2021. gada 26. jūl.

Jaunās grāmatas


Ar prieku paziņojam, ka 2021. gada 29. jūlijā Viļānu pilsētas bibliotēkā būs jauno grāmatu diena! Gaidām!

Radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieku tikšanās Viļānu pilsētas bibliotēkā.

  Paraudzīties uz priekšu.             Kā cilvēki redz savu pagātni un nākotni? Mēs nākotnē skatāmies, bet pagātnē atskatāmies. Nākotni uz...