2019. gada 23. okt.

DEG LAPU ZELTĀ OKTOBRISBetija Berga
***
Lapas vēl turas
tik tikko turas
Nogurušiem zaru pirkstiem
Trīs vējā
Dreb lietū
Pirms krīt
Īss lapu ziedēšanas laiks
Pirms kritiena vai 
tomēr
 lidojuma sāpēm 
Mums tieši zem kājām trāpīt
Klejot 
Nerātnā vējā
Pat dejot
Vai izkūpēt dūmos sūros
Vai saldos
Tuvās ziemas vai
tālā aprīļa maldos
Dzeltenas lapas
dažas spītīgi turas
Tad gunskuros kuras
Sīvos dūmos 
kā raganas buras.
11.10.2019


***
Deg saules apskauts 
Vara spozmē
 Rudens 
San lapu spārni 
Pieskaroties man
Līst plaukstās debesis
Pil sudrablāsēs ūdens
Un katra diena
 Katrs smeldzīgs vakars
Nes nakti
Rīta piedzimšanā skan
Tik dārgas sudraba
un vara naudas
Tik rubīnsārti novakari deg...
Bet sauli nenopirksi
Saule bēg...
Es nezinu 
cik grūti mostas diena
Es nezinu
 cik smagi vakars nāk
Tik neiespējami
Tik tik truli
viena
   viena...
Dzimst diena
Pirmais kliedziens sāp!
 08.10.2019

 
P.s. No radošās kopas "Atļaujies ienākt" autoru dzejoļu cikla par rudeni
 

Nav komentāru: