2023. gada 7. febr.

Rikavas bērnu dzeja par mīlestību, kas veltīta Viļāniem 95 gadu jubilejā.

 

Viļāniem dziedu. Viļāniem – 95 gadu jubileja.

 

***

Viļānu bibliotēkā cilvēki nāk,

Grāmatas lasa, žurnālus lasa,

Arī dzejoļus lasa un iegūst prieku.

Viļānu bibliotēkā grāmatas interesantas,

Laikraksti, žurnāli – visi ko stāsta.

Es arī Viļānu bibliotēkā piedalos svētkos,

Tur savus dzejoļus lasu, citus klausos.

Bez bibliotēkas Viļāni būtu nabadzīgi.

 

Samanta Strogonova.

 

Viļānu muiža.

Jau trešo gadu pagalmā manā

Ir skanīgais mūzikas vakars,

Kurš neļaus nevienam aizmirst,

Kas es esmu un ka es esmu.

Pasaulē caur saviem logiem skatos.

Mans mūžs ir ļoti raibs,

Atminos visu savu pagātni,

Atceros muižnieku soļus,

Pieminu bērnu smieklus.

Šobrīd es pamazām mirstu,

Viļāni, kas jūs būsiet bez manis?

 

Dainuvīte Garjonova.

 

Maltas ūdeņu ritmi.

Es plūstu no rīta līdz vakaram,

Gar muižu, gar pilsētu visu,

Es tieku līdz salai mazai nomalē,

Kur lakstīgalas allaž dzied.

Tur vakaros vasarā zeme trīc un rīb,

Tur prieks vien mīt.

Bet ziemā apsedzos ar segu baltu

Un gaidu redzēt nākamgad jaunu tautu.

 

Dace Vilcāne.

 

***

Mēs redzam, mēs dzirdam,

Mēs ejam un smaidām,

Mēs runājam, domājam, smejam,

Mēs visi esam šeit pilsētā.

Mēs uzceļam mājas,

Mēs iestādām kokus,

Mēs iededzam gaismu,

Kas rāda, kurp iet,

Paši būvējam ceļus,

Pa kuriem visi var iet.

Bez mums visiem Viļānu  nebūtu,

Mēs visi – Viļānu ļaudis.

 

Inga Strogonova.

 

Viļānu liepas dzied.

Tik svaigs gaiss visapkārt,

Tik jautri cilvēki spēj būt,

Jo esam mēs – liepas,

Kurām ir brāļi un māsas,

Visi kopā mēs visiem spēkiem

Attīrām gaisu, lai pilsēta elpo.

Dažreiz mums nepietiek spēka,

Saudzē mūs, palīdzi mums!

Ziemas miegā aizmiegam klusi,

Bet pavasari sagaidām ar prieku,

Jo dodam Viļāniem sevi.

 

Vasīlijs Krasnovs.

 

Ko lakstīgala teic?

Viļānos dzied putniņu daudz,

Es, lakstīgala, esmu visskanīgākā,

Mani visi var pazīt, es pazīstu visus,

Viņi labprāt klausās manas dziesmas,

Un nu es esmu gada putns,

Tagad mani īpaši tur godā visur,

Bet Viļānos ievēro īpaši, mīļo.

Ar mani Viļāni skaistāki un

Skanīgāki pamazām top.

 

Diāna Dimzule.

05.02.2023.

 Rikavas jauno literātu foto!


Nav komentāru:

Šī gada 15.septembrī mūsu bibliotēku apmeklēja Ludzas novada kolēģi.

  Šī gada 15.septembrī mūsu bibliotēku apmeklēja Ludzas novada kolēģi. Interesanti bija tikties ar kolēģiem un dalīties pieredzē. Tā kā vies...