2013. gada 28. dec.

Jaunajā 2014.gadā!


Laiks steidzas...Vairs tikai dažas dienas,viegli saskaitāmi stundu desmiti un aiz loga pašā nakts melnumā dzims Jaunais 2014. gads. Kāds tas būs?! Ko solīs un nesīs? Atliek vien optimistiski cerēt.
Mīļie mūsu lasītāji un emuāra apmeklētāji!
Vecam gadam aizejot, mēs jums vēlam:

Lai nākamais gads ir iecerēm un projektiem bagāts, lai ir par ko priecāties un uz ko tiekties! Lai visiem veselība, saticība, mīlestība! Sajust baltu prieku, aizdegt īsto zvaigzni, mainīties un atjaunoties!
                                  Zelma
 
 
Novēlu visiem dzīvē censties saskatīt skaisto un labo pat mazās lietās, jo tad arī paši kļūstam labāki. Lai svecīšu siltums vairo prieku un labestību ap jums un tuviniekiem!
                                             Anita
 
 
Lai jūs Jaunajā gadā būtu ņipri un stipri, kustīgi un lustīgi! Lai saulīte jūs pavada visa gada ritumā!
                                              Ināra S.
 
 
Novēlu visiem, kuriem vēl nav savas otrās pusītes, nākošajā gadā to noteikti atrast!       Ināra Z.
                            
 
 
Lai veiksme uzsmaida ne tikai svētkos, bet arī ikdienā!                                      
                                     Ināra M. 
 
 Jaunajā gadā novēlu jums četrus lieliskus gadalaikus, piepildītus ar izturību, radošām domām, veiksmīgiem darbiem un pilnvērtīgu atpūtu! Un vēl... Lai taču beidzot mūs visus iepriecina balta sniega sega!
                                                      Anda
 
Uz tikšanos 2014!

 


2013. gada 20. dec.

Gaišus Ziemassvētkus


Šo svētdien iedegsim ceturto Adventa sveci.Un tad jau gada skaistākais notikums- Ziemassvētki būs klāt. Baltie Ziemassvētki... Klusie Ziemassvētki...Tā pieņemts tos saukt. Kāpēc? Laikam jau tieši šie īpašības vārdi vislabāk raksturo šo svētku apslēpto un acīmredzamo jēgu. Balti no mirdzoša sniega ( to šogad gan laika prognozes nesola),gaiši un svētīgi no cilvēku labajām domām un vēlēšanās kļūt garīgi stiprākiem, līdzcietīgākiem un sirsnīgākiem. Klusi?! Šķiet, ka klusumā cilvēkam ir visvieglāk satikt Radītāju, klusumā dzimst sirdsskaidrākās vēlēšanās un krietnākie nodomi.
Tāpēc atkal un  ikkatru gadu no jauna gribas novēlēt jums gaišus, klusus un Dieva svētības apmirdzētus Ziemassvētkus! 
Un vēl gribas ar jums dalīties atziņās, kuras esmu guvusi no mācītāja Jura Rubeņa un Māra  Subača brīnišķīgās grāmatas "Gaisma tumsā" . Lūk, neliels fragments, kurš daudz ko izskaidro un māca:
"...Katram, kas patiešām vēlētos piedzīvot Ziemassvētkus, varētu ieteikt tikai vienu: uzņemiet šos vārdus savā prātā, bet pārdomājiet tos savā sirdī.
Mācieties klusumu, patiesu klusumu! Mācieties domāt sirdī.!Mācieties šo jauno domāšanu, to domāšanu, kas vienīgā var pasauli dziedināt, mainīt, glābt! Klusums ir gudrs, klusums ir dziedinošs, klusums ir galvenais nosacījums katras dzīves dziļākas jēgas atrašanai un Dieva sastapšanai. Kad Ziemassvētku dievkalpojumā vai mājās dziedāsim pašu pazīstamāko Ziemassvētku dziesmu, jā Ziemassvētku himnu- "Klusa nakts"-, apzināsimies, ka tā nav tikai skaista metafora. Nē, tā ir norādījums par vienīgu ceļu, kas ved pie Ziemassvētku satura- sastapšanās ar sevi un Dievu. Tikai apklustot mācāmies atrast vietu Jēzus ienākšanai, pretējā gadījumā paliekam līdz malām piebāzti paši ar sevi un pasaules troksni, un tad Dievam, protams, nav nevienas pašas vietiņas, kur mūsos ienākt."
 
 
Atliek vien piebilst, ka šo grāmatu ir vērts izlasīt ikvienam kristietim, kā arī tiem, kas vēl ir sava garīgā ceļa meklējumos. Tā noteikti bagātinās jūs gan pieredzē, gan dzīves jēgas redzējumos.
                              Viļānu ev.lut.draudzes vārdā: Anda Skrindževska
 
P.s. Veikala BIG skatlogs Ziemassvētku rotās. Ināras Svilāne foto

2013. gada 10. dec.

