2013. gada 4. okt.

Radošā kopa "Atļaujies ienākt " pulcējas atkal jeb 4. sezonas aktualitātes

 
Laikā, kad rudens deg pīlādžogu ugunīs un kļavlapu sārtos, radošā kopa "Atļaujies ienākt" ierakstīja jaunu, nu jau ceturto lappusi savas darbības gadugrāmatā. Dzīvespriecīgus, enerģiskus un strādātgribošus- tādus mēs viņus (8 no 10  kopas dalībniekiem) 27. septembrī sagaidījām mūsu bibliotēkas telpās. Un ir jau arī par ko priecāties, jo viņi ir kļuvuši par Latvijas- Krievijas pierobežu pašvaldību kultūrprojekta sadarbības partneriem.
 Ir  notikušas 2 tikšanās projekta ietvaros: pirmā- šeit, pie mums, Viļānu novadā, otrā- Šliselburgas pilsētā. Pēc šīs vasaras izbraukuma  mūsējie joprojām kavējas gaišās atmiņās par jauko uzņemšanu, bagāto kultūras programmu un Pēterburgas baltajām naktīm. Bet  galvenais, ka šis projekts paver jaunas iespējas ikviena dalībnieka  radošai izaugsmei, jo viens no tā mērķiem ir izdot kopēju dzejas grāmatu.
 Bet nu nedaudz atgriezīšos par nesen notikušā saieta mūsu bibliotēkā. Daudz tika runāts, daudz tika pārspriests un ļoti daudz tika skandēts dzejas vārsmu. Kā velte Dzejas dienām ir iznācis kārtējais dzejas almanahs "Rēzekne-2013" . Tajā publicējušies 10 radošās kopas dalībnieki. Visi mūsu autori ir arī  nopietni gatavojušies konkursam, kurā tiks izvēlēti tie dzejoļi, kas tiks iekļauti projektā paredzētajā grāmatā.
                                                                                Anda Skrindževska
Liriskai noskaņai- daži jaunākie dzejoļi.
                                                                
Alita Svilāne
 
Dzīves kaleidoskops
 
 Gabaliņš prieka, gabaliņš sāpju,
Gabaliņš sāta, gabaliņš slāpju,
Gabaliņš mīlas, gabaliņš naida,
Gabaliņš nievu, gabaliņš smaida.
Liktenis kauliņus svaida-
Dažus izšķir, dažus liek kopā,
Greizie spoguļi attēlu raida
Manas dzīves kaleidoskopā.
Gabaliņš melna,gabaliņš balta,
Gabaliņš silta,  gabaliņš salta,
Gabaliņš rūgta, gabaliņš salda,
Gabaliņš laimes, gabaliņš maldu.
Kurš no viņiem pavairots tiks
Greizo spoguļu bezgalībā?
Kurš man noticēt liks
Liktens spēļu labvēlībā.
01.07.2013
 
 
Iveta Dimzule
 
*****
Viens brīdis īss,
Viens mirklis spožs
Zem dzirkstelēm,
Zem varavīksnes ziediem.
Viens skatiens tīrs-
Tā esmu es,
Tas esi tu-
Uz liktens laipas tiekamies.
Caur tevi augu,
Spārnos topu,
Kas tevi skauj,
Kas paceļ debesīs.
Ar debesīm mums
Piebirst acis,
Nu sauli spējam dzert,
Nu pasaulei to atdot prieks.
26.06.2013.
(Šliselburgā)
            
P.s. Ināras Svilānes foto

 
 
 

Nav komentāru: