2023. gada 11. janv.

Radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieku tikšanās Viļānu pilsētas bibliotēkā.

 Paraudzīties uz priekšu.

            Kā cilvēki redz savu pagātni un nākotni? Mēs nākotnē skatāmies, bet pagātnē atskatāmies. Nākotni uztveram kā ceļu, kā iespējas. Par nākotni jārūpējas. Vajadzīgi labi draugi, jo kopā doties ceļā ir vieglāk un drošāk. Lai dzīves ceļā mēs skatītos plaši, jārūpējas par zināšanām, kuras arvien papildinām. Jāinteresējas par to, kas notiek apkārtējā pasaulē, jāpēta pasaules kultūras, mākslas, zinātnes aktualitātes. Tikai tā nākotnes ceļš kļūst aizraujošs un vērtīgs.

            Lai saplānotu 2023. gada aktivitātes Viļānu bibliotēkas paspārnē, janvāra sākumā kopā sanāca radošās kopas “Atļaujies ienākt!” dalībnieki un bibliotēkas darbinieki. Vispirms pievērsāmies savas darbības pagātnes mirklim – lasījām dzeju no mūsu kopas Latvijas 100-gadei veltītās grāmatas “Dvēseles valoda”. Un tad jau – skats nākotnē! Iepazināmies ar Līvijas Liepdruvietes jauno dzejas grāmatu “Laimes laiks”. Runājām par to, cik daudz cilvēkiem dod mitoloģiskā domāšana, cik svarīgi ik pa laikam pārskatīt teikas un pasakas par dzimto pusi. Teikas, pasakas – sakarību un vēstures skaidrotājas vieglā valodā. Protams, spriedām par klimata pārmaiņām, ko piedzīvojam. Mēs nesaudzīgi izmantojam dabas resursus, tamdēļ pasaules ierastā kārtība mainās ne uz labāko pusi.

Pievērsāmies šī gada Latvijas putnam – lakstīgalai. Pelēks, necils putniņš, kurš pasaulei nemaz tik viegli nav ieraugāms, bet cik neparastas ir šī putniņa dziesmas! Vilkām paralēles ar cilvēku pasauli – kāds cenšas “uzlekt laktā” un pilnā galvā apkārtējiem klāsta, cik viņš ir unikāls! Bet ir arī tie, kuri veic savu darbu bez Jērikas bazūnes rokā, jo zina - dzīvo tikai patiesās vērtības. Kopas dalībniece Evelīna Visocka nebija klāt tikšanās reizē, bet iesūtīja savu ideju par sadarbību ar Viesītes puses literātiem, ko varbūt varētu organizēt literārā piknika veidā.

Un tad! Kādā mirklī pie tikšanās dalībniekiem ieradās… Salavecītis! Protams, bija jānorunā dzejolis, jādzied vai jādejo, lai tiktu pie glītas un vērtīgas dāvanas. Šī pieskaršanās bērnībai dāvāja daudz pozitīvu emociju. Pēc tam notika arī zīlēšana. Ne ierastā, bet īpaša – zīlēšana ar latvju rakstu senajām zīmēm. Arī modernās Taro kārtis mums visiem stāstīja ko pozitīvu par notikumiem 2023.gadā.  Un kur tad vēl foto sesija ar Salavecīti! Tēja, kafija, neparasti gardi pīrāgi. Sirsnīgas sarunas par ikdienas un dzejas dzīves notikumiem sasildīja dvēseli katram klātesošajam. Kā Jefrosinija Belova teica: “Dvēsele atpūtās, uzlādējos ar sirsnību un labestību, kurā viens otru ieskāvām! Šādas tikšanās – garīgs un intelektuāls stiprinājums.”

Lai arī jaunāko laiku ticējums, bet viss, kas veicina pozitīvās enerģijas vairošanu, ir vērtība. Tikšanās izskaņā mēs iededzām brīnumsvecītes. Kamēr tās deg, jāiedomājas vēlēšanās. Piepildās tās, kuras ir viskarstākās un vispatiesākās vēlēšanās. Mūsu vēlēšanās? Par mieru… Par mierīgām debesīm mūsu Tēvzemē un visās kara plosītajās zemēs. Lai uzvar saprāts!

Iveta Dimzule. 

Nav komentāru:

Šī gada 15.septembrī mūsu bibliotēku apmeklēja Ludzas novada kolēģi.

  Šī gada 15.septembrī mūsu bibliotēku apmeklēja Ludzas novada kolēģi. Interesanti bija tikties ar kolēģiem un dalīties pieredzē. Tā kā vies...