Iedegsim trešo sveci Adventa vainagā


Iededzot trešo sveci Adventa vainagā, gribas domāt par mīlestību, jo Ziemassvētki taču ir lielākā Dieva mīlestības izpausme- Jēzus bērniņa atnākšana pie cilvēkiem.
Cilvēki gaida mīlestību un ilgojas pēc tās, taču ne katram  izdodas šīs ilgas piepildīt. Mīlestību nevar nopelnīt un nevar nopirkt. Tā ir Dieva dāvana.
Taču mēs varam dāvāt savu mīlestību,sirdī izauklēto, tuviniekiem un draugiem, astainajiem un ķepainajiem mīluļiem.
Mēs varam sniegt savu mīlestību ziediem, saullēktiem un saulrietiem. Mēs varam atvēlēt savu mīlestību lietus lāsēm un mirdzošajām sniega pūkām.
Varbūt tieši šobrīd kāda sirma kundzīte vai kāds sirmgalvis gaida tieši Tavu mīlestību, kādu pastieptu roku atbalstam, kādu mīļu uzmundrinājuma vārdu. Tik daudz vientuļu cilvēku, kurus neatceras neviens, mīt uz šīs pasaules. Arī viņi ir izslāpuši pēc mīlestības.
Mēs bieži skrienam savās ikdienas rūpēs un darbos, griežamies  kā vāveres ritenī un aizmirstam , ka kādam cilvēkam, līdzās esošam, ir tik svarīgi vienkārši parunāties.  Pārāk dārgi vērtējot savu laiku, mēs nocietinām savas sirdis, tādejādi neļaujot mīlestībai ienākt. Neatrodot laiku priekš cita cilvēka, galu galā apdalām arī paši sevi, tā arī neiemācoties no sirds mīlēt.
Šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks mūs mudina apstāties, uz mirkli apklust, lai ieklausītos savās sirds balsī un arī apkārtējā pasaulē.
Novēlu jums, lai Ziemassvētki atnes mieru jūsu ģimenēs, sapratni jūsu darbavietās un atbalstu jūsu draugu sirdīs! Dāsni dāviniet savu mīlestību ne tikai svētkos, bet arī visu nākošo gadu!
"Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir maiga. Mīlestība neskauž, nelielās, nav uzpūtīga. Tā nav godkārīga un nemeklē savu labumu. Tā nedusmojas un nedomā ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tic visam, cer uz visu, visu pacieš." (Svēto Rakstu vārdi)
 
Ināra Svilāne
 
P.s. Autores foto


2013. gada 4. dec.

Otro Adventa svētdienu gaidot

No labdarības b/bas "Atbalsts"rīkotās izstādes. Ināras Svilānes foto
 
Laikā, kad dabā valda tumsa un sastingums, Radītājs caur Adventes gaismu mums atkal dāvā TICĪBU, CERĪBU, MĪLESTĪBU.
 Neviļus rodas jautājums, kāpēc tieši šo laiku Viņš ir izvēlējies, lai ziedotu mūsu grēcīgajai pasaulei savu vienpiedzimušo Dēlu? Varbūt tāpēc, ka tieši  visdrūmajā laika periodā mūsu sirdis ir īpaši  atvērtas sirsnīgam vārdam, mīļam pieskārienam, siltam skatienam un laba drauga klātbūtnei?Vai tā nav novembra un decembra sākuma lolotā vientulība, kas mudina gremdēties iekšējos pārdzīvojumos un meklēt kaut ko vērtīgāku, tīrāku un svarīgāku par materiālajiem labumiem?
Bet, ja nu tieši šādā dvēseles noskaņā ir visvieglāk apjaust,ka līdzās fiziskajai, taustāmajai pasaulei pastāv kāda cita, daudz vērtīgāka pasaule! Pasaule, kurā Ziemassvētku gaidīšanas laikā kāda jūtīga dvēselīte spēs patiesi  sajust eņģeļu klātbūtni un aptvert ar sirdi, ka Dieva mīlestība ir vienmēr līdzās, lai cik grūti arī kādreiz klātos.
Jā, šis ir īpašs laiks, kad gribas lasīt kaut ko garīgu, sirdij tīkamu. Nevilšus( bet varbūt tā nav nejaušība) Anselma Grīna grāmatā "EŅĢEĻI DVĒSELEI" man uzšķirās lappuse, kurā autors stāsta par CERĪBU eņģeli. Izlasot šo nodaļu, radās vēlēšanās nodot autora  novēlējumu tālāk ikvienam, kurš ieskatās mūsu emuārā.
"...Lai Cerību eņģelis pavada Tavus centienu padarīt pasauli, kas ir ap Tevi labāku. Lai labāka kļūst Tava ģimene, Tavs dārzs, Tava draudze, Tava zeme. Uzticies cerībai. Tā darīs Tavu dvēseli plašāku. Tā dos Tavai dvēselei dzinuli, lai tā koncentrētos uz to, kā vēl nav, bet kur mēs nepārspējamā un nepārprotamā veidā varam justies kā mājās. Apustulis Pāvils to apraksta tā: "Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, ko neviens pat nenojauš, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl"(1 Kor 2,9)."
Viedi vārdi, vai ne?!
 

2013. gada 2. dec.

Mieram un ticībai tuvu...: Adventa laika pārdomas

No Adventa laika izstādes Viļānu novada domē. Ināras Svilānes foto
 
Betija Berga
 
Pa sveloši baltu sniega upi
dzirkstošas dvēseļu laivas palo
Trīsuļo bērzu skaras
sudrabā lietiem zvārguļiem skanot
tumsa norimst un sarmā balo
Tikko jaušami sakustas vējš
un paliek..
mieram un sirdij tuvu jātiek..
Pusnaktī meklējot ceļu
uz spožāko austrumu zvaigzni
mazām karstām pēdām
tek Ticība
Pasaule gaidās pieklust..
un paliek..
Gaidot Dievišķo atklāsmi
piedzimst cilvēces sirdsapziņa
Silti sargātā sveces gunī
neticība un šaubas sadeg
kā naktstauriņi
un paliek..
Mazas sirdspukstu pēdas
aiztek līdz debesu malai
ieskanas baznīcas zvanos
piedzimst katrā no jauna
ik gadu
un paliek..
mieram un ticībai tuvu
jābūt..
02.12.2013