2023. gada 9. janv.

Projekts “Grāmatu saņemšanas un nodošanas punkts Viļānu pilsētas bibliotēkā” (22-01-AL15-A019.2202-000007)

 

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”  projekta pieteikumu: Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.22.02 "Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība" projekta iesniegumu

 “Grāmatu saņemšanas un nodošanas punkts Viļānu pilsētas bibliotēkā” (22-01-AL15-A019.2202-000007), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Projekta mērķis ir veicināt informācijas pieejamību un tās apriti Viļānu apvienības iedzīvotāju vidū, nodrošinot aktīvo cilvēku līdzdalību grāmatu izmantošanā. Iegūstot jaunas zināšanas un informāciju ikkatrs grāmatu saņemšanas un nodošanas punkta apmeklētājs spēs pašizglītoties, apgūs jaunas prasmes, ceļot savu, ģimenes un tuvinieku sociālo labklājību, attīstot iniciatīvu un mūžizglītību. Grāmatu lasīšana veicina veiksmīgu mācību procesa nodrošināšanu. Lasīšana attīsta cilvēka iekšējo emocionālo pasauli.  Svarīgi, ka lasīšana veicina arī kultūrmantojuma saglabāšanu no paaudzes paaudzē. Tiks motivēta un izglītota sabiedrība, kur ik viens varēs saņemt pieejamu pakalpojumu sev izdevīgā laikā. Grāmatu saņemšanas un nodošanas punkta pieejamība būs atbilstoša epidemioloģiskajam režīmam, kas bija ļoti aktuāls pēdējo divu gadu laikā. Tiks nodrošināta sakārtota un labvēlīga vide bibliotēkas apmeklētājiem. Motivēta un izglītota sabiedrība, kurai ir pieejama kvalitatīva bezkontakta grāmatu saņemšana un nodošana.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5082,00 no kurām publiskais finansējums ir EUR 4573,80. Līdzfinansējumu EUR 508,20, ko  nodrošinās pašvaldība.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Nav komentāru:

Šī gada 15.septembrī mūsu bibliotēku apmeklēja Ludzas novada kolēģi.

  Šī gada 15.septembrī mūsu bibliotēku apmeklēja Ludzas novada kolēģi. Interesanti bija tikties ar kolēģiem un dalīties pieredzē. Tā kā vies...