2019. gada 21. okt.

RADOŠAI KOPAI DESMITGADĒ


 Pavisam drīz oktobra mēnesī radošā kopa "Atļaujies ienākt" svinēs savu desmitgadi.
2009. gada 23.oktobrī bibliotēkas lasītavā pulcējās novada un pārnovadu radošie cilvēki ar nolūku izveidot literātu klubiņu. 
Nemanot aizsteigušies gadi, aktīvi darbojoties, rīkojot  dzejas vakarus, grāmatu prezentācijas, uzklausot un atbalstot vienam otru izaugsmē. Cik daudz jaunu dzejoļu ir skandēts un apspriests kopējās tikšanās reizēs, saskaitīt nevar.
Joprojām kopas dalībnieki sanāk reizi ceturksnī, līdzi ņemot jaunas idejas, uzmundrinošus vārdus un gatavību turpināt pilnveidoties.
Pēdējās tikšanās laikā (2019.gada 11. septembrī) valdīja rudenīga noskaņa: gan ar zināmu skumju akcentu par aizejošo vasaru, gan ar optimistisku skatu uz notiekošajām pārmaiņām dabā un cilvēka dzīvē.
Ieskatam daži Marutas Avramčenko dzejoļi.


GĀJPUTNI AIZLIDOmainīgu gleznu
gājputnu dzīvība glezno
šai zemei
savu dziesmu izdziedot
dzirksteļojošā lokā
zila debess
pāri tiem liecas
putni sasist spārnus
citu dziesmu
dziedās citi putni
RUDENS TVANĀ


kad aizsapņojies pazūdi
rudens zeltītā smacējošā tvanā
no matu galiņiem līdz pazolēm
debesis aiz apjukuma
krīt un apmaldās
sidrabotā vientulības stundā
pašapziņa spoguļojas
 RUDENS ROTAS
pilna debess sidraba grašu
rudens rudas rotas tvarsta
raudzīdamies debess jumā
putni sēžas vēju karuseļos
dzeltenās smilgas čukst ilgas
no mana skursteņa dūmi veļas
zinu, ka tagad varu
atspiesties uz dzejas stara


 RUDENĪ


vēsums rudenīgs dveš
jau krāšņas lapas raisās
un vējš asāks vaigam kļaujas
vēsums rudenīgs plešas
uz tīkla salīgotā
kust zirneklis un met skatus
kurš mezgls jāpārtaisa
sev viļņainu segu uzsedz
un aizmigt draud
vēsums rudenīgs klīst
miglāja plīvurs to ietin 

Nav komentāru: