2013. gada 2. dec.

Mieram un ticībai tuvu...: Adventa laika pārdomas

No Adventa laika izstādes Viļānu novada domē. Ināras Svilānes foto
 
Betija Berga
 
Pa sveloši baltu sniega upi
dzirkstošas dvēseļu laivas palo
Trīsuļo bērzu skaras
sudrabā lietiem zvārguļiem skanot
tumsa norimst un sarmā balo
Tikko jaušami sakustas vējš
un paliek..
mieram un sirdij tuvu jātiek..
Pusnaktī meklējot ceļu
uz spožāko austrumu zvaigzni
mazām karstām pēdām
tek Ticība
Pasaule gaidās pieklust..
un paliek..
Gaidot Dievišķo atklāsmi
piedzimst cilvēces sirdsapziņa
Silti sargātā sveces gunī
neticība un šaubas sadeg
kā naktstauriņi
un paliek..
Mazas sirdspukstu pēdas
aiztek līdz debesu malai
ieskanas baznīcas zvanos
piedzimst katrā no jauna
ik gadu
un paliek..
mieram un ticībai tuvu
jābūt..
02.12.2013

Nav komentāru: