2009. gada 22. dec.

Ļausim cerībai dzīvot

Iveta Dimzule
Cilvēka mūžs - Dieva asara viena,
Kas rit pasaules vaigā
Pēdām melnām un baltām.
Spēj akačus debesīs cirst un
Dziedēt rētas, kas svilst.
Tavs mūžs un mans,
Tavs mūžs un mans...
Lai Dieva asara gaisā!
Betija Berga
Šonakt piedzima Kristus
Gaiši pelēkā debesu paspartu
Melnas zaru mežģīnes greznojas
Debesu mala vien mana
Pirmo svētdienu klusi gaida...
"Kungs nāks mums palīgā
Rītā ar gaismu..."
Melnie skumju putni
Rītausmā taps balti
Cerībā pacelsies gaisā
Pie dvēseļu mājām un logiem tik ziliem
Kā bērniņu acis no miega
No mīlestības
Un sirds
"Slēdz debesu vārtus vaļā, Kungs,
Mēs lūdzam Tevi, nāc pie mums!"
Baltu sniegu caur plakstiem sijāju
Savu Adventu gaišu iemīlu
Liesma trīsuļo elpas nojausmā
Jēzus bērniņa drīzā dzimšanā
"Dziļā pusnakts tumsā gaisma mirdz,
Debess garu dziesmas līksmi skan..."
Siltā ziemā
Un siltā pasaulē
Savus sirdspukstus otram atdodot
Pāri cilvēku meliem un taisnību
Visa sākumā bija dzīvība
Nav ne zelta
Ne mantas
Ne dimantu
Četras sveces un
Mīļie sirdstuvie
Pāri visiem šīszemes dārgumiem
"Eņģelis ganiem prieku vēstīja
Jūdu zemē, Bētlemē, Dāvida cilts dzimtenē
Šonakt
Ar visspožāko zvaigzni piedzima Kristus..."

Nav komentāru: