. Elksne)


Sirsnīgi sveicam mūsu bibliotēkas vadītāju Zelmu Tuči
sakarā ar piešķirto nomināciju "LABĀKAIS DARBINIEKS- 2016". 
Novēlam daudz radošu domu, daudz jaunu, interesantu ideju un lai pietiek spēka un iespēju tās piepildīt!
Kolēģes

2016. gada 21. nov.

Mīlēsim Latviju!

MARGARITA KROLE

 Mīlēsim Latviju!
Kur spožais Auseklis debesu jūrā mirdz,
Un dzērvju kāši pamalēs sauc.
Kad zvanu skaņās dzirdama klusuma vara,
Karogi mastos sarkani baltie
Liek apjaust- šeit Dzimtene mana.

 Mīlēsim Latviju!
Ar sniegpārslas maigumu,
Kas pieskāries vaigam manam,
Ar stārķi balto pagalmā savā,
Kur darba tikums piepilda dzīvi
Un noticēt liek- mēs varam paši būt!

  Mīlēsim Latviju!
Ne tikai novembrī, kad tā dzimusi,
Ne tikai tad, kad tā skatienam zudusi,
Kad svešā mēlē ik rītu ir jāsatiek,
Kur tālos liedagos saulrieti citādi.
Mīlēsim Latviju septembrī, decembrī, martā,
Mīlēsim Dzimteni, jo citādi nevaram būt!


2016. gada 14. nov.10. novembrī mūsu bibliotēkas bērnu nodaļā tika rīkota dzejas pēcpusdiena mazajiem lasītājiem "Ko dara runcis Francis". Tā bija veltīta populāram dzejniekam Uldim Auseklim, bērniem tik iemīļoto literāro varoņu Kurmīša, runča Franča, minces Munces autoram .Viļānu vidusskolas 3. a klases skolēni ar lielu interesi noklausījās literāros lasījumus. Bija arī lieliska iespēja izņemt šī autora grāmatas uz mājām.


2016. gada 27. okt.

AktuāliCienījamie mūsu bibliotēkas apmeklētāji! 

Jūsu ērtības labad turpmāk strādāsim arī sestdienās.
Nākošajā mēnesī bibliotēka būs atvērta sekojošās sestdienās:
5. un 26. novembrī no plkst. 10.00- 16.00
Laipni aicināti! 

2016. gada 14. okt.

Tikšanās ar Vinniju Pūku un bibliotēku

Iemīļotajam bērnu grāmatu varonim lācēnam Vinnijam Pūkam šogad apaļa jubileja- 90 gadi. Jūs teiksiet- lāči tik ilgi nedzīvo. Nav tiesa- dzīvo gan!Tieši 90 gadus atpakaļ angļu rakstnieks Alans Milns uzrakstīja grāmatu( to joprojām aizrautīgi lasa bērni visā pasaulē) par Vinniju Pūku un viņa draugiem.

 Un tā oktobra mēneša  12. datumā mūsu bibliotēkas bērnu nodaļā satikās Vinnijs Pūks ar Viļānu vidusskolas pirmo klašu skolēniem. Satikās lai pastāstītu par sevi, saviem draugiem- Sivēnu, Trusīti, Ēzelīti un par to, cik aizraujoša, brīnumu pilna pasaule paveras tiem bērniem, kuri lasa Alana Milna  grāmatas.
 Mazie apmeklētāji ar interesi uztvēra katru Pūka teikto vārdu, kā arī uzmanīgi noklausījās, ko par bibliotēku stāstīja bibliotekāres Ināra Zepa un Ināra Mičuliša.
 Pie tam Vinnijs Pūks bija rūpīgi gatavojies šai tikšanās reizei un kopā ar Viļānu Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņiem   sarūpējis katram šī pasākuma dalībniekam jauku dāvaniņu- grāmatzīmi, kuru ielikt izvēlētajā grāmatā.
Bērnu atsaucība patiešām bija liela. 15 pirmo klašu skolēni kļuva par bibliotēkas lasītājiem, un visas Alana Milna grāmatiņas no izstādes tika izņemtas.
 Ceram, ka šiem mazajiem lasītājiem drīzumā piebiedrosies arī citi viņu klases biedri.
P.s. Ināras Svilānes fotogrāfijas

2016. gada 12. okt.
    Ar 2016.gada 1.novembri mainīts 

    bibliotēkas darba laiks:

Bibliotēka atvērta lasītājiem:

Darbdienās no plkst.10.00-18.00


Katra mēneša pirmajā un 

trešajā sestdienā


No plkst. 10.00-16.00